ΘΗΒΑΙ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΒΑΙ

Συζήτηση περὶ Μυθολογίας - Ἱστορίας

Δημοσίευσηἀπό πρώην μέλος » Πέμ 06/12/2001 21:26

ΧΑΙΡΕΤΕ ΑΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ!
ΣΤΗΝ ΙΛΙΑΔΑ ΡΑΨΩΔΙΑ Β ΣΤΙΧ. 505 ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΝΗΩΝ,ΟΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗΝ ΤΡΩΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ, ΣΥΝΑΝΤΑΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΘΗΒΑΙ.ΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΕΞΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ "ΥΠΟ" ΕΙΝΑΙ ΔΗΛΩΤΙΚΟ ΤΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΧΤΙΣΜΕΝΗ Η ΠΟΛΗ,ΔΗΛΑΔΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΗΒΕΣ? ΜΗΠΩΣ ΟΜΩΣ ΤΟ "ΥΠΟ" ΔΗΛΩΝΕΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΥΤΟΘΗΒΑΙΩΝ ( ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟ ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΕΝΤΡΙΣ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΤΙΗΣ ΠΥΛΟΥ),ΔΗΛΑΔΗ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ,ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΘΗΒΑΙΩΝ( ΠΑΡΑΒΑΛΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟΛΥΚΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΕΛΛΗΝΕΣ,ΠΛΑΤΩΝ ΜΕΝΕΞΕΝΟΣ)
ΟΠΟΙΟΣ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΚΑΤΑΤΟΠΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣ ΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ.
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΥΡΑΚΗ ΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΕΜΑ?
πρώην μέλος
 

Δημοσίευσηἀπό ΦΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ » Παρ 07/12/2001 07:09

Απόσπασμα
Quote: από ekaergos στις 3:26 πμ on 7 Δεκ 2001
ΧΑΙΡΕΤΕ ΑΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ!
ΣΤΗΝ ΙΛΙΑΔΑ ΡΑΨΩΔΙΑ Β ΣΤΙΧ. 505 ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΝΗΩΝ,ΟΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗΝ ΤΡΩΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ, ΣΥΝΑΝΤΑΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΘΗΒΑΙ.ΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΕΞΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ "ΥΠΟ" ΕΙΝΑΙ ΔΗΛΩΤΙΚΟ ΤΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΧΤΙΣΜΕΝΗ Η ΠΟΛΗ,ΔΗΛΑΔΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΗΒΕΣ? ΜΗΠΩΣ ΟΜΩΣ ΤΟ "ΥΠΟ" ΔΗΛΩΝΕΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΥΤΟΘΗΒΑΙΩΝ ( ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟ ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΕΝΤΡΙΣ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΤΙΗΣ ΠΥΛΟΥ),ΔΗΛΑΔΗ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ,ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΘΗΒΑΙΩΝ( ΠΑΡΑΒΑΛΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟΛΥΚΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΕΛΛΗΝΕΣ,ΠΛΑΤΩΝ ΜΕΝΕΞΕΝΟΣ)
ΟΠΟΙΟΣ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΚΑΤΑΤΟΠΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣ ΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ.
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΥΡΑΚΗ ΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΕΜΑ?
<p>'Ο Κύριος Φουράκης, άντί διά τήν διατύπωσιν τής γνώμης του θά άντιγράψη άπλώς ,τέσσερεις μόνον σχετικές μέ τήν 'Υποθήβα έρμηνείες 'Αρχαίων Γραμματικών καί 'Ιστορικών.
α. 'Ο 'Ηρωδιανός, είς τό έργό του: <<ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΟΔΙΩΝ>> σημειώνει:
<< Κακκάβης. ούτως έκαλείτο Καρχηδών. τούτω δέ κατά τήν οίκίαν αύτών λεξιν ίππου κεφαλή δηλούται. Ύποθήβαι΄ τινές ούτω φασί τάς Ποντίας τής Βοιωτίας κεκλήσθαι. οί δέ πολισμάτιόν τι διά τήν τού τόπου θέσιν ούτως ώνομασμένον, ώς τήν 'Υποχαλκίδα καλούσι διά τό ύπό τό όρος τήν Χαλκίδα κείσθαι. πολλοί δέ μετά προθέσεως τόποι,΄'Επικνημίδιοι, Ύπερβόριοι, Παραποτάμιοι, Προποντίς, Παρωλεανίται....>>
β. 'Ο Στέφανος Βυζάντιος, είς τό Λεξικό του, σημειώνει:
<< 'Υποθήβαι. τινές ούτω φασί Ποντίας τής Βοιωτίας . οί δέ πολισμάτιον τι διά τή τού τόπου θέσιν ούτως ώνόμασμένον.....>>>
γ.'Ο 'Επίσκοπος Θεσσαλονίκης Εύστάθιος (12ος μ.Χ, αίών) είς τό πολύ σγμαντικό του έργο: << ΠΑΡΕΚΒΟΛΑΙ ΕΙΣ ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ >>(Α. 1.412) σημειώνει:
<< ....ότι πολοί τόποι καλούνται μετά προθέσεως, οίον 'Επικνημίδιοι, 'Υπερβόριοι, Παραποτάμιοι,Προποντίς, Παρωκεανίται, 'Υποχαλκίς, πόλις Αίτωλίας. ούτω γούν καί
'Υποθήβαι πολισμάτιον τι δια τήν τού τόπου θέσιν ούτως ώνόμασμένον.......>>
δ. 'Ο Στράβων σημειώνει:
<< Τό δ' ούτω ρηθέν οί θ' ύπό θήβας είχον. οί μέν δέχονται πολείδιον τι 'Υποθήβας καλούμενον, οί δέ τάς Ποντίας΄τάς γάρ Θήβας έκλελείφθαι διά τήν τών έπιγόνων στρατειάν καί μή μετέχειν τού τρωϊκου πολέμου....>>
'Εγώ, ώς κάποια πρόχειρη έρμηνευτική συμβολή, άπλώς άναφέρω ότι: Κατά τόν Εύριπίδη ( <<ΒΑΚΧΑΙ>> 663) καί <<ΟΡΕΣΤΙΑ>> 318) οί Ποτνιάδες ήσαν Θεαίναι καί δή οί Μαινάδες καί Εύμενίδες.
Υ.Γ.: Πολύ σημαντικότρη έρμηνεία κάνει ό Έυστάθιος είς τό έργο του << ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΛΙΑΔΑ>> 2510, ΄διά τού όποίου μάς δίδει παρισσότερες πληροφορίες, περί τής 'Υποθήβας.
Φυσικά, είς τά άνωτέρω άποσπάσματα,ύπάρχουν πρός άπάντησιν μερικά πολύ σημαντικά έρωτήματα:
Μεταξύ δέ αύτών είναι καί τό : << Τό δ' ούτω ρηθέν οί Θ' ύπό Θήβας.....>>.
Ποίοι καί τί ήσαν αυτοί οί Θ' ( έννεά-9-) ;<p>
Ἀντιπροσωπευτικὸ εἰκονίδιο μέλους
ΦΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
 
Δημοσ.: 808
Ἐγγραφή: Δευ 02/09/2002 22:27

Δημοσίευσηἀπό πρώην μέλος » Σάβ 08/12/2001 07:15

ΘΑ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΣΑ ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΤΟ κο ΦΟΥΡΑΚΗ

ΑΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

ΔΙΟΤΙ ΠΟΛΛΑΚΙΣ ΠΟΛΥΣ ΚΟΣΜΟΣ ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ


ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΘΗΒΑ ΘΑ ΠΡΟΣΘΕΣΩ ΚΑΠΟΙΑ ΑΡΙΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ

Ε + Ι + Ε = 1 + 3 + 7 + 9 = 2 + 4 + 6 +8 = 20

ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΕΨΙΛΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΩΝ ΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΩΝ ΖΥΓΩΝ ΕΧΟΥΜΕ 25

12 = ΑΙΑ
15 = ΓΑΙΑ = ΑΙΓΑ = ΘΕΑ = ΙΕ

20 = ΘΗΒΑ = ΙΔΕΑ = Η ΑΙΑ
23 = Η ΓΑΙΑ = Η ΘΕΑ
24 = ΑΗΔΙΑ
25 = ΑΙΓΑΙ = ΘΕΙΑ = ΗΘΗ =

26 = ΚΕΑ (ΤΖΙΑ...) = Η ΗΒΗ
27 = ΘΗΒΗ

30 = ΘΗΒΑΙ = ΔΕΚΑ = Η ΑΓΑΘΗ

41 = ΑΙ ΘΗΒΑΙ = ΛΑΒΗ = ΙΛΑ = ΑΛΑΔΕ = ΜΑ

580 = ΥΠΟΘΗΒΑΙ = ΠΥΡ = Ο ΚΡΟΝΟΣ = Ο ΦΘΑ = ΤΟ ΛΙΝΟΝ

591 = ΑΙ ΥΠΟΘΗΒΑΙ = ΚΟΥΡΑ = ΜΥΑΛΟΝ = ΑΜΥΛΟΝ = Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ = Ο ΛΑΜΠΡΟΣ = ΤΟ ΟΝΑΡ


ΤΩΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΝΝΕΑ...

ΕΝΝΕΑ = 111....111 Χ 9 = 999 !!!

πρώην μέλος
 

Δημοσίευσηἀπό πρώην μέλος » Κυρ 09/12/2001 22:30

ΣΤΗΝ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ "ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΕΠΙ ΚΟΛΩΝΩ",Ο ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΤΟΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ , ΕΚΜΥΣΤΗΡΕΥΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΘΗΣΕΑ ΟΤΙ ΘΑ ΤΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙ ΕΝΑΝ ΚΡΥΦΟ ΤΟΠΟ (= ΧΩΡΟΝ)Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΩΣ ΑΣΠΙΔΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ,ΑΡΚΕΙ Ο ΘΗΣΕΑΣ ΝΑ ΜΗΝ ΦΑΝΕΡΩΣΕΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΑΥΤΟ.ΣΤΙΧΟΙ 1518-1525.
ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΣΤΙΧΟΥΣ 1533-1534 ΛΕΕΙ "ΧΟΥΤΩΣ ΑΔΗΙΟΝ ΤΗΝΔ' ΕΝΟΙΚΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΝ ΣΠΑΡΤΩΝ ΥΠ' ΑΝΔΡΩΝ" {=ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΘΑ ΕΝΟΙΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΑΛΩΒΗΤΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΠΑΡΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ}.
ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ..
1. Ο ΧΩΡΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Ο ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕΙ Η ΕΣΤΩ ΝΑ ΕΝΤΟΠΙΣΘΕΙ?
2. ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΥΠΟΘΕΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΟΜΙΛΕΙ? ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΜΗΠΩΣ ΓΙΑ ΠΥΛΗ ΠΡΟΣ ΑΛΛΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ?
3. Ο ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΩΣ ΣΠΑΡΤΟΣ(?) , ΓΙΑΤΙ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΠΑΡΤΟΥΣ? ΕΧΕΙ ΒΑΣΗ ΜΗΠΩΣ Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΤΟΝ ΟΙΔΙΠΟΔΑ ΝΟΘΟ?(ΣΤΑΓΕΙΡΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΜΜΗΤΑΣ)

Υ.Γ. ΑΝ ΚΑΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΑΣΧΕΤΟ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΖΗΤΗΜΑ : ΣΤΗΝ Β ΡΑΨΩΔΙΑ ΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Η ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΤΡΕΠΕΙ ΤΟΝ ΤΗΛΕΜΑΧΟ ΣΤΑ ΕΦΟΔΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΠΥΛΟ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΕΙ ΚΑΙ "ΜΥΕΛΟΥΣ ΑΝΔΡΩΝ" ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ?ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΟ Η ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΤΙ ?ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΕΧΕΙ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ

πρώην μέλος
 

Δημοσίευσηἀπό πρώην μέλος » Δευ 10/12/2001 03:42

ΕΞΟΧΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΥ ΕΚΑΕΡΓΟΥ

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΣ ΟΜΩΣ ΟΤΙ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ΔΙΔΕΙ ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑ...ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΤΟΝ ΑΠΑΛΛΑΣΕΙ ΟΜΩΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ

ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΩ ΚΑΤΙ ΑΣΧΕΤΟΝ...ΑΛΛΑ Η ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΑΜΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΙΑΣΕΙΣ ΚΑΝΕΝΑ...ΠΑΓΑΝΟΝ ΤΟΤΕ ΑΥΤΟ ΣΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΔΙΑΦΟΡΑ !!!

ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟΝ...ΙΣΩΣ ΠΡΟΣ ΚΟΛΩΝΟ ΜΕΡΙΑ

ΠΥΛΕΣ ΠΑΝΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ, ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΑΛΛΕΣ ΕΞΟΔΟΥ...ΙΣΩΣ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΔΙΠΛΕΣ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΠΑΝΤΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΦΥΛΑΞ, ΕΙΤΕ ΕΞΟΔΟΥ,ΕΙΤΕ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΕΙΤΕ ΔΙΠΛΟΣ

Ο ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΙΣ ΛΑΒΔΑΚΙΔΕΣ...ΚΟΙΝΩΣ ΔΡΑΚΟΝΤΟΓΕΝΙΑ ΚΑΔΜΟΥ ΚΑΙ ΟΥΧΙ ΤΩΝ ΣΠΑΡΤΩΝ

ΠΑΝΤΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΝΟΘΟΣ...ΑΛΛΩΣΤΕ Ο ΥΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΟΝ ΠΑΝΤΑ ΝΟΘΟΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΜΥ-ΕΛΟΝ, ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΩ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΜΑΛΛΟΝ ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΞΙΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΟΔΟΥ

ΕΧΩΝΤΑΣ ΥΠ' ΟΨΙΝ ΤΟΥΣ 33 ΣΠΟΝΔΥΛΟΥΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΟΔΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΟΣΤΟΥΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΚΑΙ Ο "ΒΟΡΕΙΟΣ ΜΥΕΛΟΣ" ΤΟΝ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΝ (ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΝ-Βλ. ΠΕΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ)...ΤΟΤΕ ΙΣΩΣ Ο 11ος ΑΘΛΟΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΠΑΙΡΝΕΙ ΑΛΛΗ ΔΙΑΣΤΑΣΙΝ

ΣΗΜΕΙΩΤΕΟΝ ΠΡΙΝ ΤΟΥΣ 2 ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ ΑΘΛΟΥΣ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΥ-ΕΙ-ΤΑΙ ΣΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ...

ΑΝ ΔΕ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΤΛΑΝΤΑ ΠΟΥ ΚΡΑΤΑ ΤΗΝ ΓΗ (?) ΣΤΟΥΣ ΩΜΟΥΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΣΠΟΝΔΥΛΟΝ ΑΤΛΑ ΠΟΥ ΚΡΑΤΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗΝ, ΤΟΝ ΕΝ-ΚΕΦΑΛΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΑΛΩΔΕΙΣ ΑΥΛΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΡΑΚΟΝΤΑ ΛΑΔΩΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΣΙΝ-ΥΠΟΦΥΣΙΝ-ΠΑΡΕΓΚΕΦΑΛΙΔΑΝ ΜΕ ΤΑ 3 ΜΗΛΑ ΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ ή ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΤΙΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ (ΟΠΟΤΕ ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ ΤΑ ΜΗΛΑ ΣΤΟ ΚΩΝΑΡΙΟΝ ή ΤΡΙΤΟΝ ΟΦΘΑΛΜ-ΟΝ)

ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΝ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ (ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ - Βλ. ΚΑΙ ΜΕΙΞΙΣ-ΑΝΑΚΥΚΛΗΣΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΟΥΡΑΚΗ ΣΕΛ. 130-131) "ΟΤΙ ΤΑ ΥΓΡΑ ΤΟΥ ΜΥΕΛΟΥ ΟΤΑΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΘΟΥΝ ΚΑΙ ΕΝΩΘΟΥΝ, ΑΝΑΔΙΔΟΥΝ ΦΙΔΙΑ

ΤΟΤΕ ΙΣΩΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΩΜΕΝ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΟΦΕΩΣ ΤΟΣΟ ΣΤΗΝ ΑΣΠΙΔΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΥΡΗΚΕΙΟΝ ΤΟΥ ΕΡΜΟΥ

ΠΙΘΑΝΟΤΑΤΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ "ΙΕΡΗ ΦΛΟΓΑΝ" ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΟΣΤΟΥ


ΟΠΟΤΕ Η ΡΗΣΙΣ ΤΗΣ ΠΑΛΛΑΔΟΣ, ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΤΗΝ ΑΣΠΙΔΑ ΚΟΣΜΟΥΝ ΟΦΕΙΣ (ΤΩΡΑ ΑΝ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΡΟΗ ΤΟΥ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟΥ ΙΕΡΑΤΕΙΟΥ ή ΟΧΙ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟΥΝΟΥ ΠΑΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ) ΑΠΟΚΤΑ ΑΛΛΗ ΔΙΑΣΤΑΣΙΝ

ΑΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΛΕΞΕΩΣ "ΜΥΕΛΟΥΣ" ΒΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΛΕΞΙΝ "ΟΦΕΙΣ"...ή ΤΗΝ ΛΕΞΙΝ "ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ" ή ΤΗΝ ΛΕΞΙΝ "ΠΟΜΠΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ" ΑΜΑ ΘΕΛΕΤΕ

ΤΟΤΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΛΟΝ-ΠΥΛΗΝ ΠΑΙΡΝΕΙ ΑΛΛΗ ΔΙΑΣΤΑΣΙΝ

πρώην μέλος
 

Δημοσίευσηἀπό πρώην μέλος » Δευ 14/01/2002 22:34

ΤΕΛΙΚΑ ΟΛΕΣ ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΜΠΝΕΥΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΤΥΧΗΣ


ΣΚΕΠΤΟΜΟΥΝ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΗΒΕΣ ΜΕΡΕΣ ΤΩΡΑ...ΜΕΧΡΙ ΩΤΟΥ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΛΙΓΑ ΛΕΠΤΑ ΕΙΧΑ ΜΙΑ ΕΜΠΝΕΥΣΗ

ΚΑΘΟΤΙ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ Η ΑΠΟΤΥΠΩΣΙΣ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΙΩΝ ΑΣΤΕΡΙΣΜΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΧΘΟΝΟΣ...ΑΠΟΦΑΣΙΖΩ ΝΑ ΞΑΝΑΡΙΞΩ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΘΑΥΜΑΣΙΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ FLORENCE WOOD " Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΙΛΙΑΔΑ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ"

ΘΕΜΑ ΤΙ ΑΛΛΟ...Ο ΒΟΩΤΗΣ, Ο ΔΡΑΚΟΝΤΑΣ ΚΑΙ Η ΑΡΚΤΟΣ...ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΙΑ ΑΛΛΗ Η ΒΟΙΩΤΙΑ...ΥΠΟΘΗΒΕΣ ΓΑΡ ΤΟ ΘΕΜΑ

ΚΟΙΤΑΖΩ ΤΗΝ ΤΑΥΤΙΣΗ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΔΡΑΚΟΝΤΑ ΚΑΙ...ΒΟΙΩΤΙΑ

ΟΙ ΑΣΤΕΡΕΣ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΝΤΑ ΤΑΙΡΙΑΖΟΥΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΑΨΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΘΙΣΒΗ-ΝΙΣΑ-ΚΟΡΩΝΕΙΑ-ΘΕΣΠΙΕΣ-ΕΥΤΡΗΣΙΣ-ΠΛΑΤΑΙΕΣ-ΕΡΥΘΡΕΣ-ΣΚΩΛΟΣ-ΥΠΟΘΗΒΕΣ-ΕΛΕΩΝ-ΥΡΙΑ-ΓΡΑΙΑ-ΑΥΛΙΔΑ

ΑΦΗΝΩ ΕΣΚΕΜΜΕΝΑ ΤΟΝ ΟΡΧΟΜΕΝΟ ΔΙΟΤΙ Ο ΦΙΝΕΑΣ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΙ ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΘΕΜΑ


ΚΟΙΤΑΖΩ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΘΗΒΩΝ...ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΑΣΤΕΡΙ ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΝΤΑ..ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΜΟΥ ΕΙΧΕ ΚΑΡΦΩΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΜΠΝΕΥΣΗ


BINGO...THUBAN...Α' ΔΡΑΚΟΝΤΑ...Ο ΠΟΛΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΟΥ 3.000 π.χ. (λετε να είχε γίνει τότε παμφαίνων τον Οκτώβριο ο Αρκτούρος στην Βοιωτία ?)

Ο ΑΕΙ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΠΟΛΟΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ Α' ΔΡΑΚΟΝΤΑ

ΑΡΑΓΕ ΟΙ ΦΩΤΟΧΥΣΙΕΣ ΤΟΥ ΦΥΛΑΚΑ ΤΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ..ΤΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΝΑ ΕΠΙΦΕΡΑΝΕ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ?

ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΘΟΥΜΠΑΝ, ΠΟΛΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΗΤΑΝ ΚΑΠΟΥ ΣΤΟ 7750 π.χ. ΤΟ Σ' ΗΡΑΚΛΗ, ΤΟ 11.000 π.χ. Ο ΒΕΓΑΣ (Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΘΑ ΞΑΝΑΓΙΝΕΙ) και το 14.000 π.χ ο ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΝΤΕΝΕΜΠ ΤΟΥ ΚΥΚΝΟΥ...ΜΗΠΩΣ ΟΙ 7 ΑΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΠΡΟΔΙΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΟΙΑΣ ΙΧΝΟΓΡΑΦΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΚΟΥ...ή ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ (ή ΜΗΠΩΣ Ο ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ - ΚΑΤ' ΕΜΕ ΝΤΕΝΕΜΠ ΚΥΚΝΟΥ - ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΟΛΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ...ΕΠΙ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ)

Α ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ...ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΡΩΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΗΤΑΝ 45 (29 ΕΛΛΗΝΙΚΑ-16 ΤΡΩΙΚΑ), ΟΙ ΑΡΧΗΓΟΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΡΩΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ...ΗΤΑΝ 73...ΚΑΙ 88 ΟΙ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΙ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΙΟ ΘΟΛΟ !!!

ΜΗΠΩΣ ΛΟΙΠΟΝ Η ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΚΤΟ ΣΤΟΝ ΔΡΑΚΟΝΤΑ ή Η ΠΤΩΣΙΣ ΤΗΣ ΤΡΟΙΑΣ...ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΑΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ

ΜΗΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΨΑΧΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΙΟΝ ΔΡΑΚΟΝΤΑ ΑΡΚΤΟΥΡΟΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΘΗΒΑΣ...ΑΛΛΑ ΚΑΠΟΥ ΑΛΛΟΥ ?

ΜΗΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ Η ΕΠΤΑΠΥΛΗ ΘΗΒΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑ Η ΜΙΚΡΗ ΑΡΚΤΟΣ ΚΑΙ ΔΗ ΕΚΕΙΝΟ ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ ΠΟΥ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΡΚΤΟΦΥΛΑΞ (ΒΗΤΑ ΜΙΚΡΗΣ ΑΡΚΤΟΥ) ή ΜΗΠΩΣ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΥΛΙΔΑ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ....ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ Ο ΣΜΕΡΔΑΛΕΟΣ ΔΡΑΚΩΝ !!! ΚΑΙ ΠΑΡΟΛΙΓΟΝ ΝΑ ΘΥΣΙΑΣΤΕΙ Η ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ

ΚΑΙ ΚΛΕΙΝΩ ΜΕ ΕΝΑΝ ΜΙΚΡΟ ΓΡΙΦΟ

ΜΗΠΩΣ ΤΟ Ω ΔΡΑΚΟΝΤΑ ΤΑΥΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟΝ ΤΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ΚΛΕΙΣΜΑ ???...ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΑΣΤΡΟ ή ΤΟΥ ΠΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΚΛΕΙΠΤΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΑΥΤΗ Η ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΒΟΙΩΤΙΑ...!!!

ΜΗΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΟΙ ΠΥΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΠΟΥ ΕΚΕΙ...ΚΟΝΤΑ ??? !!!

πρώην μέλος
 

Δημοσίευσηἀπό ΒΕΚΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ » Πέμ 17/01/2002 00:45

Καρμάνωρ μια και αναφέρθηκες στο θέμα:
Αν με βάση τα αστρονομικά δεδομένα για να ολοκληρωθεί ο Μέγας Ενιαυτός χρειάζονται 25.800 χρόνια, τότε το σημερινό Πολικό Αστέρι φτάνει στο πλησιέστερο σημείο ευθυγράμμισής του με τον Βόρειο Πόλο της Γης, το έτος 2095.
Σε 2000 χρόνια δεν θα υπάρχει Πολικό Αστέρι ορατό από τη Γη, όπως δεν υπήρχε Πολικό Αστέρι και πριν από 2000 χρόνια. Το επόμενο Πολικό Αστέρι, υπολογίζεται ότι θα είναι ο Al Deramin γύρω στο έτος 7500, και αργότερα θα είναι ο Deneb. 13000 χρόνια από σήμερα o Vega θα έχει τη θέση του Πολικού Αστέρα, ενώ το 21600 ο Alpha Draconis θα γίνει ο Πολικός Αστέρας μας. Τέλος το 27900, που ολοκληρώνεται ο κύκλος, με τον Βόρειο Πόλο της Γης θα είναι και πάλι σε ευθυγράμμιση το σημερινό Πολικό Αστέρι.
O Alpha Draconis ευθυγραμμίζεται με το Βόρειο Πόλο του πλανήτη μας καλύτερα από όλους τους άλλους αστέρες που γίνονται Πολικοί κατά τη διάρκεια ενός Ενιαυτού! Ενώ επίσης έχει παρατηρηθεί ότι είναι το μοναδικό αστέρι (είναι; ) που λαμβάνει τη σωστή θέση και το φως του εισέρχεται μέσα από το καθοδικό πέρασμα της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας, εφόσον το καθοδικό πέρασμα είναι σε ευθυγράμμιση με τον άξονα του Βορείου Πόλου της Γης. Η μεγαλύτερη ευθυγράμμιση του Alpha Draconis και της Μεγάλης Πυραμίδας έγινε κατά την Εαρινή Ισημερία το έτος 2141 π.Χ.

Στο μεταξύ, ο σημερινός Πολικός Αστέρας στα αραβικά ονομάζεται Al Ruccaba, και αυτό φαίνεται να μεταφράζεται ως «το σημείο καμπής»! Τί μπορεί να σημαίνει αυτό;

(Διορθώθηκε από ABRONYXOS στις 11:46 μμ on 16 Ιαν 2002)

ΒΕΚΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Ενεργό μέλος
Ενεργό μέλος
 
Δημοσ.: 747
Ἐγγραφή: Τετ 31/10/2001 01:06

Δημοσίευσηἀπό ΝΙΚΟΛΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ » Πέμ 17/01/2002 04:30

ΠΕΡΙ ΠΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΙΝΩΝ...

Σε σκύφος από το Καβείριον της Βοιωτίας (τοποθετείται 8 χλμ. δυτικά των Θηβών) αναπαρίσταται Γιγαντοπίθηκος που κυνηγάει έναν ταξιδιώτη που έχει πετάξει τις αποσκευές του και τρέχει ν’ ανεβεί σ’ ένα δέντρο. Δύο άντρες έχουν ήδη εγκαταλείψει το άροτρό τους και έχουν σκαρφαλώσει στο ίδιο δέντρο. (4ος αι. π.Χ.)

Η λατρεία στο ιερό αρχίζει "τουλάχιστον" από την αρχαϊκή περίοδο (700 - 500 π.Χ.) και συνεχίζεται αδιάσπαστη ως τα ρωμαϊκά μεταχριστιανικά χρόνια (4ος αι. μ.Χ.).

Η εύρεση ωστόσο λιγοστών νεολιθικών οστράκων (6.000 - 3.000 π.Χ.) κάτω από το ναό αποδεικνύει μία ακόμη "πρωμότερη" κατοίκηση στο χώρο, προτού αυτός μετατραπεί σε θρησκευτικό κέντρο.

ΠΗΓΗ κειμένων και φωτογραφιών :

Άρθρο του Θανάση Βέμπου στο περιοδικό "ΑΝΕΞΗΓΗΤΟ" σειρά Β' Τόμος Β' σελ. 122 (ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΣΚΥΦΟΥΣ) και
http://www.culture.gr/2/21/211/21109a/g211ia13.html (ΟΔΥΣΣΕΥΣ)

... ΜΕ ΦΙΛΙΚΟΥΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ ΑΠΟ ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ...
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σ. ΝΙΚΟΛΤΣΗΣ

Ἀντιπροσωπευτικὸ εἰκονίδιο μέλους
ΝΙΚΟΛΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Παλαιό μέλος
Παλαιό μέλος
 
Δημοσ.: 1372
Ἐγγραφή: Πέμ 17/01/2002 02:28
Τοποθεσία: ΝΑΟΥΣΑ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΕΛΛΑΣ

Δημοσίευσηἀπό πρώην μέλος » Παρ 01/02/2002 06:52

ΑΓΑΠΗΤΕ ΑΒΡΩΝΥΧΕ

ΑΠΟ ΠΟΥ ΑΝΤΛΕΙΣ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΟΥ, ΤΟΣΟ ΤΟΥ ΟΤΙ ΤΟ 2095 ΘΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΤΕΙ Ο ΠΟΛΙΚΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΒΟΡΕΙΟ ΠΟΛΟ, ΟΣΟ ΚΑΙ ΟΤΙ Ο ΕΝΙΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ 25.800 ΧΡΟΝΙΑ (ΣΕ ΡΩΤΩ ΓΙΑΤΙ ΨΑΧΝΩ ΕΝΑΓΩΝΙΩΣ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΗ ΤΙΜΗ)

ΕΠΙΣΗΣ ΠΟΥ ΕΜΑΘΕΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΠΟΛΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΡΙΝ 2000 ΧΡΟΝΙΑ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΣΕ 2000 ΧΡΟΝΙΑ ?

ΕΙΔΕΣ..ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΟΛΙΚΟΙ ΓΥΡΩ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΡΑΚΟΝΤΑ

ΜΙΚΡΗ ΑΡΚΤΟΣ-ΚΗΦΕΥΣ-ΚΥΚΝΟΣ-ΛΥΡΑ-ΗΡΑΚΛΗΣ

ΕΝΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΝΤΑ ΣΤΟ...ΚΕΝΤΡΟ

ΣΩΣΤΑ ΤΑ ΠΕΡΙ...ΠΥΡΑΜΙΔΩΝ

ΡΩΤΩ ΕΓΩ ΟΜΩΣ ΤΩΡΑ...


ΜΗΠΩΣ ΤΟΤΕ ΠΟΥ Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ ΕΓΙΝΕ ΠΑΜΦΑΙΝΩΝ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΑΝΤΙ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ (6 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ)...ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΤΟ 800 πχ ΠΟΥ ΚΑΠΟΙΟΙ ΥΠΕΘΕΣΑΝ - ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΟΤΙ Ο ΗΣΙΟΔΟΣ ΕΓΡΑΨΕ ΤΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ ΤΟ 800 πχ - ΑΛΛΑ ΠΟΛΥ ΠΑΛΙΟΤΕΡΑ...ΜΕΤΑΞΥ 3-4.000 πχ

ΓΙΑ ΚΑΝΕ ΕΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΗ ΣΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΕΩΣ...ΚΑΙ ΘΑ ΔΕΙΣ ΟΤΙ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΕΝΙΑΥΤΟΣ....ΜΑΛΛΟΝ ΕΓΙΝΕ ΤΟΤΕ ή ΕΧΟΥΜΕ ΑΚΟΜΑ ΑΙΩΝΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΑΣ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΞΑΝΑΓΙΝΕΙ

ΟΙ 2 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ ΕΝΙΑΥΤΟΥ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΘΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΣΤΕΡΙΣΜΩΝ

ΟΤΑΝ ΕΝΑΣ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ...ΤΟΤΕ ΛΟΓΙΚΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΚΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ...ΠΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ ΔΥΟ ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ...

ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΩ ΕΠΙΣΗΣ, ΟΤΙ Ο ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΠΟΛΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ

ΚΥΝΟΣΟΥΡΑ - ΦΟΙΝΙΚΗ - ΤΡΑΜΟΥΝΤΑΝΑ - ΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ - YILDUZ - MISMAR

ΟΠΩΣ ΒΛΕΠΕΙΣ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΙΣ ΜΕ ΑΡΚΑΔΙΑ-ΚΥΝΟΣΟΥΡΑ...ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΗ !!!

ΟΠΟΙΟΣ ΦΙΛΟΣ ΞΕΡΕΙ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ YILDUZ KAI MISMAR ΘΑ ΒΟΗΘΟΥΣΕ ΠΟΛΥ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΤΟ ΦΙΛΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΑΟΥΣΑ

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΩ ΟΤΙ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ...ΗΤΑΝ ΚΑΠΟΤΕ Η ΚΗΦΙΣΣΙΔΑ ΛΙΜΝΗ ΚΑΙ Η ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΚΕΚΡΩΠΑ

ΟΙ ΒΟΩΤΙΔΕΙΣ-ΑΘΗΝΑΙΟΙ-ΚΕΚΡΩΠΙΔΕΣ....ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΓΙΓΑΝΤΟΠΙΘΗΚΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙΣ


ΑΛΗΘΕΙΑ...ΟΙ ΣΠΑΡΤΟΙ ΔΡΑΚΟΙ ΤΟΥ ΚΑΔΜΟΥ...ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ή ΜΗΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ Ο ΚΕΚΡΩΠΑΣ ΗΤΑΝ ΔΡΑΚΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ?


πρώην μέλος
 

Δημοσίευσηἀπό ΒΕΚΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ » Κυρ 03/02/2002 00:28

Καρμάνωρ,

επειδή νομίζω ότι με τη συζήτηση περί αστερισμών ξεφεύγουμε από το αρχικό θέμα, θα ανοίξω νέο θέμα με τίτλο "Περί Αστερισμών" και θα γράψω την απάντηση εκεί. Ελπίζω να μην έχεις αντίρηση.

ΒΕΚΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Ενεργό μέλος
Ενεργό μέλος
 
Δημοσ.: 747
Ἐγγραφή: Τετ 31/10/2001 01:06

Ἑπόμενο

Ἐπιστροφὴ στην Μυθολογία - ἹστορίαΠαρόντες

Παρόντες σὲ αὐτὴ τὴν Δ. Συζήτηση : Δεν ὑπάρχουν ἐγγεγραμμένα μέλη καὶ 1 ἐπισκέπτης

cron