Ἡμερομηνία Παρ 09/12/2016 18:19


  • Ανακοίνωση


ΕΦ’ ΟΣΟΝ, λοιπόν, Ἐγὼ καὶ Ἐσεῖς, Ἐσεῖς καὶ Ἐγώ, γράφομε καὶ μιλᾶμε διὰ ἀναγὲννησιν τῶν Ἑλλήνων, τῆς Ἑλλάδος καὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ πρέπει, ἐπιβάλλεται, νὰ προσπαθήσωμε νὰ τὴν ἀναζητήσωμε καὶ νὰ τὴν ἐντοπίσωμε εἰς τὴν τῶν Προγόνων μας Φιλοσοφίαν.

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ καὶ ἐντοπίζοντας, εἰς τὴν τῶν Προγόνων μας Φιλοσοφίαν καὶ τὶς δέλτους τῆς ἐν γένει αὐτῶν Γραμματείας, τὴν ποθούμενη τούτην Ἀναγέννησιν, θὰ δυνηθοῦμε νὰ χρησιμοποιήσωμε τὴν πρώτην καὶ δευτέραν ὡς προωθητικὸν ὄχημα καὶ ὑπερόπλο, ἵνα τὴν φέρωμε κι ὅλας.

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ, ὅμως, νὰ ἀποκτήσωμε, σωστότερα νὰ ἐπαναποκτήσωμε, αὐτὸ τὸ ὄχημα κι αὐτὸ τὸ ἀσύλληπτης ἰσχύος ὑπερόπλο, τὸ ὁποῖο οἱ Πρόγονοί μας μᾶς ἄφησαν κληρονομιὰ καὶ τὸ ὁποῖο εἶναι ἡ ΓΝΩΣΙΣ, θὰ πρέπῃ νὰ παραγάγωμε ἔργο. Τοῦτο ἐπιβάλλεται νὰ τὸ παραγάγωμε καθ᾽ οἱανδήποτε τρόπο καὶ μὲ ὅποιον δυνάμεθα, διότι:

ΕΜΕΙΣ εἴμεθα ἡ συνέχεια τόσο τῶν Προγόνων, οἱ ὁποῖοι καὶ ζοῦν μέσα ἀπ᾽ Ἐμᾶς.

ΕΜΕΙΣ εἴμεθα ἡ Ἱστορία, ὁ Μηρὸς τῶν Βουλῶν καὶ Ἐνοπῶν τῶν Πατέρων μας Θεῶν καὶ θησαυροφύλακες καὶ Κήρυκες τῶν ἐμπειριῶν, γνώσεων, ἐπιτευγμάτων, παρακαταθηκῶν καὶ διδαχῶν τῶν Προγόνων μας.

ΕΜΕΙΣ ὁφείλουμε εἰς τοὺς Πατέρες μας Θεούς, εἰς τοὺς Προγόνους μας, τὶς ἐπερχόμενες γενεές, τὴν Ἱστορία, τὸν Ἑλ-ληνισμὸ καὶ τὴν Πανγαίαν Μητέρα μας Ἑλλάδα νὰ φέρουμε τὴν Ἀναγέννησίν των.

ΕΚΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ τὸ χρέος μας τοῦτο ἀναμφιβόλως καὶ θ᾽ ἀφήσωμε κι Ἐμεῖς πίσω μας [τοὐλάχιστον εἰς πνευματικὸ ἐπίπεδο -ὅποιου μεγέθους καὶ ἐὰν εἶναι αὐτό] ὡς κληρονομιὰ εἰς τὶς ἑπόμενες γενεὲς καὶ διὰ μέσου αὐτῶν εἰς τὶς μεθεπόμενες κ.ο.κ., τὴν μὲ βάση τοὺς νόμους τῶν πιθανοτήτων προοπτικὴν τῆς εἰς τὸ κάποιο ἔστω μέλλον ξαναγεννήσεως ἑνὸς Σωκράτη, ἑνὸς Πλάτωνος, ἑνὸς Ἀριστοτέλους, ἑνὸς Ἀρχιμήδους, ἑνὸς Μεγάλου Ἀλεξάνδρου. Ἀπὸ Ἐμᾶς, λοιπὸν, ἐξαρτᾶται, ἐὰν καὶ ποῖο ὑπόβαθρο θὰ δημιουργήσωμε καὶ ποῖο θὰ ἀφήσωμε πίσω μας, καθὼς «χοῦς εἰς χοῦν», ἐκτὸς ἀπὸ τὸ Πνεῦμα, τὸ ὁποῖο παραμένει ἀεὶ ἀθάνατο μέσο τῆς Ἱστορίας.Φουράκης Π. Ιωάννης  • ΕΚΤΑΚΤΑ
    Θέματα
    Δημοσ.
    Τελευταία δημοσίευση

Σύνδεση  •  Ἐγγραφή

Παρόντες

Συνολικά ὑπάρχουν 7 παρόντες: 0 μέλη, 1 μὲ ἀπόκρυψη καὶ 6 ἐπισκέπτες (μὲ βάση τὰ μέλη ποὺ ἔχουν συνδεθεῖ τὰ τελευταῖα 5 λεπτά)
Περισσότερα μέλη σὲ σύνδεση 254 τὴν Δευ 19/09/2011 22:59

Παρόντες: Δεν ὑπάρχουν ἐγγεγραμμένα μέλη


  

Στατιστικά

Σύνολο δημοσιεύσεων 33535 • Σύνολο θεμάτων 5655 • Σύνολο μελῶν 411 • Τὸ νεότερο μέλος ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΠΑ