To Ευαγγέλιο του Ιούδα

Συζήτηση γιὰ διάφορα θέματα

Δημοσίευσηἀπό πρώην μέλος » Τετ 12/04/2006 11:26

Απόσπασμα
Πέραν των τεσσάρων ευαγγελίων, τα οποία θεωρούνται τα πληρέστερα, δεν ήταν άγνωστα και τα υπόλοιπα, τα "Απόκρυφα Ευαγγέλια". αυτά η Εκκλησία δεν τα απορρίπτει, όσον αφορά τα ιστορικά γεγονότα, τα οποία αναφέρουν, αλλά δεν τα θεωρεί τόσο πλήρη, όσο τα υπόλοιπα τέσσερα και για τον λόγο αυτό δεν τα συμπεριέλαβε στην λατρεία.


Mια μικρή διευκρίνηση / διόρθωση. Τα 'Απόκρυφα' δεν αποτελούνται αποκλειστικά και μόνο από Γνωστικά Κείμενα. Τα δεύτερα συνιστούν ένα μόνο υποσύνολό τους και η Εκκλησία έχει εξ αρχής απορρίψει ως αιρετικές τις 'διδαχές' που περιέχονται σε αυτά (ιστορία περί Μαγδαληνής, αμφισβήτηση της παρθενίας της Θεοτόκου, αμφισβήτηση της φυσιογνωμίας της Τριάδος κλπ).

Όσο για το ακριβέστερο / πληρέστερo ιστορικά των τεσσάρων Κανονικών Ευαγγελίων, πέραν δηλαδή από τα όποια θέματα πίστεως, έχουν αποφανθεί υπέρ τους η καταλυτική πλειοψηφία όλων των λόγιων, ιστορικών, θεολόγων και θρησκειολόγων που έχουν ασχοληθεί σε ερευνητικό επίπεδο από την εποχή συγγραφής τους έως σήμερα. Η δομή του λόγου των 'Γνωστικών Αποκρύφων' (για να τα διαχωρίσουμε από τα υπόλοιπα), το σαφώς μικρότερό τους μέγεθος, η εμβολιμότητα και η παρεκβατικότητά τους, καθώς και κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του γνωστικισμού διδασκαλία τους είναι ισχυρά τεκμήρια για το ψευδεπίγραφο της περίπτωσής τους.

Προς Νίκο:

Για να κατανοήσουμε την υπόθεση του Γνωστικισμού, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι λίγο πριν καθιερωθεί ο Χριστιανισμός ως επίσημη θρησκείας της Αυτοκρατορίας, στην περιοχή της Μέσης Ανατολής επικρατούσαν, πέρα από τη γνωστή, δεκάδες άλλες μικρότερες δοξασίες που επιχειρούσαν να δώσουν τη δική τους ερμηνεία στο πρόσωπο του Ιησού. Όπως περίπου συμβαίνει και σήμερα περίπου στις Η.Π.Α., καθείς υποστήριζε το μακρύ του και το κοντό του, άλλοτε ορμώμενος από ιδιοτελή κίνητρα (ματαιοδοξία, δημιουργία δικών του πιστών, οικονομικό συμφέρον κλπ κλπ) κι άλλοτε επειδή επιθυμούσε να συμπληρώσει ερμηνευτικά τα ήδη γνωστά κατά το δοκούν.

Απόσπασμα
Η ερώτηση μου είναι αν όντως το "τάδε" κείμενο είναι του "τάδε" και όντως βρέθηκε "εκεί" και "τότε" πώς,πότε και γιατί θεωρείται ως ευαγγέλιο;

Ποιός αποφασίζει ,με ποιά κριτήρια, και γιατί;


Η άποψη που τελικά υιοθετήθηκε από τις πρώτες Οικουμενικές Συνόδους ήταν η επικρατέστερη κι εκείνη στην οποία οδηγούσαν οι πιο αξιόπιστες πηγές (γραπτά και λόγοι των ίδιων των μαθητών του Ιησού) και οι όσο το δυνατόν αντικειμενικότερες πληροφορίες που προέρχονταν από το άμεσο περιβάλλον στο οποίο μίλησαν ή έδρασαν τόσο ο Ιησούς όσο και οι μαθητές Του. Σε αντίθεση με ότι διαδίδεται τελευταία, οι Οικουμενικές Σύνοδοι δεν ήταν έναν περίεργο φασιστικό - ετσιθελικό συμβούλιο που επέβαλε το δόγμα που έκρινε αυθαίρετα ως το ορθότερο. Τα πορίσματα και η τελική της κρίση ήταν αποτέλεσμα εξαντλητικής έρευνας και, άσχετα αν συμφωνεί κανείς ή όχι με αυτά, επεχείρησαν να βασιστούν στις πιο αξιόπιστες σωζώμενες πληροφορίες τους της εποχής τους (3ος αιώνας μ.Χ και εντεύθεν) σε ότι αφορά το πρόσωπο και το κύρηγμα του Ιησού.

Συνειρμική σημείωση προς γενικότερο προβληματισμό: Επίσης μπορεί πολλοί να διαφωνούμε, με βάση τα σημερινά δεδομένα, για το ότι μια θρησκεία πρέπει να επιβάλλεται ως επίσημη (με όλα τα προνόμια που τις δίδει αυτό), όμως σε σημαντικό βαθμό κι αυτό εξαρτάται από το οπτικό πρίσμα της εποχής στην οποία λαμβάνει χώρα το γεγονός. Την περίοδο εκείνη, όπως άλλωστε και τις περισσότερες, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, αποτελούνταν από διάφορα ετερόκλητα στοιχεία στο εσωτερικό, ενώ ταυτόχρονα απειλούταν από πολυποίκιλλους εχθρούς στην αχανή περίμετρο των συνόρων της. Μια ισχυρή ενιαία θρησκεία, είτε η συγκριτιστική (όπως εξελίχθηκε) εθνική είτε ο χριστιανισμός αποτελούσε εγγύηση συνοχής, ενοποιητικό παράγοντα για το λαό και συνιστούσε όχι μόνο το ζητούμενο για κάθε αυτοκράτορα, αλλά και απαραίτητη προϋπόθεση και την επιβίωση της ίδιας της Ρώμης ως κρατικής οντότητας. Και πάλι λοιπόν, ασχέτως αν ήταν σωστό ή όχι, δύσκολα θα διαφωνήσει κανείς ότι αποτελούσε μια αναγκαιότητα της εποχής και ότι εξυπηρετούσε το πρωτογενές ένστικτο της αυτοσυντήρησης ενός απειλούμενου οργανισμού. Η σημερινή επισημότητα του χριστιανισμού του Ελληνικού κράτους αποτελεί μεν κατάλοιπο της ρωμαιοκρατίας. Έχουν όμως εκλείψει και οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την ύπαρξη μιας επίσημης θρησκείας; Προσωπικά θεωρώ πως όχι.

Απόσπασμα
Για σκεφτείτε αν τελικώς θεωρηθεί σωστό και "θεϊκό" το Κατά Ιούδαν ... μετά από 10-15 χρόνια ποιος θα το αμφισβητεί;;
Mάλλον κανένας ...


Για να συμβεί αυτό, πρέπει πρώτα να όχι μόνο αποδειχθεί σωστό, αλλά και να γίνει αποδεκτό τοις πάσι...πράγματα 'χλωμά' αμφότερα από όλες τις απόψεις.
πρώην μέλος
 

Δημοσίευσηἀπό πρώην μέλος » Τετ 12/04/2006 19:50

Το ότι τα απόκρυφα ευαγγέλια περιλαμβάνουν πληθώρα κειμένων, όχι μόνον Γνωστικών, τόσο ευαγγελίων, όσο και αποκαλύψεων (π. χ. η Αποκάλυψις του Πέτρου) θεώρησα ότι είναι γνωστό και για τον λόγο αυτόν δεν προέβην σε αναλυτικότερη διατύπωση. Ορθότατα ο Χρήστος έκανε την επισήμανση προς αποφυγήν παρεμηνειών και παραλείψεων.
Κατά την άποψή μου, η επιλογή των τεσσάρων κανονικών ευαγγελίων έγινε μέσα στο όλο κλίμα της εποχής, το οποίο πολύ σωστά περιέγραψε ο Χρήστος. Μέσα σε μία περίοδο ταραχών εσωτερικών και ερμηνειών και παρερμηνειών της νέας θρησκείας, ο αυτοκράτωρ Κωνσταντίνος συγκαλεί και προεδρεύει, έτι μή χριστιανός, καθώς βαπτίσθηκε μόλις 40 μέρες πρίν τον θάνατό του, στην Α' Οικουμενική Σύνοδο. Σκοπός ήταν η δημιουργία ενός και ενιαίου δόγματος, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει τον συνεκτικό κρίκο ανάμεσα στους λαούς της πολυπολιτισμικής, πολυγλωσσικής και πολυεθνικής τότε ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Να μπορέσει, δηλαδή, να αντικαταστήσει με επιτυχία όλες τις έως τότε υπάρχουσες θρησκείες που ενυπήρχαν σε αυτήν. Αυτό, βέβαια, όως τουλάχιστον η Ιστορία μας διδάσκει, έγινε έως ένα μεγάλο βαθμό, αλλά με βαρύτατο τίμημα, τόσο σε ανθρώπινες ζωές, όσο και σε φιλοσοφικές ελευθερίες.
Η επιλογή των τεσσάρων κανονικών ευαγγελίων θεωρώ ότι έγινε υπό το πρίσμα του να είναι όσο το δυνατόν ευρύτερα αποδεκτά από την πληθώρα των αιρέσεων και υποαιρέσεων που υπήρχαν τότε. Η παρουσία του αυτοκράτορα διασφάλιζε την "κανονικότητα" και την ισχύ της Συνόδου, αλλά έκανε και την αρχή για την διαρκή, ώς τις ημέρες μας, ανάμειξη της Πολιτείας στα της Εκκλησίας, και της Εκκλησίας στα της Πολιτείας. Από εκεί και πέρα, η αποδοχή των τεσσάρων ευαγγελίων και ο τρόπος επιλογής τους ως κανονικά, είναι καθαρά θέμα πίστεως και δεν έχει να κάνει με επιστημονικές μεθόδους, καθώς μεγάλη μερίδα ιστορικών, λογίων, αλλά και θρησκειολόγων, τα θεωρούν απλά και μόνο "προϊόντα" της ταραγμένης εποχής των πρώτων χριστιανικών χρόνων. Άλλωστε, δεν είναι λίγες και οι "αντιφάσεις" που συχνά παρατηρούνται μέσα στα ίδια τα κείμενα των τεσσάρων ευαγγελίων.
Αναφορικά, τέλος, με το "Κατά Ιούδαν", δεν θεωρώ ότι θα μπορέσει ποτέ να γίνει αποδεκτό από την καθολική ή την ορθόδοξη εκκλησία, καθώς τα γεγονότα τα οποία θίγει και οι απόψεις τις οποίες εκφράζει, η χριστιανική διδασκαλία και παράδοση τις έχει απορρίψει ως αιρετικές. Άλλωστε, ούτε η έκταση του σωζομένου κειμένου είναι πλήρης, ούτε είναι ασφαλής η χρονολόγησή του, καθώς από το κείμενο χρονολογείται τον 5ο αι. μ.Χ., ενώ οι άγγλοι "επιστήμονες" το χρονολογούν στον 2ο μ.Χ., στηριζόμενοι απλά και μόνο στην αναφορά του Ειρηναίου στο Ευαγγέλιο του Ιούδα. Είμαστε σε θέση, όμως, να γνωρίζουμε ότι το συγκεκριμένο κείμενο, το οποίο μάλιστα αποτελεί και μετάφραση σε κοπτικοχαλδαϊκή γλώσσα, αντιγράφει το πρωτότυπο; Επιστημονικά όχι. Και αφού δεν είμαστε σίγουροι, τότε οι άγγλοι "επιστήμονες" γιατί βιάστηκαν να το θεωρήσουν μοναδικό και αυθεντικό; Μήπως όλα αυτά επιβεβαιώνουν την άποψη ότι μάλλον πρόκειται για μία προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων και μόνο, με "άγνωστες" βλέψεις και συνέπειες;;;
πρώην μέλος
 

Δημοσίευσηἀπό ΧΑΒΟΥΤΣΑΣ ΒΛΑΣΗΣ » Πέμ 04/05/2006 11:33

Παραθέτω μια είδηση απο το in.gr για το ευαγγέλιο του Ιούδα, αλλά και τον κώδικα Ντά. Βίντσι

Φυλλάδιο κατά του «Κώδικα Ντα Βίντσι» αλλά και του «Ευαγγελίου του Ιούδα» αποφάσισε να εκδώσει η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, κλιμακώνοντας την επίθεση του Αρχιεπισκόπου και του Μητροπολίτη Καλαβρύτων κατά του συγγραφέα του βιβλίου Νταν Μπράουν και των μέσων ενημέρωσης.

Σύμφωνα με Τα Νέα, το φυλλάδιο θα εκδοθεί σε λίγες ημέρες και θα διανεμηθεί σε όλους τους ναούς, εν όψει και της πρεμιέρας της ταινίας, σε μια προσπάθεια όπως τονίζεται χαρακτηριστικά να «προστατευθεί η χριστιανική παράδοση». Σύμφωνα με πληροφορίες, με το έντυπο αυτό θα καλούνται οι πιστοί να αγνοήσουν το περιεχόμενο των βιβλίων και βεβαίως να αποφύγουν να δουν την ταινία «Κώδικας Ντα Βίντσι», η οποία θα προβληθεί στους κινηματογράφους στο τέλος του μήνα.

Αρχικά, όταν κυκλοφόρησαν τα δύο βιβλία, τόσο ο Προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας όσο και τα μέλη της Συνόδου είχαν περιοριστεί σε ήπιες αντιδράσεις. Μάλιστα για το «Ευαγγέλιο του Ιούδα» λίγο πριν από τη Λαμπρή είχε τονισθεί ότι «πρόκειται για ένα θέμα χωρίς σημασία το οποίο απασχολεί την Εκκλησία απο τον δεύτερο αιώνα» και ότι «δεν είναι κάτι νέο». Αντίθετα τότε έντονα είχαν αντιδράσει οι καθολικοί.

Τώρα όμως ο κ. Χριστόδουλος αλλά και η Σύνοδος φαίνεται πως έχουν αποφασίσει να αντιδράσουν δυναμικά -ορισμένοι δεν αποκλείουν και συγκεντρώσεις έξω από τους κινηματογράφους- όχι τόσο για το περιεχόμενο των βιβλίων όσο για την προβολή τους από τα μέσα ενημέρωσης.

Εν τω μεταξύ, ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Ανθιμος, μιλώντας στην εφημερίδα Μακεδονία, κάλεσε το ποίμνιο να μη δει την ταινία, αφού, όπως υποστηρίζει, το βιβλίο και η ταινία είναι «αυθαίρετα κατασκεύασματα του τύπου της μυθιστορίας» και βρίσκονται έξω από οποιαδήποτε επιστημονική πληροφόρηση και πραγματικότητα της ιστορίας.

Ωστόσο, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να λειτουργήσει μουσουλμανικό τέμενος στη Θεσσαλονίκη υπό προυποθέσεις, που έχουν να κάνουν με «τις πραγματικές ανάγκες των ενδιαφερομένων» και αφού υπάρξει σχετικό αίτημα.

news.in.gr
"Αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων, μηδὲ γένος πατέρων αἰσχυνέμεν»..

ΟΜΗΡΟΣ Ιλιάδα, Ζ 208
Ἀντιπροσωπευτικὸ εἰκονίδιο μέλους
ΧΑΒΟΥΤΣΑΣ ΒΛΑΣΗΣ
Μάκιστος
 
Δημοσ.: 1595
Ἐγγραφή: Πέμ 10/03/2005 15:24
Τοποθεσία: Ν38 36' 41" Ε23 31' 18"

Δημοσίευσηἀπό πρώην μέλος » Πέμ 04/05/2006 11:56

Προπαγάνδα στην προπαγάνδα;
πολεμούν την μία προπαγάνδα με μια άλλη;
...μαρέσει


Απόσπασμα
το βιβλίο και η ταινία είναι «αυθαίρετα κατασκεύασματα του τύπου της μυθιστορίας» και βρίσκονται έξω από οποιαδήποτε επιστημονική πληροφόρηση και πραγματικότητα της ιστορίας.


Επιστημονικη πληροφόρηση;;;;
Μιλούν εκείνοι για επιστημονική πληροφόρηση;; επιστημονικά στοιχεία;;;
Tουλάχιστον ο Μπράουν μυθιστόρημα λέει ότι έγραψε....
και για ταινία μιλάμε....


Απόσπασμα
Τώρα όμως ο κ. Χριστόδουλος αλλά και η Σύνοδος φαίνεται πως έχουν αποφασίσει να αντιδράσουν δυναμικά -ορισμένοι δεν αποκλείουν και συγκεντρώσεις έξω από τους κινηματογράφους- όχι τόσο για το περιεχόμενο των βιβλίων όσο για την προβολή τους από τα μέσα ενημέρωσης.


ααα ρε μεσαίωνα να σε χαιρόμαστε...
ζεις ακόμα!
πρώην μέλος
 

Δημοσίευσηἀπό πρώην μέλος » Πέμ 04/05/2006 17:42

Η διανομή φυλλαδίου από την Εκκλησία της Ελλάδος για την πληροφόρηση των μελών της σχετικά με τις θέσεις της επί του θέματος του λεγομένου "Ευαγγελίου του Ιούδα", αλλά και για την άποψή της αναφορικά με τα όσα πραγματεύεται το μυθιστόρημα και η επερχόμενη ταινία, θεωρώ ότι είναι αναφαίρετο δικαίωμά της. Μου προκαλλεί έκπληξη, ωστόσο, το γεγονός ότι αφήνεται ανοικτό το ενδεχόμενο να κατεβούν οι πιστοί στις κινηματογραφικές αίθουσες για να αποτρέψουν (;) την προβολή της ταινίας! Δηλαδή, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος δεν μπορεί "επιστημονικά" να αντικρούσει τα επιχειρήματα και μετά το "ευαγγέλιο" θα εφαρμόσει το "φραγγέλιο"; Να περιμένουμε, επομένως, σκηνές όπως τότε με τον "Τελευταίο Πειρασμό", όπου μαυροφορεμένες γυναίκες κραδαίνοντας Εσταυρωμένους εισέβαλαν σε κινηματογραφικές αίθουσες και τα έκαναν "Γης Μαδιάμ", κατά την βιβλική ρήση;;; Εάν η Εκκλησία κατέχει την Αλήθεια, όπως υποστηρίζει, τότε ποιός ο λόγος να προβεί σε τέτοιες μεσαιωνικές κινήσεις;;;; Και άλλωστε, τουλάχιστον όσον αφορά το βιβλίο του Μπράουν, ο ίδιος λέει ότι πρόκειται για μυθιστόρημα και δεν του προσδίδει καμία ιστορικότητα. Γιατί τέτοιος πανικός επομένως.......
πρώην μέλος
 

Δημοσίευσηἀπό πρώην μέλος » Σάβ 06/05/2006 01:38

Αν ισχύει αυτή η πληροφορία, τότε θα ήταν τραγικό σφάλμα εκ μέρους της Εκκλησίας να προβεί σε τέτοιου είδους σπασμωδικές κινήσεις, αν όχι μέγιστη διαφήμιση της ταινίας. Το ότι πάντως ορισμένοι (μεμονωμένοι θέλω να ελπίζω) ιεράρχες εκφράζουν την ανασφάλειά τους κατ' αυτόν τον τρόπο, σε καμμία περίπτωση δε σημαίνει ότι την ασπάζεται η συντριπτική πλειοψηφία των χριστιανών.

Η γνώμη μου είναι ότι άλλη μια φορά έχουμε να κάνουμε με "πολύ κακό για το τίποτα". Και παλιότερα, πριν 15 περίπου χρόνια, είχε κυκλοφορήσει το "Holy Blood, Holy Grail" (που αποτέλεσε και την σημαντικότερη πηγή έμπνευσης για τον "Κώδικα..") αλλά, παρόλη την σαφώς ανώτερη λογοτεχνική και ερευνητική ποιότητα που διέθετε, δεν ασχολήθηκαν μαζί του παρά ελάχιστοι. Ουσιαστικά η μόνη διαφορά τώρα προέρχεται από την ασυνήθιστη αβάντα που έκαναν τα ΜΜΕ, αρχικώς και ιδίως οι διασημότερες αμερικανικές εφημερίδες. Θα μπορούσε να αναζητήσει κανείς στους ιδιοκτήτες τους ενδιαφέρουσες θρησκευτικο-οικονομικές σκοπιμότητες...
πρώην μέλος
 

Δημοσίευσηἀπό ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ » Δευ 15/05/2006 20:31

Έχει αρχίσει στις μέρες μας μια τεράστια προπαγάνδα-από διάφορους χώρους- να αποκαλυφθεί όλη η "χαμένη αλήθεια" της εποχής των Ιχθυών.Πρώτα οι νεο-εποχίτικες ιδέες-φιλοσοφίες(new age),μετά το Δωδεκάθεο,στη συνέχεια τα απόκρυφα ευαγγέλια της Νεκρής Θαλάσσης και η "αλήθεια"των Μυστικών Εταιριών.Σήμερα τα ευαγγέλια του Ιούδα και η Μαγδαλινή του κώδικα Ντα-Βίντσι...Αύριο,η αμφισβήτηση του Ιησού και η απομυθοποίηση όλης της ελληνιστικής-ελληνικής ιστορίας.Καλό είναι να ψαχνόμαστε,
αλλά ας είμαστε προσεκτικοί με την κατευθυνόμενη γνώση και τις παγίδες που αυτή θέτει.Δεν είναι τυχαίο ότι προέρχεται από Δυτικο-σιωνιστικούς κύκλους(Ordo do Templis Orientis,
Golden Dawn κτλ).Πρίν αποφασίσουμε να γνωρίσουμε όλες τις χαμένες αλήθειες της εποχής των Ιχθυών,ας γνωρίσουμε πρώτα τις φανερές αλήθειες της εποχής του Κριού.Κι αυτές δεν είναι άλλες από την σοφία της αρχαίας ελληνικής γραμματείας.Εξ'άλλου,τι θα μας οδηγήσει στο να γίνουμε Άνθρωποι;Η ιστορική πραγματικότητα του Dan Brown και του Ιούδα ή η Ουσία των Λόγων του Πλάτωνα,του Ομήρου,του Ησίοδου κτλ;Γιατί κανείς δεν ασχολήθηκε ποτέ με το τι εννοούσε στα κείμενά Του ο Αριστοτέλης και ο Πλούταρχος;;;
Όταν δεν υπάρχει γύρω μας τίποτα αληθινό, πώς να υποψιαστούμε ότι όλα είναι ψεύτικα;
Ἀντιπροσωπευτικὸ εἰκονίδιο μέλους
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
Αστερίων
 
Δημοσ.: 2320
Ἐγγραφή: Τετ 29/03/2006 19:02
Τοποθεσία: Π Ο Λ Ι Τ Ε Ι Α

Προηγούμενη

Ἐπιστροφὴ στην ΓενικάΠαρόντες

Παρόντες σὲ αὐτὴ τὴν Δ. Συζήτηση : Δεν ὑπάρχουν ἐγγεγραμμένα μέλη καὶ 1 ἐπισκέπτης

cron