Ἡμερομηνία Τετ 17/01/2018 23:41

«ΔΗΜΟΘΟΙΝΙΑ - Μείξις και Ανακύκλησις Ιδεών»

ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του χώρου συζητήσεων


ΑΡΘΡΟ 1
ΔΗΜΟΘΟΙΝΙΑ
Η ιστοσελίδα «Δημοθοινία - Μείξις και Ανακύκλησις Ιδεών» (στο εξής Δημοθοινία) αποτελεί διαδικτυακό χώρο συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων (forum). Ο ιδρυτής της πίστευε ότι:
«οι Έλληνες ούτε ήτο, ούτε είναι, ούτε πρέπει να είναι δειλοί. Η επί του πλανήτου μας παρουσία τους και πορεία τους, έχουν ως στόχο και συνέπεια την διάχυσιν του άπλετου του Υπερίωνος Φωτός και του των Θεών ΛΟΓΟΥ. Η αποστολήν των και πορείαν των, όχι μόνο δεν τους επιτρέπει, αλλά και τους υποχρεώνει να είναι πάντα φωτεινοί και διαυγέστατοι, τόσο εις την προσωπικήν των, κοινωνικήν των και εθνικήν των στάσιν και συμπεριφορά όσο και εις τα πεδία των μαχών».
Για το λόγο αυτό, η Δημοθοινία έγινε ο πρώτος διαδικτυακός χώρος συζητήσεων στην Ελλάδα με κύριο χαρακτηριστικό του όλα, ανεξαιρέτως, τα μέλη να συμμετέχουν υποχρεωτικά με το πραγματικό τους ονοματεπώνυμο.
ΑΡΘΡΟ 2
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
Η Δημοθοινία διαθέτει δημόσιες συζητήσεις χωρισμένες σε κατηγορίες. Η πρόσβαση στις δημόσιες συζητήσεις και η δυνατότητα δημοσίευσης εξαρτάται από την κατηγορία της συζήτησης και την ομάδα στην οποία ανήκει το κάθε μέλος. Τα μέλη οφείλουν να δημιουργούν νέες συζητήσεις στην κατάλληλη κάθε φορά κατηγορία. Η ομάδα στην οποία προστίθεται το κάθε μέλος ορίζεται από τους επιβλέποντες.
ΑΡΘΡΟ 3
ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Οι κανόνες λειτουργίας της Δημοθοινίας μπορεί, εφόσον χρειαστεί, να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση. Στόχος τους δεν είναι η λογοκρισία ή ο περιορισμός της δυνατότητας των μελών να εκφράσουν ελεύθερα την άποψή τους, αλλά η ομαλή και παραγωγική διεξαγωγή των συζητήσεων. Η εγγραφή και η συμμετοχή οποιουδήποτε στη Δημοθοινία σημαίνει ότι συμμετέχει με τη θέλησή του και αποδέχεται πλήρως τους κανόνες, όπως και την απεριόριστη δυνατότητα των διαχειριστών και συντονιστών να ελέγχουν τη Δημοθοινία. Αν κάποιο μέλος δεν συμφωνεί με τους κανόνες, έχει το δικαίωμα να μη συμμετέχει στις συζητήσεις, καθώς και να ζητήσει τη διαγραφή του. Αν και οι διαχειριστές / συντονιστές παρακολουθούν την τήρηση των κανόνων σωστής λειτουργίας, είναι ευνόητο ότι δεν είναι σε θέση να ελέγχουν ανά πάσα στιγμή το περιεχόμενο κάθε δημοσίευσης. Το μέλος που ενδεχομένως θίγεται προσωπικά από το περιεχόμενο κάποιας δημοσίευσης ή εκτιμά ότι αυτή είναι γενικότερα προσβλητική ή/και παραβαίνει τους κανόνες λειτουργίας, παρακαλείται να επικοινωνεί άμεσα με τους διαχειριστές / συντονιστές μέσω προσωπικού μηνύματος και να εκφράζει τα παράπονά του.
ΑΡΘΡΟ 4
ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η Δημοθοινία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο των δημοσιεύσεων που αναρτώνται και φιλοξενούνται σε αυτή. Η κάθε καταχωρημένη δημοσίευση εκφράζει αποκλειστικά και μόνον τις προσωπικές απόψεις του συγγραφέα-αποστολέα του, και δεν είναι απαραίτητο η Δημοθοινία, ή άλλο μέλος της, να συμφωνεί με αυτές.
ΑΡΘΡΟ 5
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ
Κάθε φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί να συμμετάσχει στις συζητήσεις της Δημοθοινίας είναι υποχρεωμένο να εγγραφεί στη Δημοθοινία. Κατά την εγγραφή, θα πρέπει να ορίσει, ως όνομα χρήστη (username), το επώνυμο και το όνομά του με κεφαλαίους Ελληνικούς χαρακτήρες (πρώτα το επώνυμο και μετά το όνομα) και να επιλέξει ένα συνθηματικό (password) το οποίο θα χρησιμοποιεί για να πιστοποιήσει την ταυτότητά του (log-in) στο χώρο της Δημοθοινίας. Επίσης, εκτός από το ονοματεπώνυμο, οφείλει να συμπληρώσει στη φόρμα εγγραφής: διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και σταθερό τηλέφωνο (για την επιβεβαίωση της εγγραφής του). Εάν τα στοιχεία αυτά δεν δοθούν ή αποδειχθούν ψευδή, η εγγραφή δεν θα γίνεται αποδεκτή και θα διαγράφεται.
Τα μέλη έχουν δικαίωμα να διατηρούν ένα μόνο λογαριασμό στο φόρουμ. Η έγκριση της οποιασδήποτε αίτησης εγγραφής είναι στη διακριτική ευχέρεια των Διαχειριστών/Συντονιστών. Αίτηση εγγραφής με όλα τα απαραίτητα στοιχεία δεν τεκμαίρεται ότι θα γίνει αποδεκτή.
ΑΡΘΡΟ 6
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Για τη διατήρηση της ανωνυμίας του χρήστη και την προστασία των προσωπικών του στοιχείων, τα προσωπικά δεδομένα του κάθε χρήστη (διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου και τηλέφωνο) δεν θα εμφανίζονται στο προφίλ του, και δεν θα ανακοινώνονται σε άλλα μέλη πέρα των Διαχειριστών και των επιβλεπόντων.
ΑΡΘΡΟ 7
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ
Η ανάρτηση δημοσίευσης στη Δημοθοινία δηλώνει την αποδοχή του μέλους:
α) να παραμείνει η ανάρτηση στη Δημοθοινία για απεριόριστο χρονικό διάστημα, ακόμα και μετά την τυχόν διαγραφή του μέλους, ασχέτως αν η διαγραφή τού μέλους έγινε με αίτημά του ή όχι.
β) η ανάρτηση να συνοδεύεται πάντα από το ονοματεπώνυμο του συντάκτη και το χρόνο που την ανήρτησε.
ΑΡΘΡΟ 8
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ
Οι δημοσιεύσεις θα πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα. Λέξεις ή φράσεις σε άλλη γλώσσα επιτρέπονται εφόσον αποτελούν ορολογία, ή χρειάζονται για την διατύπωση της θέσης του συντάκτη.
Για τη σύνταξη ελληνικού κειμένου δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται λατινικοί χαρακτήρες (φαινόμενο γνωστό ως Greeklish).
Τόσο τα θέματα που ανοίγουν, όσο και οι δημοσιεύσεις που αναρτώνται σε ένα ήδη ανοιχτό θέμα, πρέπει να είναι συμβατά με τις κατηγορίες συζήτησης, το περιεχόμενο του θέματος και τους σκοπούς της Δημοθοινίας. Ο αποστολέας μίας νέας δημοσίευσης οφείλει να λαμβάνει υπόψη ό,τι έχει ως εκείνη τη στιγμή δημοσιευθεί στο συγκεκριμένο θέμα και να έχει στόχο τον περαιτέρω εμπλουτισμό της συζήτησης. Επιβάλλεται να το κάνουν αυτό με ευγένεια και πνεύμα σεβασμού των υπολοίπων μελών, χωρίς τη χρήση προσβλητικών, ειρωνικών και επιθετικών χαρακτηρισμών και χωρίς να θίγουν, άμεσα ή έμμεσα, τα υπόλοιπα μέλη.
Απαγορεύονται δημοσιεύσεις που έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία έριδων ή/και κακής ατμόσφαιρας στη Δημοθοινία.
Επιπρόσθετα των παραπάνω απαγορεύεται η δημοσίευση παράνομου, πορνογραφικού, απειλητικού, ή προσβλητικού περιεχομένου. Επίσης, απαγορεύεται η αποστολή υλικού που υπόκειται σε copyright και η παροχή πληροφοριών για τρόπους απόκτησης ή εκμετάλλευσης κλεψίτυπου λογισμικού.
Τυχόν αντιρρήσεις σε επεμβάσεις των Συντονιστών θα πρέπει να υποβάλλονται με Προσωπικό Μήνυμα στον Συντονιστή και όχι δημόσια.
ΑΡΘΡΟ 9
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Το κάθε μέλος, δια της συμμετοχής του στη Δημοθοινία, αποδέχεται ότι δεν θα χρησιμοποιήσει τον χώρο συζητήσεων για αποστολή οιουδήποτε πληροφοριακού υλικού το οποίο γνωρίζει εκ των προτέρων ότι είναι ψευδές ή/και ανακριβές, καταχρηστικό, συκοφαντικό, χυδαίο, υβριστικό, ανήθικο, απειλητικό, παράνομο ή σεξουαλικού περιεχομένου. Επίσης συμφωνεί ότι δεν του επιτρέπεται η αποστολή υλικού κατοχυρωμένων πνευματικών δικαιωμάτων (copyrighted), εκτός και αν έχει ο ίδιος τα πνευματικά δικαιώματα. Στην περίπτωση αυτή, τα μέλη διατηρούν το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας για τις δημοσιεύσεις που αναρτούν στη Δημοθοινία, αλλά παραχωρούν στη Δημοθοινία το δικαίωμα να διαθέτει τη δημοσίευση για απεριόριστο χρονικό διάστημα, και η παραχώρηση αυτή δεν μπορεί να αποσύρει σε καμία περίπτωση.
ΑΡΘΡΟ 10
ΕΠΙΒΛΕΨΗ
Στις δημοσιεύσεις υπάρχει επίβλεψη. Οι δημοσιεύσεις, αναλόγως της ομάδας του μέλους και της κατηγορίας συζητήσεων, ενδέχεται να αναμένουν την έγκριση κάποιου επιβλέποντα και να μην δημοσιεύονται αυτόματα. Στην περίπτωση που κάποια δημοσίευση δεν γίνει δεκτή από κάποιον επιβλέποντα, θα ειδοποιείται ο αποστολέας με Προσωπικό Μήνυμα στον Αγγελιοφόρο του ή στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο, προκειμένου να την διορθώσει και να την επανααποστείλει. Δεν θα γίνονται δεκτές δημοσιεύσεις οι οποίες περιέχουν ύβρεις, συκοφαντίες, λοιδορίες, ειρωνείες εναντίων φυσικών - νομικών προσώπων και θεσμών και άλλες λέξεις και φράσεις όπου δεν ανέχεται ή των Ελλήνων ηθική και ο ΝΟΜΟΣ.
Οι διαχειριστές / συντονιστές στη Δημοθοινία έχουν απεριόριστο δικαίωμα να ελέγχουν και να επιβάλουν την εφαρμογή των κανόνων. Εφόσον το κρίνουν σκόπιμο, μπορούν -με στόχο πάντα την τήρηση των κανόνων και την ομαλή λειτουργία της Δημοθοινίας- να διαγράψουν πλήρως ή μερικώς, να κάνουν μη ορατό ή να τροποποιήσουν ένα θέμα συζήτησης, τίτλο, δημοσίευση ή υπογραφή. Μπορούν επίσης να επιβάλουν στο μέλος που παρέβη τους κανόνες, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης και την πιθανή επανάληψή της, οτιδήποτε από τα παρακάτω: παρατήρηση μέσω προσωπικού μηνύματος, δημόσια παρατήρηση, προληπτικό έλεγχο των μηνυμάτων του, προσωρινή και -ως έσχατο μέτρο- οριστική απαγόρευση της συμμετοχής του στο φόρουμ.
ΑΡΘΡΟ 11
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ
Το κάθε μέλος διαθέτει το δικαίωμα να ζητήσει διαγραφή οιουδήποτε μηνύματος έχει καταχωρηθεί στη Δημοθοινία, και θεωρεί ο ίδιος υβριστικό ή ότι προσβάλλει τη δημόσια αιδώ. Το αίτημα αυτό θα εξετάζεται από τους υπευθύνους διαχειριστές - επιβλέποντες και εφόσον, εντός λογικών πλαισίων, θεωρηθεί δικαιολογημένο, τότε το μήνυμα ή η σχετική σειρά μηνυμάτων, θα διαγράφεται.
ΑΡΘΡΟ 12
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ
Ο κάθε χρήστης έχει δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή του από τη «Δημοθοινία», όποτε εκείνος θελήσει. Επίσης και οι Διαχειριστές - Επιβλέποντες του χώρου συζητήσεων έχουν το δικαίωμα να προβούν σε προσωρινή αναστολή (ban) της ικανότητας μέλους για δημοσίευση ή ακόμα και στην διαγραφή του μέλους, σε περίπτωση που δεν τηρεί τους κανόνες λειτουργίας της Δημοθοινίας.