Ἐπιτέθηκαν στὸ στόλο Ἰσραηλινοὶ

Συζήτηση γιὰ τὶς τρέχουσες ἐξελίξεις

Ἐπιτέθηκαν στὸ στόλο Ἰσραηλινοὶ

Δημοσίευσηἀπό ΧΑΒΟΥΤΣΑΣ ΒΛΑΣΗΣ » Δευ 31/05/2010 16:11

Τουλάχιστον 10 νεκροὶ καὶ 60 τραυματίες ἀπὸ τὴν ἐπίθεση τῶν Ἰσραηλινῶν κομάντος

Παγκόσμια κατακραυγὴ γιὰ τοὺς νεκροὺς
Ὑπὸ κατάληψη καὶ ἑλληνικὰ πλοῖα


Στὸ διεθνῆ στολίσκο ποὺ μετέφερε ἐφόδια στὴ Λωρίδα τῆς Γάζας ἐπιτέθηκαν σήμερα τὰ ξημερώματα ἰσραηλινοὶ καταδρομεῖς, μὲ ἀποτέλεσμα, σύμφωνα μὲ τὸ «Reuters» νὰ ἔχουν ἤδη χάσει τὴ ζωὴ τοὺς 15 ἄτομα, ἐνῶ τουλάχιστον 60 ἔχουν τραυματιστεῖ. Τὸ BBC ἀναφέρει ὅτι οἱ νεκροὶ εἶναι τουλάχιστον 10. Μεταξὺ τῶν τραυματιῶν φέρεται νὰ εἶναι καὶ ἕνας Ἕλληνας. Ὑπὸ κατάληψη βρίσκονται τὸ ἐμπορικὸ πλοῖο «Ἐλεύθερη Μεσόγειος» ὑπὸ ἑλληνικὴ σημαία καὶ τὸ πλοῖο «Σφενδόνη» μὲ ἑλληνικὸ πλήρωμα καὶ ἐπιβάτες ἀπὸ πολλὲς χῶρες.

Δὲν ὑπάρχει καμμία δικαιολογία γιὰ τὴ χρήση τέτοιας ἔκτασης βίας, δήλωσε ὁ ἀναπληρωτὴς ΥΠΕΞ Δ. Δρούτσας μετὰ τὴ συνάντησή του μὲ τὸν Ἰσραηλινὸ πρέσβη. «Προέχει ἡ ἀσφάλεια τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν καὶ ἡ ἀσφαλὴς ἐπιστροφή τους στὴν πατρίδα».

Τὸ πρακτορεῖο «Reuters»μεταδίδει ὅτι ὑπάρχουν 15 νεκροί, οἱ περισσότεροι ἐκ τῶν ὁποίων Τοῦρκοι, ἐνῶ ὅπως ἀναφέρει τὸ πρακτορεῖο ὁ ἀριθμὸς τῶν θυμάτων μπορεῖ νὰ αὐξηθεῖ. Σύμφωνα μὲ πληροφορίες καὶ τὰ ἕξι πλοῖα τοῦ διεθνοῦς στολίσκου ἔχουν καταληφθεῖ ἀπὸ Ἰσραηλινούς.

Τὸ πρῶτο πλοῖο ποὺ δέχτηκε ἐπίθεση ἦταν ἕνα τουρκικὸ σκάφος. Ἡ ἐπίθεση ἔγινε γύρω στὶς 3-4 τὰ ξημερώματα ἀπὸ ἀέρος μὲ ἑλικόπτερο καὶ ἀπὸ θαλάσσης ἀπὸ πολεμικὰ καὶ πλωτὰ σκάφη τοῦ Ἰσραήλ. Ἰσραηλινοὶ κομάντος ἀνέβηκαν στὸ σκάφος καὶ ἀκολούθησαν ἔνοπλες συμπλοκές.

Σύμφωνα μὲ τὸ ἰσραηλινὸ ἰδιωτικὸ δίκτυο τηλεόρασης 10, ἄνδρες τῶν ὁμάδων καταδρομῶν τοῦ ἰσραηλινοῦ ναυτικοῦ ἄνοιξαν πῦρ μετὰ τὴν ἐπίθεση ποὺ δέχθηκαν μὲ μαχαίρια καὶ τσεκούρια ἀπὸ ὁρισμένα μέλη τῶν ἀποστολῶν τοῦ διεθνοῦς στολίσκου, προσθέτει τὸ ἴδιο δίκτυο. Τὸ ἴδιο δίκτυο δὲν προσδιορίζει ἐὰν μεταξὺ τῶν νεκρῶν καὶ τῶν τραυματιῶν περιλαμβάνονται καὶ ἰσραηλινοὶ στρατιῶτες.

Ὁ διεθνὴς στολίσκος μὲ 700 ἀκτιβιστὲς καὶ 10.000 τόνους ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας ξεκίνησε τὴν Κυριακὴ μὲ προορισμὸ τὴν ἀποκλεισμένη Λωρίδα τῆς Γάζας. Τὸ δίκτυο τῆς ἰσλαμιστικῆς ὀργάνωσης προβάλλει εἰκόνες ἀπὸ ἰσραηλινοὺς καταδρομεῖς ποὺ κατεβαίνουν ἀπὸ ἑλικόπτερο καὶ ἀντιμετωπίζουν τοὺς ἀκτιβιστὲς σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ πλοῖα.

Τὸ Ἰσραὴλ εἶχε προειδοποιήσει ὅτι τὸ Πολεμικὸ Ναυτικὸ θὰ ἐμποδίσει διὰ τῆς βίας ἂν χρειαστεῖ τὸ στολίσκο ἐὰν ἐπιχειρήσει νὰ προσεγγίσει τὶς ἀκτὲς τῆς Λωρίδας τῆς Γάζας. Οἱ Ἰσραηλινοὶ ἀπείλησαν ὅτι θὰ καταλάβουν τὰ πλοῖα, θὰ συλλάβουν καὶ θὰ ἀπελάσουν τοὺς ἀκτιβιστές. Ὁ ἰσραηλινὸς στρατός, ὡστόσο, ἀρνεῖται νὰ κάνει ὁποιοδήποτε σχόλιο.

Ἀπὸ τὶς 6 τὸ πρωὶ ἡ ἐπικοινωνία ἔχει χαθεῖ καὶ μὲ τὸ πλοῖο «Ἐλεύθερη Μεσογεῖος», ὑπὸ ἑλληνικὴ σημαία, στὸ ὁποῖο ἐπιβαίνουν 34 ἄτομα, οἱ περισσότεροι ἐκ τῶν ὁποίων Ἕλληνες. Πιὸ συγκεκρίμενα, λίγο πρὶν τὶς 6 τὰ ξημερώματα κι ἐνῶ ὁ καπετάνιος τοῦ πλοίου «Ἐλεύθερη Μεσόγειος» μιλοῦσε μέσω δορυφορικοῦ τηλεφώνου μὲ τὴν Ἀθήνα ἔγινε ἡ ἐπιχείρηση τῶν Ἰσραηλινῶν καταδρομέων καὶ ἀπὸ ἐκείνη τὴ στιγμὴ ἔχει χαθεῖ τὸ ψηφιακό του σῆμα.

Τὸ τηλέφωνο ποὺ ἔχει δώσει τὸ ΥΠΕΞ γιὰ πληροφορίες σχετικὰ μὲ τὴν τύχη τῶν Ἑλλήνων εἶναι τὸ 210 3681730. Σύμφωνα μὲ τὸν ἐκπρόσωπο τοῦ ὑπουργείου, Γ.Δελαβέκουρα, δὲν ὑπάρχει καμία ἐπίσημη ἐνημέρωση ἀπὸ τὸ Ἰσραήλ.

Ταυτόχρονα, δόθηκαν ὁδηγίες πρὸς τὴν ἑλληνικὴ πρεσβεία στὸ Τὲλ Ἀβὶβ νὰ ἔρθει σὲ ἐπαφὴ καὶ νὰ ζητήσει ἐπίσημη ἐνημέρωση καὶ ἐξηγήσεις ἀπὸ τὶς ἰσραηλινὲς ἀρχὲς σχετικὰ μὲ τὴν ἐπιχείρηση τῶν ἰσραηλινῶν ἐνόπλων δυνάμεων.

Ὁ γενικὸς γραμματέας τοῦ ΥΠΕΞ ἐπικοινώνησε μὲ τὸν πρέσβη τοῦ Ἰσραὴλ στὴν Ἀθήνα καὶ τοῦ ζήτησε νὰ ἔχει ἄμεση ἐνημέρωση σχετικὰ μὲ τὴν ἀσφάλεια τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν ποὺ ἐπέβαιναν στὰ σκάφη, ἐνῶ ὑπογράμμισε τὴν ἀνάγκη νὰ ληφθοῦν ὅλα τὰ ἀπαραίτητα μέτρα γιὰ τὴν προστασία τῆς ἀσφάλειάς τους.

«Σόκ» σὲ ΟΗΕ καὶ ΕΕ


Ἔρευνα γιὰ τοὺς θανάτους τῶν ἐπιβαινόντων στὰ πλοῖα ποὺ κατευθύνονταν στὴ Γάζα ἀλλὰ καταλήφθηκαν ἀπὸ τὸν ἰσραηλινὸ στρατὸ ζήτησε ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἐνῶ καταδικάζει ὁ ΟΗΕ καὶ οἱ εὐρωπαϊκὲς χῶρες.

Σοκαρισμένος δηλώνει ὁ Γενικὸς Γραμματέας τοῦ ΟΗΕ Μπᾶν Κι-Μοῦν ἀπὸ τὴν ἐπίθεση τῶν Ἰσραηλινῶν.

Ἡ ΄Ὑπατη Ἐκπρόσωπος τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τῆς ΕΕ, Κάθριν Ἄστον ἐξέφρασε τὴν βαθιά της θλίψη γιὰ τὴν ἀπώλεια ἀνθρώπινων ζωῶν καὶ τόνισε ὅτι «ἐκ μέρους τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης ἀπαιτεῖ πλήρη ἔρευνα γιὰ τὶς συνθῆκες τοῦ περιστατικοῦ».

Ἀκόμη κάλεσε σὲ «ἄμεσο, παρατεταμένο καὶ ἄνευ ὅρων ἄνοιγμα τῶν συνοριακῶν περασμάτων γιὰ τὴ ροὴ τῆς ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας, τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν ἀνθρώπων στὴ Λωρίδα τῆς Γάζας».

http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&c ... id=4577303
"Αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων, μηδὲ γένος πατέρων αἰσχυνέμεν»..

ΟΜΗΡΟΣ Ιλιάδα, Ζ 208
Ἀντιπροσωπευτικὸ εἰκονίδιο μέλους
ΧΑΒΟΥΤΣΑΣ ΒΛΑΣΗΣ
Μάκιστος
 
Δημοσ.: 1595
Ἐγγραφή: Πέμ 10/03/2005 15:24
Τοποθεσία: Ν38 36' 41" Ε23 31' 18"

Επιτέθηκαν στο στόλο Ισραιλινοί

Δημοσίευσηἀπό ΧΑΒΟΥΤΣΑΣ ΒΛΑΣΗΣ » Δευ 31/05/2010 16:14

[video]www.youtube.com/watch?v=HC2rDt62dYA[/video]
"Αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων, μηδὲ γένος πατέρων αἰσχυνέμεν»..

ΟΜΗΡΟΣ Ιλιάδα, Ζ 208
Ἀντιπροσωπευτικὸ εἰκονίδιο μέλους
ΧΑΒΟΥΤΣΑΣ ΒΛΑΣΗΣ
Μάκιστος
 
Δημοσ.: 1595
Ἐγγραφή: Πέμ 10/03/2005 15:24
Τοποθεσία: Ν38 36' 41" Ε23 31' 18"

Επιτέθηκαν στο στόλο Ισραιλινοί

Δημοσίευσηἀπό ΧΑΒΟΥΤΣΑΣ ΒΛΑΣΗΣ » Δευ 31/05/2010 16:15

[video]www.youtube.com/watch?v=bkVdQLxEEl4[/video]
"Αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων, μηδὲ γένος πατέρων αἰσχυνέμεν»..

ΟΜΗΡΟΣ Ιλιάδα, Ζ 208
Ἀντιπροσωπευτικὸ εἰκονίδιο μέλους
ΧΑΒΟΥΤΣΑΣ ΒΛΑΣΗΣ
Μάκιστος
 
Δημοσ.: 1595
Ἐγγραφή: Πέμ 10/03/2005 15:24
Τοποθεσία: Ν38 36' 41" Ε23 31' 18"

Ἐπιτέθηκαν στὸ στόλο Ἰσραηλινοὶ

Δημοσίευσηἀπό ΧΑΒΟΥΤΣΑΣ ΒΛΑΣΗΣ » Τρί 01/06/2010 16:35

Γράφει ὁ Γιῶργος Δελαστὶκ

Ὀλέθριες συνέπειες γιὰ τὴν πορεία τοῦ Κυπριακοῦ θὰ ἔχει ἀναπότρεπτα ἡ ἀπόφαση τοῦ προέδρου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας Δημήτρη Χριστόφια νὰ δράσει ἀντικειμενικὰ ὡς ὄργανο τοῦ αἱμοσταγοῦς κράτους - τρομοκράτη τοῦ Ἰσραὴλ ἐναντίον τῆς Παλαιστίνης!

Ο Δ. Χριστόφιας υἱοθέτησε κατάπτυστη στάση, ἀποφασίζοντας νὰ ἀπαγορεύσει τὴν ἐπιβίβαση σὲ πλοῖο ἀκτιβιστῶν ποὺ κατευθύνεται πρὸς τὴ Λωρίδα τῆς Γάζας μιᾶς ὁμάδας Ἑλλήνων καὶ ξένων βουλευτῶν ποὺ βρίσκονταν στὴν Κύπρο ἀκριβῶς γιὰ νὰ ἐπιβιβαστοῦν στὸ πλοῖο, τὸ ὁποῖο συμμετέχει σὲ στολίσκο ποὺ μεταφέρει ἀνθρωπιστικὸ ὑλικὸ στοὺς πολιορκημένους Παλαιστίνιους.

Πρόκειται γιὰ τοὺς Ἕλληνες βουλευτὲς Ὀδυσσέα Βουδούρη τοῦ ΠΑΣΟΚ καὶ Τάσο Κουράκη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, τὸν εὐρωβουλευτὴ τοῦ ΑΚΕΛ (δηλαδὴ τοῦ κόμματος τοῦ Κύπριου προέδρου!) Κυριάκο Τριανταφυλλίδη, ἕναν Σουηδό, τρεῖς Ἰρλανδοὺς καὶ ἕναν Βούλγαρο βουλευτή.

Σημεῖα καὶ τέρατα ἔκανε ἡ κυπριακὴ κυβέρνηση, στέλνοντας ἑλικόπτερα νὰ ὑπερίπτανται ἀπειλητικὰ τῶν πλοίων τῆς ἀποστολῆς ἀλληλεγγύης πρὸς τοὺς Παλαιστίνιους καὶ παρατάσσοντας, κατὰ τὶς πληροφορίες τῶν ἀκτιβιστῶν, ἔνοπλους (!) λιμενοφύλακες γιὰ νὰ τοὺς τρομοκρατήσουν καὶ νὰ μὴν ἐπιτρέψουν τὴν ἐπιβίβαση στὸ σκάφος τῶν βουλευτῶν.

Ἡ πρώτη, πολιτικὰ καταστροφικὴ συνέπεια τῆς στάσης τοῦ Δ. Χριστόφια ἦταν ὅτι ὁρισμένοι ξένοι βουλευτὲς πῆγαν στὴν κατεχόμενη Ἀμμόχωστο καὶ ἐπιβιβάστηκαν ἀπὸ ἐκεῖ στὰ πλοῖα τοῦ «Στόλου τῆς Ἐλευθερίας»! Ἐπιπροσθέτως, ἀξιοποιώντας τὸ ἀντικυπριακὸ κλίμα ποὺ δικαίως προκλήθηκε ἀπὸ τὴ στάση τῆς κυβέρνησης Χριστόφια, ἕνα ἀκόμη πλοῖο τῆς ἀποστολῆς ἀλληλεγγύης ποὺ μετέφερε καὶ Γερμανοὺς ἀκτιβιστὲς καὶ πολιτικοὺς κατέπλευσε στὴν Ἀμμόχωστο, ὅταν παρουσίασε τεχνικὸ πρόβλημα.

Οἱ πολιτικὲς ἐπιπτώσεις τῆς στάσης τοῦ Δ. Χριστόφια δὲν περιορίζονται ὅμως στὶς προαναφερθεῖσες ζημίες ποὺ δὲν εἶναι καθόλου ἀμελητέες. Ὑπάρχουν ὅμως καὶ πολὺ σοβαρότερες ἀρνητικὲς συνέπειες.

Ἡ πρώτη εἶναι ἡ ἀποξένωση τῆς Κύπρου ἀπὸ τοὺς Ἄραβες καὶ τὸν ἰσλαμικὸ κόσμο σὲ ἕνα τόσο κρίσιμο θέμα ὅπως εἶναι αὐτὸ τῆς Παλαιστίνης ὅπου ἡ πίεση τῆς ἀραβικῆς καὶ μουσουλμανικῆς κοινῆς γνώμης εἶναι τεράστια - τέτοια ποὺ ἀναγκάζει καὶ τὰ πιὸ φιλοδυτικὰ ἀραβικὰ καθεστῶτα νὰ τηροῦν ἀνυποχώρητη στάση.

Εἶναι τραγικὴ ἡ σύγκριση ἀνάμεσα στὸν Ἐρντογᾶν ποὺ καταγγέλλει στὸ Νταβός, μπροστὰ στὶς κάμερες τῆς τηλεόρασης γιὰ νὰ τὸν δεῖ ὅλος ὁ κόσμος, τοὺς Ἰσραηλινοὺς σφαγεῖς τῶν Παλαιστινίων στὴ Γάζα παρουσία τοῦ προέδρου τοῦ Ἰσραήλ, καὶ στὸν Χριστόφια, ὁ ὁποῖος ἀπαγορεύει σὲ βουλευτὲς ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, τὴν Κύπρο καὶ τὴν Εὐρώπη ἁπλῶς νὰ ἐπιβιβαστοῦν σὲ ἕνα πλοῖο ἀλληλεγγύης γιὰ νὰ πλησιάσουν ἀκόμη καὶ μὲ κίνδυνο τῆς ζωῆς τοὺς τὴν πολιορκημένη Γάζα!

Μιὰ πράξη ἀκόμη πιὸ ἐπαίσχυντη καθὼς ἡ κυβέρνηση Χριστόφια στερεῖ ὅσο περνάει ἀπὸ τὸ χέρι τῆς τοὺς ἑκατοντάδες ἀκτιβιστὲς ποὺ συμμετέχουν στὴν ἀποστολὴ ἀπὸ τὴν παρουσία τῶν βουλευτῶν, ἡ ὁποία ὁπωσδήποτε δρᾶ προστατευτικά, κάνοντας τοὺς Ἰσραηλινοὺς σφαγεῖς νὰ διστάζουν νὰ χρησιμοποιήσουν ἀκραία μέτρα ἐναντίον τῶν ἀνθρώπων ποὺ συμμετέχουν στὴν ἀποστολὴ ἀλληλεγγύης.

Κάνοντας τὴ σύγκριση τῆς στάσης Ἐρντογᾶν καὶ τῆς στάσης Χριστόφια, ὑπάρχει Ἄραβας ἢ μουσουλμάνος ποῦ νὰ μὴν ταχθεῖ χίλιες φορὲς ὑπὲρ τοῦ Ἐρντογᾶν; Νομίζει ὁ Κύπριος πρόεδρος ὅτι αὐτὸ θὰ ἀργήσει πολὺ νὰ ἐπηρεάσει τὴ στάση τῶν Ἀράβων στὸ θέμα τῆς ἀναγνώρισης τοῦ παράνομου κατοχικοῦ καθεστῶτος στὸ τουρκοκρατούμενο τμῆμα τῆς Κύπρου; Γιατί οἱ Ἄραβες νὰ δείξουν ἀλληλεγγύη σὲ μία κυπριακὴ κυβέρνηση ποῦ δρᾶ ἀντικειμενικὰ ὡς ὄργανο τοῦ Ἰσραήλ;

Ἡ δεύτερη συνέπεια τῆς στάσης τοῦ Δ. Χριστόφια εἶναι ὅτι μετατρέπει σὲ ἐχθρούς της κυπριακῆς κυβέρνησης ὅλους τους προοδευτικοὺς καὶ ἀριστεροὺς ἀνθρώπους σὲ ὄλον τὸν κόσμο, οἱ ὁποῖοι ἐπὶ δεκαετίες ἀποτελοῦν τὴ ραχοκοκαλιὰ τῆς διεθνοῦς ὑποστήριξης πρὸς τὰ δίκαια τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας.

Ὅλοι αὐτοὶ ὅμως αἰσθάνονται ἔσχατη ἀπέχθεια πρὸς κάθε κυβέρνηση ποὺ συνεργάζεται μὲ τὸ αἱμοσταγὲς Ἰσραὴλ - πόσω μᾶλλον ὅταν αὐτὴ ἡ συνεργασία στρέφεται ἐναντίον τῶν Παλαιστινίων! Ἡ Λευκωσία κατατάσσεται πλέον σὲ αὐτὴ τὴν κατηγορία κυβερνήσεων. Ὅπως θὰ διαπιστώσει, τὸ πολιτικὸ ἀντίτιμο ποὺ θὰ καταβάλει θὰ εἶναι πολὺ βαρύ. Κρίμα...

ΚΥΠΡΟΣ
Ὀργιάζει ἡ Μοσάντ


«ΑΠΟΙΚΙΑ» τῶν ἰσραηλινῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν ἔχει καταστεῖ ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια ἡ Κυπριακὴ Δημοκρατία. Δεκαετίες ὁλόκληρες, ἡ ἀπαίσιας φήμης Μοσὰντ ὀργιάζει κυριολεκτικὰ στὸ νησὶ καὶ ἐλέγχει τὰ πάντα. Ἀλλεπάλληλοι Κύπριοι πρόεδροι ἔχουν ἐκχωρήσει στὶς ἰσραηλινὲς μυστικὲς ὑπηρεσίες τόσες καὶ τέτοιες ἁρμοδιότητες πάνω στὴν Κύπρο ποὺ ὁ κόσμος θὰ κοκκίνιζε ἀπὸ ντροπή, ἂν δημοσιοποιοῦνταν εὐρέως. Δὲν εἶναι ὁ Δ. Χριστόφιας ὁ πρῶτος Κύπριος πρόεδρος ποὺ μετέτρεψε τὴν Κύπρο σὲ ἰδιόμορφο προτεκτοράτο τοῦ Τὲλ Ἀβίβ. Μέχρι τώρα ὅμως τηροῦνταν τὰ προσχήματα ὅτι οἱ ἐξουσίες τῆς Μοσὰντ στὴν Κύπρο περιορίζονταν στὴν ἀσφάλεια τοῦ Ἰσραήλ. Τώρα καὶ ἡ... πολιτικὴ τῆς Λευκωσίας χαράζεται στὸ Ἰσραήλ;

Δημοσιεύτηκε στὴν ἐφημερίδα "ΕΘΝΟΣ" τῶν Ἀθηνῶν, 31/5/2010
"Αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων, μηδὲ γένος πατέρων αἰσχυνέμεν»..

ΟΜΗΡΟΣ Ιλιάδα, Ζ 208
Ἀντιπροσωπευτικὸ εἰκονίδιο μέλους
ΧΑΒΟΥΤΣΑΣ ΒΛΑΣΗΣ
Μάκιστος
 
Δημοσ.: 1595
Ἐγγραφή: Πέμ 10/03/2005 15:24
Τοποθεσία: Ν38 36' 41" Ε23 31' 18"

Ἐπιτέθηκαν στὸ στόλο Ἰσραηλινοὶ

Δημοσίευσηἀπό ΚΟΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ » Τρί 01/06/2010 19:42

Άστα να πάνε φίλε! Η Κύπρος προτεκτοράτο του Ισραήλ, εμείς της Τουρκίας, της Αλβανίας, Ρουμανίας, Βουλγαρίας , Πακιστάν, Αφγανιστάν και σε άλλες τόσες χώρες της Αφρική. Ένα χάος έχουμε καταντήσει. Νομίζω δεν υπάρχει πιο ευγενική έκφραση όταν σε μια χώρα μπαινοβγαίνει ο καθένας παράνομα και κάνει ότι θέλει, εγκληματεί, ασελγεί κατά των νομίμων πολιτών του και στο τέλος αντί να διώκεται και να τιμωρείτε, τον νομιμοποιούν με όλες τις τιμές ενός κράτους. Ποια Ελλάδα; Χθες και σήμερα τα κανάλια και οι παρατρεχάμενοι τους έχουν ηρωοποιήση τον Ερντογάν για την στάση του στους Ισραηλινούς. Σε λίγο καιρό σίγουρα θα μας πούνε ότι τον αναμένουμε σαν εθνικό ευεργέτη – σωτήρα
Ἀντιπροσωπευτικὸ εἰκονίδιο μέλους
ΚΟΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Μέλος
Μέλος
 
Δημοσ.: 229
Ἐγγραφή: Δευ 15/03/2010 09:15

Ἐπιτέθηκαν στὸ στόλο Ἰσραηλινοὶ

Δημοσίευσηἀπό πρώην μέλος » Τρί 01/06/2010 22:25

Γεια σου Αλέξανδρε... Ναι! Για όλα φταίνε οι ξένοι. Εμείς και αυτοί που επιλέγουμε τόσα χρόνια, υποτίθεται να εκπροσωπήσουν τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, δεν φταίμε σε τίποτα, δεν έχουμε ευθύνη.
Φίλε Αλέξανδρε σε καταλαβαίνω. Πες μου όμως πότε θα αναγνωρίσουμε τα λάθη μας? Ποιος τους επιτρέπει τόσο καιρό να μας φτάσουν εδώ που φτάσαμε? Εμείς! Θα το πάρουμε το μάθημα? (Έστω και αργά?)
Με εκτίμηση...
πρώην μέλος
 

Ἐπιτέθηκαν στὸ στόλο Ἰσραηλινοὶ

Δημοσίευσηἀπό ΧΑΒΟΥΤΣΑΣ ΒΛΑΣΗΣ » Τρί 01/06/2010 22:30

Ἡ Τουρκία ἀνακάλεσε τὸν πρεσβευτὴ τῆς στὸ Ἰσραὴλ

Ἡ Τουρκία ἀνακάλεσε τὸν πρεσβευτὴ τῆς στὸ Ἰσραὴλ σήμερα τὸ πρωὶ μετὰ τὴν αἱματηρὴ ἐπέβαση τῶν ἰσραηλινῶν δυνάμεων ἐναντίον τοῦ διεθνοῦς στολίσκου ποὺ μετέφερε ἀνθρωπιστικὴ βοήθεια στὴ Λωρίδα τῆς Γάζας, ὅπως μεταδίδει τὸ Dow Jones Newswires
Τὴν ἴδια στιγμή, γιὰ τουλάχιστον 10 ἕως 14 νεκροὺς κάνουν λόγο ξένα μέσα ἐνημέρωσης, μετὰ τὴν ἐπιχείρηση ἰσραηλινῶν στρατιωτικῶν δυνάμεων ἐναντίον τῶν πλοιαρίων τῆς πρωτοβουλίας «Ἕνα Καράβι γιὰ τὴ Γάζα».

Τὴν πληροφορία μεταδίδει στὴν ἠλεκτρονική της σελίδα ἡ τουρκικὴ ἐφημερίδα Hurriyet, ἐπικαλούμενη ἰσραηλινοὺς τηλεοπτικοὺς καὶ ραδιοφωνικοὺς σταθμούς.
Μέλη τῶν ἰσραηλινῶν εἰδικῶν δυνάμεων φέρονται νὰ ἐπιχείρησαν ἐναντίον τῶν πλοίων ποὺ βρίσκονταν ἐν πλῷ γιὰ τὴ Λωρίδα τῆς Γάζας -μεταφέροντας ἀνθρωπιστικὴ βοήθεια- ἀνοίγοντας μάλιστα πῦρ ἐναντίον τῶν ἐπιβαινόντων.
Συνολικὰ 19 εἶναι οἱ νεκροὶ καὶ 26 οἱ τραυματίες μετὰ ἀπὸ τὴν ἰσραηλινὴ ἐπίθεση κατὰ τῆς νηοπομπῆς ποὺ μετέφερε ἀνθρωπιστικὴ βοήθεια στὴ Γάζα, σύμφωνα μὲ τὸ κανάλι 10 τῆς ἰσραηλινῆς τηλεόρασης.
Ἰσραηλινὰ μέσα μεταδίδουν ὅτι οἱ ἄνδρες τῶν ἰσραηλινῶν δυνάμεων δέχθηκαν ἐπίθεση μὲ τσεκούρια καὶ μαχαίρια προτοῦ ἀνοίξουν πῦρ καὶ ὅτι κάποιοι ἐκ τῶν ἐπιβαινόντων προσπάθησαν νὰ τοὺς ἀφοπλίσουν ὅταν οἱ πρῶτοι πραγματοποίησαν ἐπιδρομὴ ἐναντίον τῶν πλοιαρίων. Δὲν προσδιορίζουν ὡστόσο τὴν πηγὴ τῆς συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δὲν ἔχει διευκρινιστεῖ ἐπίσης μέχρι στιγμῆς ἂν μεταξὺ τῶν νεκρῶν περιλαμβάνονται καὶ ἰσραηλινοὶ στρατιῶτες. Ἐπίσης, δὲν ἔχει ἀκόμη διευκρινιστεῖ ἂν τὸ ἐπεισόδιο σημειώθηκε σὲ ἕνα μόνο ἐκ τῶν ἕξι συνολικὰ πλοιαρίων, ἀνάμεσα στὰ ὁποῖα καὶ ἕνα ἑλληνικό.
Ξένα μέσα ἐνημέρωσης μεταδίδουν ἐπίσης ὅτι ἀμέσως μετὰ τὸ περιστατικὸ οἱ ἰσραηλινὲς ἀρχὲς ἀποφάσισαν νὰ διακόψουν τὴ μετάδοση ὁποιασδήποτε πληροφορίας ποὺ ἀφορᾶ τῶν ἀριθμὸ τῶν τραυματιῶν ἢ τῶν νεκρῶν.
Ἡ ἐπιδρομὴ τῶν ἰσραηλινῶν δυνάμεων πραγματοποιήθηκε ἐναντίον τουρκικοῦ πλοιαρίου στὶς 4.30 τοπικὴ ὥρα, ὅπως μεταδίδει τὸ ἀμερικανικὸ CNN, ἐνῶ κάνει λόγο καὶ γιὰ σχετικὸ βίντεο τοῦ CNN Turk ποὺ ἀπεικονίζει ἰσραηλινοὺς στρατιῶτες νὰ ἀποβιβάζονται ἀπὸ ἑλικόπτερο στὸ συγκεκριμένο πλοιάριο.


Σοκαρισμένος δηλώνει ὁ γ.γ. τοῦ ΟΗΕ

Πλήρη ἔρευνα γιὰ τὴν ἰσραηλνικὴ ἐπιχείρηση ἐναντίον νηοπομπῆς ποὺ μετέφερε ἀνθρωπιστικὴ βοήθεια στὴ Λωρίδα τῆς Γάζας ζήτησε ὁ γενικὸς γραμματέας τοῦ ΟΗΕ Μπᾶν Κι-μοῦν, δηλώνοντας σοκαρισμένος ἀπὸ τὰ γεγονότα.
«Εἶναι ζωτικῆς σημασίας νὰ ὑπάρξει πλήρης ἔρευνα γιὰ νὰ διευκρινιστεῖ ἀκριβῶς πὼς ἔγινε ἡ αἱματοχυσία. Πιστεύω πὼς τὸ Ἰσραὴλ πρέπει νὰ παράσχει ἐπειγόντως πλήρη ἐξήγηση», ὅπως εἶπε.


Ἀνεβάζει τοὺς τόνους ἡ Τουρκία

Στὸ μεταξύ, πρὶν ἀπὸ λίγο ἡ Τουρκία προειδοποίησε τὸ Ἰσραὴλ γιὰ «μὴ ἀναστρέψιμες συνέπειες», ὅπως μεταδίδει τὸ πρακτορεῖο Dow Jones Newswires, ἐνῶ ἀπὸ τὴν πλευρά της ἡ ἰσλαμιστικὴ ὀργάνωση τῆς Χαμᾶς κάλεσε Ἄραβες καὶ Μουσουλμάνους σὲ "ξεσηκωμὸ ἐναντίον τοῦ Ἰσραήλ". Ὁ Παλαιστίνιος Πρόεδρος, Mahmoud Abbas, ἔκανε λόγο γιὰ "σφαγή".
Τὸ τουρκικὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν κατηγόρησε τὸ Ἰσραὴλ γιὰ παραβίαση τῶν κανόνων τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου καὶ ζήτηση «ἐπείγουσες ἐξηγήσεις», σύμφωνα μὲ τὸ Associated Press. Στὸ μεταξύ, νωρίτερα σήμερα τὸ πρωὶ στὴν Ἄγκυρα ἡ ἀστυνομία χρειάστηκε νὰ παρέμβει ἐναντίον διαδηλωτῶν ποὺ ἐπιτέθηκαν μὲ πέτρες στὴν ἰσραηλινὴ πρεσβεία.
Σὲ ἀνακοίνωσή του, τὸ τουρκικὸ ΥΠΕΞ χαρακτήρισε τὴν ἐπίθεση "ἀπάνθρωπη" λέγοντας ὅτι "μπορεῖ νὰ προκαλέσει ζημιὰ στὶς σχέσεις τῶν δυὸ κρατῶν, ἡ ὁποία θὰ εἶναι ἀδύνατο νὰ ἀποκατασταθεῖ".


Ἐπιβεβαιώνει γιὰ νεκροὺς τὸ Ἰσραήλ

Ὁ ἰσραηλινὸς στρατὸς ἐπιβεβαίωσε ὅτι «ἕνας ἀριθμὸς ἀνθρώπων ἔχασε τὴ ζωή του» καὶ τέσσερις ἰσραηλινοὶ στρατιῶτες τραυματίστηκαν, ἕνας ἐκ τῶν ὁποίων σοβαρά, χωρὶς νὰ δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες, σύμφωνα μὲ τὸ Dow Jones Newswires.
Ὁ ραδιοφωνικὸς σταθμὸς τοῦ ἰσραηλινοῦ στρατοῦ μετέδιδε νωρίτερα, σύμφωνα μὲ τὸ CNN, ὅτι «δὲν ἐπιτεθήκαμε ἐναντίον κανενὸς πλοιαρίου, ἁπλὰ ὑλοποιοῦμε τὴν ἀπόφαση τῆς ἰσραηλινῆς κυβέρνησης νὰ μὴν ἐπιτραπεῖ σὲ κανέναν ἡ εἴσοδος στὴ Λωρίδα τῆς Γάζας χωρὶς προηγούμενο συντονισμὸ μὲ τὸ Ἰσραήλ». Μάλιστα διεθνὴς ἡ πρωτοβουλία γιὰ τὴ μεταφορὰ ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας χαρακτηρίστηκε ὡς «προβοκάτσια ὥστε νὰ ἀπό-νομιμοποιηθεῖ τὸ Ἰσραήλ». «Ἂν πραγματικὰ ἤθελαν νὰ παραδώσουν ἀνθρωπιστικὴ βοήθεια, θὰ μποροῦσαν νὰ τὸ κάνουν μέσω τοῦ Ἰσραήλ, ὅπως συμβαίνει σὲ καθημερινὴ βάση», μετέδωσε ὁ ἴδιος σταθμός.

http://kostasxan.blogspot.com/2010/05/b ... _8464.html
"Αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων, μηδὲ γένος πατέρων αἰσχυνέμεν»..

ΟΜΗΡΟΣ Ιλιάδα, Ζ 208
Ἀντιπροσωπευτικὸ εἰκονίδιο μέλους
ΧΑΒΟΥΤΣΑΣ ΒΛΑΣΗΣ
Μάκιστος
 
Δημοσ.: 1595
Ἐγγραφή: Πέμ 10/03/2005 15:24
Τοποθεσία: Ν38 36' 41" Ε23 31' 18"

Ἐπιτέθηκαν στὸ στόλο Ἰσραηλινοὶ

Δημοσίευσηἀπό ΧΑΒΟΥΤΣΑΣ ΒΛΑΣΗΣ » Πέμ 03/06/2010 08:01

Ἀμετανόητο τὸ Ἰσραὴλ γιὰ τὴν ἐπίθεση στὴ νηοπομπὴ καὶ τὸν κλοιὸ τῆς Γάζας


Ἀθήνα

Ἀγνοώντας τὴ διεθνῆ κατακραυγὴ ὁ Ἰσραηλινὸς πρωθυπουργὸς Μπέντζαμιν Νετανιάχου ὑπεραμύνεται τῆς ἐπέμβασης ποὺ αἱματοκύλισε τὸ Στόλο τῆς Ἐλευθερίας καὶ διαμηνύει ὅτι ὁ ἀποκλεισμὸς τῆς Λωρίδας τῆς Γάζας θὰ συνεχιστεῖ γιὰ νὰ μὴν μετατραπεῖ ἡ περιοχὴ «σὲ βάση γιὰ ἰρανικοὺς πυραύλους». Ἀπελευθερώθηκαν καὶ ἀπελαύνονται ὅλοι οἱ ἀκτιβιστές, οἱ ὁποῖοι καταγγέλλουν ὠμὴ βία κατὰ τὴν κατάληψη τῆς νηοπομπῆς καὶ τὴν κράτησή τους στὸ Ἰσραήλ.

«Αὐτὸ δὲν ἦταν πλοῖο τῆς ἀγάπης, ἦταν πλοῖο τοῦ μίσους» δήλωσε ὁ Μπέντζαμιν Νετανιάχου γιὰ τὸ τουρκικὸ καράβι τοῦ Στόλου τῆς Ἐλευθερίας, στὸ ὁποῖο ἐφόρμησαν Ἰσραηλινοὶ καταδρομεῖς μὲ ἀποτέλεσμα νὰ βαφτεῖ στὸ αἷμα καὶ νὰ χτυπήσουν «κόκκινο» οἱ σχέσεις τοῦ Ἰσραὴλ μὲ τὴν Τουρκία.

«Δικαίωμα καὶ καθῆκον ὁ ἀποκλεισμὸς τῆς Γάζας»

Ὁ Ἰσραηλινὸς πρωθυπουργὸς μίλησε γιὰ «διεθνῆ ἐπίθεση ὑποκρισίας».

Σὲ ἀδιάλλακτη γραμμὴ τόνισε ὅτι ὁ ἀποκλεισμὸς τῆς Λωρίδας τῆς Γάζας εἶναι ζωτικῆς σημασίας γιὰ τὴν ἀσφάλεια τοῦ Ἰσραὴλ καὶ θὰ παραμείνει ὡς ἔχει, καθὼς ὅπως ὑποστήριξε ἡ ἄρση του θὰ μετατρέψει τὴν περιοχὴ σὲ βάση γιὰ ἰρανικοὺς πυραύλους.

«Καθῆκον μας εἶναι νὰ ἐπιθεωροῦμε ὅλα τὰ πλοῖα ποὺ φτάνουν. Ἂν δὲν τὸ κάνουμε αὐτό, ἡ Γάζα θὰ μετατραπεῖ σὲ ἰρανικὸ λιμάνι, κάτι ποὺ ἀποτελεῖ μία πραγματικὴ ἀπειλῆ γιὰ τὴν Μεσόγειο καὶ τὴν Εὐρώπη» ἀνέφερε.

«Τὸ κράτος τοῦ Ἰσραὴλ συνεχίζει νὰ ἀσκεῖ τὸ δικαίωμά του γιὰ αὐτοάμυνα. Ἡ ἀσφάλεια βρίσκεται πάνω ἀπὸ ὅλα. Τὸ κράτος τοῦ Ἰσραὴλ στέκεται ἀπέναντι στὴν διεθνῆ ἐπίθεση ὑποκρισίας. Καὶ δὲν εἶναι ἡ πρώτη φορᾶ» τόνισε ὁ Νετανιάχου.

«Ἐνεργήσαμε κατὰ τῶν χιλιάδων ρουκετῶν ποὺ ἔριξε ἡ Χαμᾶς ἐναντίον Ἰσραηλινῶν ἀμάχων. Ἡ Χαμᾶς ἔριξε κατὰ ἀμάχων. Ἡ Χαμᾶς κρύφτηκε πίσω ἀπὸ τοὺς ἀμάχους. Οἱ ἰσραηλινὲς Ἔνοπλες Δυνάμεις ἔδρασαν κατὰ τῆς Χαμᾶς, ἐνῶ κατέβαλαν κάθε προσπάθεια γιὰ νὰ ἀποφύγουν νὰ χτυπήσουν ἀθώους» συνέχισε ὁ Ἰσραηλινὸς πρωθυπουργὸς ἀναφερόμενος στὸν καταστροφικὸ πόλεμο ποὺ ἰσοπέδωσε τὴ Γάζα.

«Παρ' ὅλα αὐτά, ποιὸν κατηγόρησε ὁ ΟΗΕ γιὰ ἐγκλήματα πολέμου; Ὄχι τὴν Χαμᾶς. Κατηγόρησε τὸ Ἰσραήλ. Καὶ λυπᾶμαι ποὺ κάτι παρόμοιο συμβαίνει τώρα» δήλωσε ὁ Νετανιάχου, σημειώνοντας ὅτι ἡ Χαμᾶς συνεχίζει νὰ ἐξοπλίζεται μὲ ρουκέτες ἀπὸ τὸ Ἰρᾶν.

«Ὁπότε εἶναι δικαίωμά μας καὶ καθῆκον μας σύμφωνα μὲ τὴν κοινὴ λογικὴ καὶ σύμφωνα μὲ τὸ διεθνὲς δίκαιο νὰ προλάβουμε ὅτι τέτοια ὅπλα δὲν θὰ φτάσουν στὴν Γάζα μέσω τῆς θάλασσας, μέσω τῆς στεριᾶς καὶ μέσω τοῦ ἀέρα. Αὐτὸ τὸ καθῆκον κατανόησε ἡ προηγούμενη κυβέρνηση ποὺ ἐπέβαλλε τὸν ἀποκλεισμὸ τῆς Γάζας. Ὁ στόχος τοῦ στολίσκου ἦταν νὰ σπάσει τὸ θαλάσσιο ἀποκλεισμὸ καὶ ἂν ὁ θαλάσσιος ἀποκλεισμὸς εἶχε σπάσει, δεκάδες, ἑκατοντάδες ἀκόμη πλοῖα θὰ εἶχαν ἀκολουθήσει τὰ βήματά του» κατέληξε.

Ἀποφυλακίστηκαν οἱ ἀκτιβιστὲς – Διεθνὴς ὀργὴ

Ὅλοι οἱ κρατούμενοι ἐπιβάτες τῆς διεθνοῦς νηοπομπῆς γιὰ τὴ Γάζα ποὺ συνελήφθησαν ἀπὸ τὸν ἰσραηλινὸ στρατὸ ἀπελευθερώθηκαν καὶ ἕως τὴν Πέμπτη ἀναμένεται νὰ ἔχει ὁλοκληρωθεῖ ὁ ἐπαναπατρισμός τους, σύμφωνα μὲ ἀνακοίνωση τῶν ἰσραηλινῶν Ἀρχῶν.

Στὰ ἕξι πλοῖα τοῦ Στόλου τῆς Ἐλευθερίας ἐπέβαιναν συνολικὰ 682 ἄτομα ἀπὸ 42 χῶρες μὲ ἀποστολὴ νὰ σπάσουν τὸν ἀποκλεισμὸ τῆς Λωρίδας τῆς Γάζας καὶ νὰ μεταφέρουν στοὺς κατοίκους τῆς 10.000 τόνους ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας.

Στὴν Ἑλλάδα ἐπέστρεψαν τὴν Τρίτη ἕξι Ἕλληνες ἀκτιβιστὲς τῆς πρωτοβουλίας Ἕνα Καράβι γιὰ τὴ Γάζα καὶ ἕως τὸ βράδυ τῆς Πέμπτης ἀναμένετο ἡ ἐπιστροφὴ τῶν ὑπολοίπων.

Ἐπαναπτρισθέντες ἀκτιβιστὲς ἀπὸ πολλὲς χῶρες ἔχουν κατηγορήσει τὶς ἰσραηλινὲς δυνάμεις γιὰ ὠμὴ βία κατὰ τὴν κατάληψη τῶν πλοίων τοῦ στόλου τῆς Ἐλευθερίας καὶ τὴ μετέπειτα κράτησή τους.

Τὰ Ἡνωμένα Ἔθνη, ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, τὸ ΝΑΤΟ καὶ ὁ ἀραβικὸς κόσμος ἔχουν ζήτησει τὴ διενέργεια ἀνεξάρτητης ἔρευνας γιὰ ὅσα ἐκτυλίχθηκαν τὰ ξημερώματα τῆς Δευτέρας σὲ διεθνῆ χωρικὰ ὕδατα.

Τὴν ἴδια στιγμὴ ἡ ὀργὴ στὴν Τουρκία γιὰ τὴν ἰσραηλινὴ ἐπίθεση στὸ Στόλο τῆς Ἐλευθερίας μεγαλώνει καὶ ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος Μπαρὰκ Ὀμπάμα ἐπιχείρησε νὰ παίξει ἐξισορροπητικὸ ρόλο ἀνάμεσα στὴν Ἄγκυρα καὶ τὸ Τὲλ Ἀβὶβ μὲ τηλεφώνημά του πρὸς τὸν Τοῦρκο πρωθυπουργό.

Ὁ Ταγὶπ Ἐρντογᾶν ἔχει κατηγορήσει τὸ Ἰσραὴλ γιὰ σφαγὴ καὶ κρατικὴ τρομοκρατία, ἐνῶ ἡ τουρκικὴ Ἐθνοσυνέλευση ζητᾶ τὴν ἐπανεξέταση τῶν σχέσεων μεταξὺ Τουρκίας καὶ Ἰσραήλ. Οἱ σχέσεις τοῦ Ἰσραὴλ μὲ τὴ σύμμαχό του στὸ μουσουλμανικὸ κόσμο περιῆλθαν σὲ περίοδο ἔντασης μετὰ τὸν πόλεμο στὴ Γάζα καὶ φθάνουν πλέον στὸ ναδίρ.

Ἡ ἀντίδραση τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν παραμένει «χλιαρή» χωρὶς ξεκάθαρη δήλωση καταδίκης. Ἡ κυβέρνηση Ὀμπάμα ἔχει ἐκφράσει «λύπη» γιὰ τὶς ἀπώλειες ἀνθρώπινων ζωῶν καὶ ζητᾶ τὴ διενέργεια πλήρους καὶ ἐνδελεχοῦς ἔρευνας γιὰ τὰ γεγονότα.

Ὁ Βρετανὸς πρωθυπουργὸς Ντέιβιντ Κάμερον δήλωσε τὴν Τετάρτη ἀπὸ τὸ βῆμα τῆς Βουλῆς τῶν Κοινοτήτων ὅτι ἡ ἐπίθεση τοῦ Ἰσραὴλ στὴ διεθνῆ νηοπομπὴ ἦταν «ἐντελῶς ἀπαράδεκτη» καὶ ζήτησε παράλληλα τὴν ἄρση τοῦ ἀποκλεισμοῦ τῆς Λωρίδας τῆς Γάζας.

Ἀπὸ πλευρᾶς τοῦ ὁ Ἰσπανὸς πρωθυπουργὸς καὶ προεδρεύων τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης Χοσὲ Θαπατέρο κάλεσε τὸ Ἰσραὴλ νὰ «συλλογιστεῖ» τὶς συνέπειες γιὰ τὴν εἰρήνη ἀπὸ τὴν ἐπίθεση κατὰ τῆς νηοπομπῆς.

«Αὐτὸ πού μας ἀνησυχεῖ εἶναι τὸ ἄμεσο μέλλον ὅσον ἀφορᾶ τὶς πιθανότητες γιὰ ἕναν εἰρηνευτικὸ διάλογο καὶ αὐτὸ ποὺ συνέβη δὲν βοηθάει σὲ τίποτα, ἀπολύτως σὲ τίποτα» δήλωσε ὁ Χοσὲ Θαπατέρο.

http://news.in.gr/world/article/?aid=1231047288
"Αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων, μηδὲ γένος πατέρων αἰσχυνέμεν»..

ΟΜΗΡΟΣ Ιλιάδα, Ζ 208
Ἀντιπροσωπευτικὸ εἰκονίδιο μέλους
ΧΑΒΟΥΤΣΑΣ ΒΛΑΣΗΣ
Μάκιστος
 
Δημοσ.: 1595
Ἐγγραφή: Πέμ 10/03/2005 15:24
Τοποθεσία: Ν38 36' 41" Ε23 31' 18"

Ἐπιτέθηκαν στὸ στόλο Ἰσραηλινοὶ

Δημοσίευσηἀπό ΚΟΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ » Πέμ 03/06/2010 15:22

Φίλε Γεράσιμε έχεις δίκιο, εκεί καταλήγουμε. Η δικιά μας ανοχή - επιλογή, είτε λόγο βολέματος είτε λόγο αδιαφορίας και πολλές φορές λόγο βλακείας, ως υποστηριχτές στις διάφορες δήθεν ανθρωπιστικές – φιλοειρηνηστικές – αντιεθνικιστικές, ιδέες που εχουν δημιουργηθεί για να μας « χτυπάνε » στο συναίσθημα και να αφήνουν τη λογική έξω. Μας οδήγησαν στο να δώσουμε το τιμόνι της χώρας σ’ αυτούς που την κατάντησαν έτσι. Ίσως είναι πιο εύκολο αυτό που κάνουμε εδώ και δεκάδες χρόνια, το να ρίχνουμε την ευθύνη αλλού (…γι αυτό σας ψηφίσαμε, …δεν είμαι εγώ ο ειδικός..) και τέτοιου είδους δικαιολογίες προκειμένου να μην αναλάβουμε την δικιά μας ευθύνη ποτέ. Πάντως όλοι αναρωτιόμαστε για το πότε θα ξυπνήσουμε το θέμα είναι όμως ότι πάλι το ξυπνητήρι του γείτονα περιμένουμε να ακούσουμε πρώτα.
( συγνώμη που ξεφύγαμε από το θέμα της αρχικής συζήτησης
Ἀντιπροσωπευτικὸ εἰκονίδιο μέλους
ΚΟΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Μέλος
Μέλος
 
Δημοσ.: 229
Ἐγγραφή: Δευ 15/03/2010 09:15

Ἐπιτέθηκαν στὸ στόλο Ἰσραηλινοὶ

Δημοσίευσηἀπό ΑΝΑΓΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ » Δευ 07/06/2010 00:41

1. Παλαιστίνιοι
2. Αρμένιοι
3. Κούρδοι
4. Κύπριοι
Είναι μερικοί από τους πολλούς λαούς που είναι υπό κατοχή οι πατρίδες τους, αλλά τουλάχιστον αυτοί γνωρίζουν τους κατακτητές-εχθρούς τος, αλλά υπάρχουν και χώρες που όχι μόνο καλούν τους κατακτητές τους, αλλά και τους παρακαλούν να έρθουν. Ναι αγαπητοί μιλάω για την πατρίδα μας όπου για 2η φορά καλέσαμε τους κατακτητές μας, και πολύ φοβούμαι ότι ΔΕΝ θα μπορέσουμε να τους διώξουμε, και αυτό διότι δεν μπορούμε να πολεμήσουμε.

Βλέπετε ο οικονομικός πόλεμος είναι ολοκληρωτικός.
"ΓΕΜΙΣΕ Ο ΤΟΠΟΣ ΑΠΟ ΜΕΝΤΩΡΕΣ"!
ΑΝΑΓΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΟΔΥΣΣΕΥΣ
 
Δημοσ.: 598
Ἐγγραφή: Δευ 21/03/2005 18:26
Τοποθεσία: ΒΥΡΩΝΑΣ-ΑΤΤΙΚΗ

Ἑπόμενο

Ἐπιστροφὴ στην ΤεκταινόμεναΠαρόντες

Παρόντες σὲ αὐτὴ τὴν Δ. Συζήτηση : Δεν ὑπάρχουν ἐγγεγραμμένα μέλη καὶ 1 ἐπισκέπτης

cron