Ἡμερομηνία Σάβ 24/02/2018 17:14

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΧΗΣ ΜΑΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Εἰς τὶς θρησκευτικὲς ἐορτὲς καὶ εἰς τὶς ἐθνικὲς καὶ ὀνομαστικὲς
ἐπετείους μᾶς ἔχει ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ νὰ εὐχόμεθα: « Καλὰ Χριστούγεννα», «Χριστὸς
Ἀνέστει», «Χρόνια πολλά» κ.λπ.
Οἱ εύχές μας ὅμως τοῦτες ἔπρεπε καὶ ΠΡΕΠΕΙ νὰ ἦτο καὶ νὰ εἶναι μόνο:
ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΦΕΣΣΟ.
Ἡ συλλογική, ΕΝΤΟΝΗ, σταθερὰ καὶ μόνιμη εὐχή μας τούτη, πλὴν τῆς δι’ αὐτῆς
προσδιόρισιν καὶ σηματοδότησιν τοῦ ΟΡΑΜΑΤΟΣ ΜΑΣ καὶ τῆς ἀεὶ ἄσβεστης
ΕΛΠΙΔΟΣ ΜΑΣ τῆς μελλοντικῆς ἀπελευθερώσεως καὶ τῆς τῶν Ἑλλήνων καὶ τοῦ
Ἑλληνισμοῦ θρησκευτικῆς καὶ Πνευματικῆς κοιτίδος, ἤτοι τῆς Μικρᾶς Ἀσίας,
δύναται νὰ δομίση καὶ ἀναπτύξει καὶ τὸ ἰσχυρότατο καὶ ἀποτελεσματικότατο
δονητικὸ (ἠχητικὸ) ὅπλο πραγματώσεως τοῦ πρώτου καὶ τῆς δευτέρας.


cron