Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΚΑΙ ΤΟ… « ΓΚΛΟΥΟΝΙΟ»

Συζήτηση γιὰ διάφορα θέματα

Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΚΑΙ ΤΟ… « ΓΚΛΟΥΟΝΙΟ»

Δημοσίευσηἀπό ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ » Κυρ 17/04/2011 12:25

Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε συνηθίσει όταν γίνονται διαδηλώσεις στον Αραβικό κόσμο
να ακούμε και συνθήματα κατά του Ισραήλ .

Τι έχει αλλάξει και δεν ακούμε τίποτε πλέον;
Την στιγμή μάλιστα που οι διαδηλώσεις αυτές έχουν «λαϊκή» βάση(;;) και ο λαός έχει όλα αυτά τα χρόνια δείξει την αντιπάθειά του στο Σιωνισμό;
Πολλοί θέλουν το καλό μας
Μην τους αφήσετε να μας το πάρουν !!!!!!!
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ενεργό μέλος
Ενεργό μέλος
 
Δημοσ.: 782
Ἐγγραφή: Δευ 25/02/2008 10:02

Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΚΑΙ ΤΟ… « ΓΚΛΟΥΟΝΙΟ»

Δημοσίευσηἀπό ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ » Δευ 18/04/2011 15:20

ΈΧΩ ΚΑΝΕΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΠΡΟΤΟΚΟΛΛΑ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ ΤΗΣ ΣΙΩΝ ΠΟΙΟ ΠΡΙΝ
Δείτε και αυτό εδώ:

Ραββίνος Συμεών πριν 40 χρόνια...


Ραββίνος Συμεών: "Μισούμε τους Έλληνες" - Αυτές τις ανθελληνικές δηλώσεις τις γνωρίζει η Ελληνική κυβέρνηση και το European Jewish Congress;;;

Ακολουθεί απόσπασμα απο το βιβλίο του Γεωργίου Αϋφαντή, "Άνθρωπος και επιστήμη αφύπνησις"...Αναρτούμε την συνέντευξη αυτή του ραββίνου που δημοσιεύτηκε παλαιότερα στην εφημερίδα "Α1" γιατί περιέχει πολλά ενδιαφέροντα και αποκαλυπτικά στοιχεία. Δεν τα δεχόμαστε όλα όπως ακριβώς τα λέει ο ραββίνος Συμεών.
Ακολουθεί η συνέντευξη:
....Ό εβραίος, όμως, Ραββίνος Συμεών μιλώντας εις τόν Αντώνη Κατσοχειράκη πριν 40 χρόνια, περί τό 1962, ανέπτυξε μέ ειλικρίνεια, τα συμπεράσματα που θα βγάλη ένας καλοπροαίρετος μελετητής άπό τό παρόν πόνημα. Και επειδή είναι εβραίος και Ραββίνος, θά πρέπει να λάβουμε σοβαρώς ύπ' όψιν μας, τά λόγια του.

Έάν μερικοί αναγνώστες μου στενοχωρήθηκαν ή βρήκαν υπερβολικά μερικά από αυτά πού γράφω εις βάρος τών Σιωνιστών, τους παρακαλώ να μελετήσουν προσεκτικά τις οδηγίες τις όποιες τους δίδουν με τα Πρωτόκολλα της Σιών.Νά σκεφθούν οτι όλοι οι εβραίοι της γης θά θυσιασθούν δια νά πετύχουν αυτά, και να τα συνδιάσουν μέ την συνέντευξι του Άρχιραββίνου Marcus Eli Ravage του εγκεκριμένου βιογράφου τών Rothschilds, εις τό πόνημα μου "Ό Βωμός τής Ελπίδος", σ. 158, και του Ραββίνου Συμεών, η οποία ακολουθεί, και τότε θά δια πιστώσουν ότι έχω γράψει πολύ ολιγώτερα από τήν πραγματικότητα. Ό Άντ. Κατσοχειράκης είναι μαθηματικός, έγραψε πολλά βιβλία και είναι ιδρυτικό μέλος της Ενώσεως Συντακτών Πειραιώς. Ώς μαθηματικός είχε ώς μαθητήν του τον υϊόν του Ραββίνου Συμεών και έξ αυτού εγεννήθη μία φιλία μεταξύ των. Μιά ημέρα περί τό 1962, οι δύο άνδρες συζήτησαν φιλικά και σοβαρά το βασικό θέμα "τόν ρόλο του Σιωνισμού στον παγκόσμιο χώρο και τις σχέσεις του με τον Ελληνισμό".


Τήν συζήτησι-συνέντευξι αυτη δημοσιεύει ή εφημερίδα "Άλφα Ενα" τής 3/4 Νοεμβρίου 2001 εις τήν σ. 39-40.
1. «Κύριε Κατσοχειράκη ακούστε: Πριν 2000 χρόνια σάς δώσαμε ένα Χριστό, που εμείς δεν τον αποδεχτήκαμε ώς Μεσσία και λυτρωτή του λαού μας, γιατί απλούστατα δεν μας αντιπροσώπευε. Τον περάσαμε όμως μέ τόν τρόπο μας έτσι ούτως ώστε νά γίνει θεός τών άλλων γιατί εμείς έχουμε τό δικό μας μοναδικό και ασύ γκριτο Θεό, τό Γιαχβέ, από καταβολής κόσμου, δηλαδή από τής εμφανίσεως του άνθρωπου επί τής Γής πού όπως έχουμε υπολογίσει έγινε Τό έτος 5.026 π.Χ. (Αρχισαν τώρα οι Ραββίνοι νά δίδουν λίγο βάθος χρόνου τής γεννέσεως του κόσμου).
Και συνέχισε νά μου αναφέρει τά πλεονεκτήματα τής φυλής του και παράλ ληλα τόν τρόπο μέ τόν οποίον εκδικούντο τους λαούς οι οποίοι τους είχαν βλά ψει κατά τό παρελθόν και πώς είναι έτοιμοι νά τιμωρήσουν ακόμα και σήμερα όταν κάποιος ή κάποιοι τους αντισταθούν ή πάνε ενάντια στά σχέδια τους. Μέ τήν παρουσία του Ιησού γίνανε οι Χριστιανοί βορά τών αγρίων θηρίων στις ρωμαϊκές αρένες. -Τιμωρήσαμε και εξακολουθούμε όλους τους λαούς α) γιά τό γκρέμισμα του Ναού μας απο τον Τίτο τό 70 μ.Χ. και β) γιατί συμβάλανε όλοι οι λαοί στην διασπορά μας εις τρόπον ώστε νά μάς αφανίσουν.


Και καλά, τόν ρωτώ: Από ό,τι κατάλαβα και γνωρίζω, στην όλη ιστορική δια δρομή σας γιά τά όσα δεινά ύπέστητε δέν ενέχονται οι "Ελληνες;
- Αυτό είναι σωστό. Απάντησε ό φίλος μου. - Και μάλιστα δέν κρύβω νά σοϋ πώ, συνέχισε, το ο,τι είμαι στην ζωή, το οφείλω στους Έλληνες. Αυτοί γλίτωσαν δλη μου τήν οικογένεια, από βέβαιο θάνατο.


Στη συνέχεια μου λέει, - αξίζει νά σού αναφέρω τό έξης: Όταν συνήλθε τό Παγκόσμιο Συνέδριο των απανταχού Εβραίων Σιωνιστών, τό έτος 1897, στη Βασιλεία της Ελβετίας, ύπό τόν Δρ. Χέρτζ συνέταξαν 24 άρθρα -διατάξεις, τά όποια ονόμασαν "Πρωτόκολλα της Σιών". Τά Πρωτόκολλα αυτά μάς δεσμεύουν και είναι ένας όρκος τιμής γιά τή φυλή μας νά τά τηρούμε με θρησκευτική ευλάβεια και είναι ό δεύτερος Θεός μας. Στά άρθρα αυτά ή Πρωτόκολλα, αναφέρονται οι τρόποι και οί μέθοδοι με τις όποιες θά μπορούμε νά ελέγχουμε και νά έπιβαλλόμεθα σέ όλους τους λαούς και επιτύχαμε έτσι τόν απώτερο σκοπό και στόχο μας που είναι ή πανγήινη επικράτηση μας και ό κυβερνήτης μας θά λέγεται Πλανητάρχης.


Δέχομαι του λέγω γιά τά αντίποινα σας εναντίον των Βαβυλωνίων γιατί σάς κατέστρεψαν τόν Ναό σας, τό Ναό του Σολομώντα, άλλα και γιά τήν αιχμαλωσία σας άπό αυτούς. Από ό,τι όμως άφησες νά εννοηθεί και κατ' ειλικρινή ομολογία σου, οί Έλληνες όχι μόνο σάς συμπεριφέρθηκαν καλά άλλα και με κίνδυνο της ζωής τους, σάς προστάτεψαν και δεν γίνατε σαπούνι στά γερμανικά κρεματόρια γιά νά πλένουν και νά καθαρίζουν οί Ναζί τά χέρια τους άπό τά αίματα των ομο φύλων σας.


-Δέν κρύβω νά σου πώ, μου λέει ό συνομιλητής μου, πού ωστόσο είχα απο κτήσει τήν εμπιστοσύνη του και έγινε χειμαρώδης στις εκμυστηρεύσεις του, ότι τό σχέδιο τής ηγεσίας μας ήταν νά πετύχουμε μετά τό τέλος του πολέμου, που είχε προβλεφθεί ή ημερομηνία τής λήξης του νά πετύχουμε τήν επάνοδο μας στά πάτρια εδάφη μας στά μέρη που έζησαν οί προγονοί μας. Και αυτό θά τό επιτυγχάναμε αν ευαισθητοποιούσα τους λαούς. Έτσι, συνέχισε νά μου λέει, -οί σοφοί ηγέτες μας σκέφτηκαν τήν εκατόμβη ή ολοκαύτωμα όπως επικράτησε νά λέγεται, αφού σ' αυτό απωλέστηκαν με οποιονδήποτε τρόπο 6.000.000 πατριώτες μου. (Πώ! Πώ!...)


"Ε, όχι και 6.000.000, τόν διακόπτω, αφου σέ όλη τήν κατακτημένη Ευρώπη, δέν είσαστε περισσότεροι άπό 4.500.000. Μπράβο σας όμως και αποκαλύπτομαι πού καταφέρατε τότε να πετύχετε τό στόχο σας και νά συνεχίζετε μέ αμείωτο ζήλο για την επίτευξη του τελικού σας σκοπού.


-Πράγματι. Ό χαρακτηρισμός πού μας έδωσες είναι σωστός γι' αυτό και έγώ δεν θά αφήσω αναπάντητο τό καίριο ερώτημα που σε καίει, δηλαδή την αντιπάθεια μας πρός εσάς τους Έλληνες πού δεν είναι μόνο απλή απέχθεια, άλλα θά έλεγα άσβεστο μίσος πού φτάνει μέχρι του σημείου νά σκεπτόμαστε ολοκληρωτικό αφανισμό σας.


Όση ώρα άκουγα τόν συνομιλητή μου νά εκστομεί τήν περιφρόνηση του γιά τον περήφανο Λαό κατά τήν κοινή έκφραση και ήμουν έτοιμος νά του επιτεθώ και ας ήμουν υπόλογος γιατί θά αύτοδικούσα μέσα στό σπίτι μου.


'Εκείνος όμως άπό ένστικτο κατάλαβε τις προθέσεις μου και έσπευσε νά μέ καθησυχάσει λέγοντας μου. -Καταλαβαίνω τήν απορία και τήν έκπληξη σου τό πώς έτσι, κατάμουτρα και ασύστολα, προσβάλλω εσένα και τόν πράγματι ωραίο, έξυ¬πνο και φιλόξενο λαό σου. Περίμενε όμως και θά δεις. Στό τέλος θά συμφωνήσουμε.


Όπως θά καταλάβατε, ή αγωνία μου κορυφώθηκε άλλα δέν έπαυσα νά είμαι σε επιφυλακή. Όλες οι δυνάμεις μου ήταν σε εγρήγορση. Άφού επικράτησε ηρεμία, ο φίλος κύριος Συμεών, συνέχισε νά λέει: -Δέν είναι τά μόνα μέ τά όποία σάς τροφοδοτήσαμε γιά νά σάς ταπεινώσουμε, εκδικηθούμε και νά σάς καθυποτάξουμε, και κυβερνήσουμε όπως έμείς θέλουμε και έχουμε τά σχέδια μέ τά οποία θά είσαστε όλα τά κράτη-Έθνη οι παντοτινοί σκλάβοι μας. Προέχει όμως νά υποτάξουμε τόν αδάμαστο Ελληνικό λαό.


Αυτό, τόν διακόπτω, έν πλήρη ηρεμία, είναι πολύ δύσκολο νά τό πετύχετε.


-Θά τό δείξει ό χρόνος, μου απάντησε ό κ. Συμεών, γιατί αυτός δουλεύει ασταμάτητα γιά μας. Θά συμπληρώσω μέ ένα άλλο "δώρο" πού κάναμε στους Λαούς, μου είπε ειρωνικά ό κ. Συμεών και στή συνέχεια θά σού αποκαλύψω τήν αλήθεια γιά τήν όποια μαχόμαστε τους Έλληνες.


Ποιο είναι αυτό τό δώρο πού δώσατε τόσο απλόχερα στους Λαούς εσείς οι τσιφούτηδες, τόν ρώτησα μέ τό ίδιο ειρωνικό ύφος.


-Πριν 200 χρόνια, ένας Γερμανοεβραίος, ό Κάρολος Μαρξ, γιος ραββίνου, μαζί μέ τόν Ένγκελς, σάς έδωσε τόν κομμουνισμό ό όποιος επιβλήθηκε και επι¬κράτησε στην Ρωσία γιατί εκεί υπήρχε τό μεγαλύτερο πληθυσμιακό τμήμα του λαού μας αφενός και τό 1/3 του Πολιτμπυρό, Πολιτικό Γραφείο τών μπολσεβί¬κων, ήταν δικοί μας άνθρωποι, αφετέρου. Μέ τήν επικράτηση και σχεδόν τήν Παγκόσμια εξάπλωση πετύχαμε τήν άποθρησκοποίηση τών Λαών στους οποίους είχε επικρατήσει τό κομμουνιστικό σύστημα, αφού ένα άπό τά βασικά συνθήματα του ήταν ότι η Θρησκεία, ή οποία Θρησκεία, ήταν τό όπιο του Λαού.


Κάτι πού πραγματικά ισχύει, τόν διέκοψα.


Τό σύνθημα αυτό, συνεχίζει ό φίλος κ. Συμεών, είχε ώς σκοπό τήν αποβολή όλων τών θρησκειών και τήν επικράτηση τής μίας και μοναδικής θρησκείας του Ιουδαϊσμού. - Και νά θυμάστε κύριε Αντώνη, όταν οι Σοφοί τής Σιών καταλάβουν ότι έφτασε ή ώρα γιά νά δράσουν, τότε θά γκρεμίσουν τά κομμουνιστικά καθεστώτα και στις θέσεις τους θά τοποθετήσουμε τους δικούς μας ανθρώπους γιά νά ετοιμά¬σουν τήν Παγκόσμια επικράτηση και σχεδόν τήν Παγκόσμια εδραίωση μας πού θά διευθύνει ολόκληρη τή Γή. Ό άρχηγέτης μας, θά είναι απ’ ευθείας απεσταλμέ¬νος άπό τόν Μέγα Αρχιτέκτονα, τόν Θεό μας, Γιαχβέ ή Ίαβέ.


«...Γι' αυτό και σεις πληρώσατε μέ ανάλογο τρόπο τις ηθικές σας ύποχρεώσεις και εξοφλείτε τις όφειλες σας προς τήν ανθρωπότητα μέ το ανάλογο νόμι¬σμα!!! του απαντώ.


- Έχεις δίκιο φίλε κ. Αντώνη νά αντιδράς μέ αυτόν τον τρόπο. Και εγώ στην θέσι σου το "ίδιο θα έκανα. Επειδή κάποια στιγμή θά πρέπει νά σταματήσουμε αυτή τήν συζήτηση και νά βγάλουμε τά συμπεράσματα μας μπαίνω αμέσως στην οφειλόμενη απάντηση πού τόσο σέ απασχολεί.


Γνωρίζουμε οτι εσείς οι Έλληνες προϋπήρξατε των Εβραίων που ήταν ή πρώτη ονομασία της φυλής μου πού μετονομάστηκαν Ισραηλίτες και στή συνέχεια Ιου¬δαίοι. Ό πολιτισμός σας υπήρξε ό αρχαιότερος, ό μεγαλύτερος και σπουδαιότε¬ρος όλων των Λαών. Διαπρέψατε στις Επιστήμες και στις Τέχνες. Είσαστε φωτοδότες και πάντοτε αειθαλείς.


Τά δικά σας επιτεύγματα ακολουθούν πιστά όλοι οί προηγμένοι Λαοί. Παρά το ανελέητο κυνηγητό πού σας κάνουμε άμεσα ή έμμεσα ή γλώσσα σας μεσου¬ρανεί στο στερέωμα και ώς φωτεινός φάρος φωτίζει αενάως τόν ουράνιο θόλο και παρά τή φαινομενική επικράτηση της αγγλικής γλώσσας, ή Ελληνική δεσπόζει παντού και μιλιέται και στα πιό απομακρυσμένα μέρη του πλανήτη μας. Και είχαν δίκιο οί Ρωμαίοι όταν έλεγαν, κυριεύσαμε τήν Ελλάδα μέ τά όπλα, άλλα κατακτηθήκα¬με από τους Έλληνες μέ τή γλώσσα και τήν ιστορία τους.


Δέν υπάρχει τομέας τών ανθρωπίνων δραστηριοτήτων πού νά μήν υπάρχουν ελληνικές λέξεις και ελληνικά στοιχεία. Χάριν τής ελληνικής γλώσσας πού ήταν ή πιό γνωστή και διαδεδομένη, σέ ολόκληρο τόν κόσμο, διατηρήθηκε ή γλώσσα καί ή θρησκεία μας. Συμβάλλαμε στην καταστροφή και τό κάψιμο τής βιβλιοθήκης τής Αλεξανδρείας γιά νά εξαφανιστούν οί μεγάλες έρευνες και ανακαλύψεις τών προγό¬νων σας. Μεταφράστηκαν τά Ευαγγέλια, οί Πράξεις τών Αποστόλων καί γενικά όλη ή Καινή Διαθήκη, στην ελληνική γλώσσα.


Ακόμη και όλες οί γλώσσες πού μιλιούνται στην Ευρώπη και πού λέγονται λατινογενείς, ώς προερχόμενες άπό τή λατινική γλώσσα, ουσιαστικά είναι ελλη¬νικές, αφού οί ρίζες τής λατινικής γλώσσας, περιέχουν ελληνικά λήμματα. Πώς λοιπόν φίλε Αντώνη ύστερα άπό τόσα πολλά και σπουδαία προσόντα ή πλεονε¬κτήματα μέ τά όποια είναι προικισμένη ή φυλή σου, ό Ελληνικός Λαός, νά μήν σας ζηλεύουμε και νά θέλουμε τόν αφανισμό σας;


Γιατί μόνο μέ τήν απαλλαγή μας από εσάς θά μπορέσουμε νά επιβληθούμε σέ όλα τά Έθνη καί νά επικρατήσουμε Παγκόσμια.


«Φίλε Αντώνη, πιστεύω μετά τήν όσο μπορούσα λεπτομερή καί μέ σαφήνεια επεξήγηση πού σου έκανα, νά κατάλαβες πλήρως τους λόγους πού μας υποχρεώ¬νουν νά θέλουμε οπωσδήποτε τό κακό σας καί επομένως θά πρέπει νά μήν μέ παρεξηγήσεις, αν σέ στενοχώρησα. Όμως σου λέω τούτο. "Αν συνέβαινε οί ηγέτες Εβραίων καί Ελλήνων, νά αποφάσιζαν πραγματική συνεργασία τών λαών μας θά κυβερνούσαμε τόν κόσμο χωρίς χρονοτριβή, αφού εσείς θά βάζατε τό πνεύμα, μυαλό καί εμείς τό χρήμα. Τελειώνοντας κάνω μία επισήμανση. "Αν νικη¬θείτε καί επομένως καταστραφείτε, πράγμα πού προσωπικά καί μέ τή μεγαλύτε¬ρη πού μέ διακρίνει ειλικρίνεια, απεύχομαι νά συμβεί, θά γίνει από εσάς τους ίδιους. Εσείς, οί ίδιοι φταίτε που έχετε παραγκωνιστεί πολλές φορές καί τούτο, είναι γιατί δέν αγαπιέστε.


"Αν καταφέρετε, έστω καί τήν τελευταία στιγμή νά συνετιστείτε, θά ευτυχί¬σετε. Επιδιώξετε νά τό πετύχετε πριν είναι πολύ αργά. Εσείς οί νεοέλληνες πάψτε νά πιθηκίζετε, αναζητήστε τις ρίζες σας. Εκεί είναι κρυμμένο το μυστικό που θά σας κάνει ευτυχισμένους και θά ζείτε και θά ζήσετε παντοτινά ελεύθεροι και ανεξάρτητοι στον τόπο σας απολαμβάνοντας τους κόπους της ζωής.


-Και μήν ξεχνάτε νά διαφυλάξετε τη γλώσσα σας, τήν κορωνίδα των γλωσσών σαν κόρη οφθαλμού και νά αποφύγετε, όσο μπορείτε, τή χρήση ξένων λέξεων γιατί αυτές είναι παραφθαρμένες ελληνικές, δεδομένου ότι ξεκίνησαν άπό τήν Ελλάδα τροπο¬ποιήθηκαν, ελαφρώς στο Λάτιο και ονομάστηκαν λατινικές, ακολούθως προσαρ¬μόσθηκαν στον τρόπο με τον όποιο μιλούσαν οι διάφοροι Λαοί της Δύσης (Ευρώπης) και τις παίρνετε έσεΐς εξευρωπαϊσμένες και αναμασημένες νά τις ξαναχρησιμοποιήσετε. Λάθος σας!»
Πολλοί θέλουν το καλό μας
Μην τους αφήσετε να μας το πάρουν !!!!!!!
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ενεργό μέλος
Ενεργό μέλος
 
Δημοσ.: 782
Ἐγγραφή: Δευ 25/02/2008 10:02

Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΚΑΙ ΤΟ… « ΓΚΛΟΥΟΝΙΟ»

Δημοσίευσηἀπό ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ » Παρ 22/04/2011 20:01

Πολλοί παίκτες σε μια μικρή σκακιέρα

Ελλάδα, Τουρκία, Γερμανία και Ισραήλ σε μια θανάσιμη «παρτίδα».
Όσο και να απειλούν οι Τούρκοι στο Αιγαίο φαίνονται πλέον οι Γερμανοί που βρίσκονται από «πίσω» τους.
Τι σχέση έχει ο Νεοθωμανισμός της Τουρκίας με τη Μοσάντ και το Ισραήλ;
Όταν ένας ηλεκτρολόγος θέλει να δει την "εικόνα" ενός κυκλώματος, κάνει μια απλή κίνηση. Βάζει τον διακόπτη στο "on" και βλέπει ποιες συσκευές "ανταποκρίνονται" στη επιλογή του. Ασφαλέστερος και απλούστερος τρόπος εκτός από αυτόν, για να ελέγξεις ένα κύκλωμα, δεν υπάρχει. Όμως, κυκλώματα δεν είναι μόνον τα ηλεκτρικά. Κυκλώματα υπάρχουν πολλών ειδών και σε όλα τα επίπεδα. Υπάρχουν κυκλώματα οικονομικά, θρησκευτικά, εγκληματικά, αλλά και πολιτικά και διπλωματικά. Κυκλώματα, των οποίων τα μέλη για τον οποιονδήποτε λόγο δεν θέλουν να φαίνονται ότι συνεργάζονται ή ότι έχουν ιδιαίτερες σχέσεις μεταξύ τους.
Τέτοια μυστικά "κυκλώματα" υπάρχουν πολλά και στη διεθνή διπλωματία …Κυκλώματα κρατών, τα οποία συνεργάζονται στενά μεταξύ τους, αλλά κρίνουν πως δεν τα συμφέρει η δημοσιοποίηση της συνεργασίας τους.
Για διάφορους λόγους, τους οποίους γνωρίζουν τα ίδια, κρίνουν ότι δεν τα συμφέρει να είναι ορατά ως σύμμαχοι και εταίροι …Κυκλώματα κρατών, των οποίων τα συμφέροντα τα αναγκάζουν να κινούνται στις "σκιές". Αυτά τα κυκλώματα όμως, όσο πολύπλοκα και πολυσύνθετα κι αν είναι, δεν μπορούν να ξεφύγουν από την απλή λογική της λειτουργίας όλων των κυκλωμάτων.
Αν γνωρίζεις τους "διακόπτες" τους, μπορείς να τα αποκαλύψεις. Ακόμα όμως κι αν δεν το κάνεις αυτό συνειδητά, ο κίνδυνος αποκάλυψης γι' αυτά υπάρχει πάντα, γιατί βρίσκονται μονίμως "εκτεθειμένα" σε όλους τους κινδύνους που συνήθως απειλούν τα μυστικά "κυκλώματα". Σημαίνει πως είναι εξαρτώμενα και από τα λάθη, τα οποία μπορούν να γίνουν μ' αυτούς τους "διακόπτες". Δεν χρειάζεται, δηλαδή, μια ενέργεια να είναι εσκεμμένη. Αρκεί ακόμα κι ένα λάθος, για να έχουμε τα ίδια αποτελέσματα …Απλά πράγματα. Είτε πατήσεις συνειδητά το κουμπί εκτόξευσης ενός πυραύλου είτε πέσεις με τα μούτρα πάνω σ' αυτό επειδή σκόνταψες, ο ίδιος πύραυλος θα φύγει.
Στην περίπτωσή μας γίναμε μάρτυρες ενός τέτοιου "λάθους" με τον "διακόπτη" εκείνον, που λέγεται "Λιβύη". Με το που ξεσπά η απρόβλεπτη λαϊκή εξέγερση στη Λιβύη, είδαμε πράγματα πρωτοφανή. Είδαμε μια "ισλαμική" Τουρκία και μια "μετανοούσα" Γερμανία να συμπλέουν απόλυτα στην εξωτερική τους πολιτική. Όλη η Ευρώπη ήταν έτοιμη να χτυπήσει ένα καθεστώς, το οποίο τολμά και βομβαρδίζει τον λαό του και μόνον η κατ’ επάγγελμα πλέον "φιλάνθρωπη" Γερμανία βρέθηκε να έχει την αντίθετη άποψη …Η Γερμανία, η οποία πανηγύριζε, όταν —με την ίδια επιχειρηματολογία ακριβώς— ήταν να χτυπηθεί το καθεστώς Μιλόσεβιτς. Όλος ο ισλαμικός κόσμος "χαιρέτιζε" την αγωνιστικότητα το λαού της Λιβύης απέναντι στο απεχθές καθεστώς και μόνον η Τουρκία συνέχιζε να το στηρίζει, "μαλώνοντας" στην ουσία τους εξεγερμένους …Στην κυριολεξία, εν μέσω βομβαρδισμών, ο λιβυκός λαός "ξέχασε" για λίγο τον Καντάφι και έκανε "πορεία" διαμαρτυρίας εναντίον της Τουρκίας. Μουσουλμάνοι "αχάριστοι" απέναντι στον εσχάτως αυτοπαρουσιαζόμενο σαν "προστάτη" του Ισλάμ; …Περίεργα πράγματα.
Η σχεδόν πανικόβλητη συμπεριφορά των δύο αυτών κρατών στη λιβυκή κρίση αποκαλύπτει ότι ο καθένας από αυτούς είχε σχέσεις παραπάνω από αγαστές με το καθεστώς του τρελού της Λιβύης. Επίσης, οι απόλυτα ευθυγραμμισμένες ενέργειές τους αποκαλύπτουν ότι ακόμη και μεταξύ τους έχουν πολύ περισσότερες "συμφωνίες" απ' ό,τι αφήνουν να φαίνεται. Είναι προφανές ότι, εξαιτίας των εξελίξεων στη Λιβύη, παθαίνουν μεγάλη ζημιά αμφότεροι, γιατί είχαν "ποντάρει" πολλά στο κανταφικό καθεστώς της. Από την αδυναμία τους ν' ακολουθήσουν μια εναλλακτική πολιτική, είναι προφανέστατο πως δεν είχαν υπολογίσει καν την περίπτωση "αστοχίας" του. Θεωρούσαν το κανταφικό καθεστώς τόσο σταθερό, που βάσισαν πάνω του ένα μεγάλο μέρος της ιμπεριαλιστικής τους πολιτικής.
Όμως, αυτός ο "διακόπτης", εξαιτίας της αντίδρασης του λιβυκού λαού, "άνοιξε". Αυτό, όπως ήταν φυσικό, ήταν αρκετό, για ν' αποκαλύψει ολόκληρο το "κύκλωμα", το οποίο εξαρτιόταν από την "παροχή" του. Τώρα "φαίνεται" ποιος βρισκόταν "πίσω" από τον παραλογισμό της Λιβύης, που δεν "αναγνώριζε" την ΑΟΖ της Γαύδου. Γερμανοί και Τούρκοι έβαζαν τον "τζάμπα" τρελό να δημιουργεί προβλήματα νομιμότητας στην Ελλάδα, για να την εκβιάσουν στο θέμα του Καστελόριζου. Με τον τρελό δημιουργούσαν πρόβλημα στο εύκολο —που είναι η Γαύδος—, για να επιτύχουν κέρδη στο πραγματικά δύσκολο —που είναι το Καστελόριζο—.
Αυτή ήταν άλλη μία από τις πολλές και διάφορες "υπηρεσίες" που πρόσφερε η Λιβύη στους Γερμανούς και τους Τούρκους …Η Λιβύη, που, λόγω Καντάφι, ήταν εκ περιτροπής "τρελή" …Η Λιβύη, η οποία ήταν "τρελή" μόνον όταν αυτό συνέφερε το "κύκλωμα" και δεν προκαλούσε τις αντιδράσεις των άλλων. Για παράδειγμα, η "τρελή" με την Ελλάδα Λιβύη δεν ήταν εξίσου "τρελή" με την Ιταλία, εφόσον δεν είχε την ανάλογη στάση απέναντί της για τον καθορισμό της δικής της ΑΟΖ με τα ακριτικά της νησιά τύπου Lambedusa. Ήταν "τρελή" όταν ο Καντάφι "δίδασκε" στις ιταλίδες τα πράσινα "βιβλία", αλλά κανένα συμβόλαιό της με πετρελαϊκές εταιρείες δεν ήταν "τρελό". Ήταν "τρελή" όταν ο Καντάφι αποφάσιζε να σχεδιάσει μόνος του το ασφαλέστερο αυτοκίνητο, αλλά καθόλου "τρελή" όταν έκανε επενδύσεις στη Δύση …"Τρελή", για να κατοικεί ο τρελός σε αντίσκηνα, αλλά τον γιο του τον έστειλε να σπουδάσει στο LSE και όχι στην έρημο στο αντίσκηνο κάποιου "σοφού" βεδουίνου.
Αυτή η γερμανοτουρκική ανθελληνική "συγχορδία" δεν φαίνεται μόνον στο θέμα της Λιβύης. Φαίνεται και σε πιο απλά πράγματα. Βλέπουμε, για παράδειγμα, αλλαγές και στο λεκτικό επίπεδο της διπλωματίας. Πολύ πρόσφατα ο Αντιπρόεδρος της Τουρκίας μίλησε άκρως υποτιμητικά για την Ελλάδα. Την εμφάνισε περίπου σαν μισοκατεστραμμένη χώρα, η οποία σε λίγο καιρό "θα βγάλει μαντήλι για να ζητιανεύει". Αυτός ο υποτιμητικός τρόπος έκφρασης για την Ελλάδα είναι πρωτοφανής για Τούρκο πολιτικό. Γιατί; Γιατί η Τουρκία εδώ και έναν αιώνα εκμεταλλεύεται την Ελλάδα ως "φόβητρο", για να επιβιώνει η ίδια. Το να την υποτιμά, σημαίνει πως "καίει" ένα από τα παραδοσιακά μέσα της εσωτερικής τουρκικής πολιτικής. "Καίει" ένα από τα κλασικά "φόβητρα", τα οποία της επιτρέπουν να ασκεί σκληρή εσωτερική πολιτική. Επί δεκαετίες ασκούσε σκληρή εσωτερική πολιτική με "άλλοθι" δήθεν την αγωνία της να μην ξαναϋποστεί ελληνική εισβολή.
Όμως, ο ίδιος ο λόγος του Αντιπροέδρου όχι μόνον δεν στέκει "πολιτικά" για την τουρκική αντίληψη των πραγμάτων, αλλά δεν στέκει και ηθικά. Οι Τούρκοι, γενικά ως λαός, έχουν μερικές παραδοσιακές συνήθειες. Ανεξάρτητα με το τι κάνουν και πώς το κάνουν εις βάρος των ανταγωνιστών τους, έχουν μια θεωρία απέναντι στον γείτονά τους …Τον όποιο γείτονά τους …Τον σέβονται, ακόμα κι αν είναι εχθρός ή ανταγωνιστής τους …Τον σέβονται, τουλάχιστον στο λεκτικό επίπεδο. Το να βγει, δηλαδή, και να πει άσχημα και υποτιμητικά πράγματα για το ελληνικό κράτος ένας μεγαλοπαράγοντας της πολιτικής στην Τουρκία, αυτό δεν είναι σύνηθες …Πόσο μάλλον ν' αναφερθεί σε θέματα, τα οποία αφορούν και την ίδια την Τουρκία, η οποία στα μάτια άλλων Δυτικών δεν διαφέρει πολύ από την Ελλάδα, εφόσον είναι εξίσου αν όχι περισσότερο φτωχή. Η Ελλάδα μπήκε στο ΔΝΤ, όπου ήταν προηγουμένως η Τουρκία.
Η συμπεριφορά αυτή, δηλαδή, είναι εξόφθαλμα "κατευθυνόμενη". Από ποιον; Από κάποιον, που η κουλτούρα του το επιτρέπει να προσβάλει …Από κάποιον, ο οποίος συστηματικά επιδίδεται στο να κατηγορεί και να μειώνει τους Έλληνες και το ελληνικό κράτος. Τέτοιος υβριστής των Ελλήνων σήμερα είναι κατά κύριο λόγο η Γερμανία. Η Τουρκία, δηλαδή, μοιάζει στη συμπεριφορά της με τη Γερμανία πολύ περισσότερο απ' ό,τι θα έπρεπε και αυτό είναι αποκαλυπτικό πως κάτι συμβαίνει μεταξύ τους "υπογείως" …Κάτι πολύ σημαντικό, γιατί βλέπουμε πολύ περίεργα πράγματα.
…Τόσο περίεργα, που με μεγάλη σιγουριά θα λέγαμε πως, όλα όσα βλέπουμε δεν είναι πραγματικά, παρά μοιάζουν με μια καλοστημένη θεατρική "παράσταση". Η Τουρκία —που, λόγω των Εβραίων Ντονμέδων, οι οποίοι έχουν διαβρώσει τη διοίκησή της, μοιάζει τόσο πολύ με την εβραιοκρατούμενη Γερμανία στη συμπεριφορά της απέναντι στην Ελλάδα— είναι εξόχως προκλητική και εριστική απέναντι τόσο στην ίδια τη Γερμανία όσο και το Ισραήλ. Αυτό δεν είναι απλά περίεργο, αλλά αντιφατικό. Γιατί να τα "βάλει" ο Ερντογάν με το Ισραήλ; Για εθνικούς λόγους ή μήπως για θρησκευτικούς λόγους, υπερασπιζόμενος το Ισλάμ; Ξεχνάει ότι το Ισραήλ πρόσφερε στον Ερντογάν —και την ίδια την Τουρκία— την πιο μεγάλη πρόσφατη εθνική της νίκη; Το Ισραήλ με τη Μοσάντ πρόσφεραν "δώρο" στην Τουρκία τον Οτσαλάν. Οι Εβραίοι τον παγίδεψαν και οι ίδιοι τον παρέδωσαν στους Τούρκους. Είναι "αχάριστος" ο Ερντογάν, που τα "έβαλε" με το Ισραήλ;
Μήπως δεν το έκανε για εθνικούς λόγους και το έκανε για θρησκευτικούς; Μήπως το έκανε για το Ισλάμ; Ο Πρωθυπουργός τής συνταγματικά άθεης Τουρκίας τα έβαλε με τον μεγάλο εθνικό της "δωρητή", για να "παραστήσει" τον "Μεγαλομουλά"; Με ποιο κέρδος; Για να παραστήσει τον "υπερπροστάτη" του μωαμεθανικού κόσμου; Χάρη στο Ισραήλ και την αντιμωαμεθανική πολιτική του η αστική Τουρκία "καπελώνει" το Ισλάμ μέσα στην Τουρκία. Χάρη στο Ισραήλ ρυθμίζεται ολόκληρη η μωαμεθανική Μέση Ανατολή όπως συμφέρει —μεταξύ όλων των άλλων— και την ίδια την Τουρκία. Χάρη στο Ισραήλ η Συρία ή το Ιράκ έχουν την προβλεπόμενη συμπεριφορά, που συμφέρει την εκ του συντάγματός της "αντιμωαμεθανική" Τουρκία.
Γιατί λοιπόν να στραφεί εναντίον του Ισραήλ η Τουρκία; Για να το εξασθενίσει και να βρει και η ίδια τον "μπελά" της; Το Ισραήλ είναι ο ισχυρός παράγοντας μιας αντιαραβικής σταθερότητας, που βολεύει την Τουρκία. Άρα; Μήπως ήταν μια "παράσταση" η δήθεν αντισημιτική "οργή" του Ερντογάν; Όμως, όταν αναζητάς "παράσταση", αναζητάς και τον "παραγωγό" της. Δεν υπάρχουν "ηθοποιοί", οι οποίοι να λειτουργούν μόνοι τους. Κάποιος πρέπει να τους "πληρώνει" για τον ρόλο τους. Όταν λοιπόν λέμε πως ο Ερντογάν εκτελεί μια "παράσταση" στη σύγκρουσή του με το Ισραήλ, είμαστε υποχρεωμένοι να βρούμε τον "παραγωγό" αυτής της παράστασης.
Ποιο είναι το ασφαλέστερο κριτήριο, για να εντοπίσεις τον "παραγωγό" μιας "παράστασης"; Η στενή του σχέση και τα κοινά του συμφέροντα με όλους τους "πρωταγωνιστές". Όταν υπάρχει "στημένη" "παράσταση", πρέπει όλοι οι "ηθοποιοί" ν' ανήκουν στον ίδιο "θίασο". Πρέπει, δηλαδή, να βρούμε αυτόν, ο οποίος μπορεί να "ρυθμίζει" τη "στημένη" αντιπαλότητα Τουρκίας και Ισραήλ. Ποιο είναι το πιο "κολλητό" με το Ισραήλ κράτος της Ευρώπης; Η σιωνιστική Γερμανία …Η "μετανοημένη" για το "Ολοκαύτωμα" Γερμανία.
Όμως, τόσο η Γερμανία όσο και το Ισραήλ ελέγχονται από τα ίδια κέντρα εξουσίας …Από τα ίδια σιωνιστικά κέντρα εξουσίας …Τα κέντρα, τα οποία έχουν τη δύναμη αλλά και το "χρήμα" να βάλουν ολόκληρα κράτη σε στημένες "παραστάσεις" …Τα κέντρα, τα οποία μπορούν να βάλουν στην "παράσταση" μέχρι και την ίδια τη Γερμανία.
Κάπου εδώ αρχίζει κι εμφανίζεται η "άκρη" ενός "μίτου". Η Τουρκία παίζει μια "παράσταση" σύγκρουσης με το "αγαπημένο" για τη Γερμανία Ισραήλ και εκεί περιορίζεται; Μήπως από εκεί κάπου ξεκινάει η "παράσταση"; Μετά από τη "σύγκρουση" του Ερντογάν με το Ισραήλ τι είδαμε; Μια σύγκρουσή του με τη Γερμανία …και μάλιστα μέσα στην ίδια τη Γερμανία.
Ανάμεσα στα πολλά άλλα, που έχει κάνει ο πολυπράγμων Πρωθυπουργός της Τουρκίας, ήταν να πάει και να "μαλώσει" τη Γερμανία μέσα στο σπίτι της. Πήγε να μαλώσει τους Γερμανούς για τα "δικαιώματα" της τουρκικής μειονότητας στη Γερμανία …Να "μαλώσει" τους Γερμανούς, που, αν αυτοί σήμερα βλέπουν τους Έλληνες σαν "κατώτερους", τους Τούρκους δεν τους "βλέπουν" καν σαν ανθρώπους. Το ερώτημα, δηλαδή, εξακολουθεί να παραμένει το ίδιο. Ήταν αυθεντική η σύγκρουσή τους ή μήπως ήταν άλλη μια στημένη "παράσταση";
Αντικειμενικά να το εξετάσουμε. Τον "παίρνει" τον Ερντογάν —και βέβαια την ίδια την Τουρκία— να τα "βάλει" με τη Γερμανία; Πόσο ανάγκη έχει η Τουρκία τη Γερμανία, για να εγκαλείται από τον Ερντογάν μέσα στην ίδια τη Γερμανία; Πόσους Τούρκους ταΐζει η Γερμανία κι αυτοί με τα εμβάσματά τους εισφέρουν στο ΑΕΠ της Τουρκίας; Πόσο μερίδιο έχουν οι επενδύσεις της Γερμανίας στο ΑΕΠ της Τουρκίας;
Είναι δυνατόν να τολμά έστω και να "ψελλίσει" οτιδήποτε αντιγερμανικό ο Ερντογάν μέσα στη Γερμανία; Μήπως τα έκανε όλα αυτά ο "αγράμματος" Ερντογάν, επειδή είναι φανατικός; Μόνος του καθορίζει την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας; Ο Νταβούτογλου δεν παίζει ρόλο; Ο Νταβούτογλου είναι ένας χαφιεδονάνος …λες και βγήκε μέσα από τα βιβλία της οθωμανικής ιστορίας …Είναι η συνέχεια εκείνων των μειδιαζόντων ευνούχων, που, για να πλουτίσουν ή να διακριθούν, έβαζαν από την πίσω "πόρτα" της αυτοκρατορίας τις ξένες δυνάμεις …Ένας από εκείνους, που, για λίγο "μπαξίσι", διέλυσαν την Οθωμανική Αυτοκρατορία εις βάρος των λαών της. Γερμανοσπουδαγμένος, όπως είναι, είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι έχει πέσει στα "χέρια" των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών …Υπηρεσιών, που, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, στην Ελλάδα γνωρίζουν να δουλεύουν το "μπαξίσι" …Υπηρεσιών, που μέσα από τα ταμεία κοινών εταιρειών, όπως είναι η Siemens ή η Mercedes, γνωρίζουν να "ταΐζουν" πολιτικούς.
Είναι δυνατόν ο γερμανόδουλος Νταβούτογλου να επέτρεψε στον Ερντογάν να "συγκρουστεί" με τη Γερμανία; Είναι δυνατόν να μην τον απείλησε ακόμα και με παραίτηση σε περίπτωση που με τις αφέλειές του θα έθετε σε κίνδυνο την τουρκογερμανική σχέση; Δεν είναι δυνατόν. Άρα; Άρα, όλα αυτά, που βλέπουμε, είναι σίγουρα μια "παράσταση". Δεν γίνεται να είναι οτιδήποτε άλλο. Μια "παράσταση", για την οποία πρέπει ν' ανακαλύψουμε όχι μόνον ποιοι "παίζουν" σ' αυτήν, αλλά και σε ποιο κοινό απευθύνεται. Κάθε παράσταση έχει το κοινό της και άρα κι αυτήν θα έχει το δικό της. Ποιο είναι λοιπόν το κοινό της; Ποιοι θεατές είναι ο στόχος αυτής της "παράστασης"; Έχει στηθεί, για να τη δουν οι Αμερικανοί, οι Βρετανοί, οι Έλληνες ή μήπως οι Άραβες; Μια παράσταση δεν στήνεται, χωρίς να υπάρχει το κοινό.
Οι παραστάσεις έχουν έξοδα και ρίσκα. Δεν μπορείς να "εκνευρίζεις" τον γερμανικό λαό —και τους ευρωπαίους γενικά— με τις ισλαμικές "απαιτήσεις" σου και ταυτόχρονα να θέλεις να μπεις στην Ε.Ε.. Τρομάζεις και τους Γάλλους, για παράδειγμα, όταν απαιτείς "δικαιώματα" του Ισλάμ και των Τούρκων μέσα στη Γερμανία. Άρα; Άρα, για να ρισκάρεις να έρθεις "απέναντι" από τους πιο ισχυρούς ευρωπαϊκούς λαούς και να "υποσκάψεις" μόνος σου την ευρωπαϊκή σου προοπτική, κάτι έχεις πάρει ως "αντιπαροχή" …Κάτι, το οποίο δεν θέλεις ν' αποκαλυφθεί …Κάτι, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τα συμφέροντά σου.

Συνεχίζετε…
Πολλοί θέλουν το καλό μας
Μην τους αφήσετε να μας το πάρουν !!!!!!!
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ενεργό μέλος
Ενεργό μέλος
 
Δημοσ.: 782
Ἐγγραφή: Δευ 25/02/2008 10:02

Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΚΑΙ ΤΟ… « ΓΚΛΟΥΟΝΙΟ»

Δημοσίευσηἀπό ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ » Σάβ 23/04/2011 16:15

Ο παραδοσιακός σχεδιασμός της περιοχής της ανατολικής Μεσογείου.

Για να τα καταλάβει κάποιος την πραγματική ουσία όλων αυτών, που συμβαίνουν γύρω μας, θα πρέπει να γνωρίζει την πορεία των πραγμάτων. Θα πρέπει να γνωρίζει πώς φτάσαμε μέχρι εδώ. Μόνον έτσι θα μπορέσει να ερμηνεύσει τη σημερινή επικίνδυνη πολιτική της Τουρκίας. Η σημερινή πολιτική της Τουρκίας είναι υψηλού ρίσκου και έχει ανάγκη την απόλυτη μυστικότητα για την ομαλή εφαρμογή της, γιατί, αν το "αφεντικό" της είναι η Γερμανία, τότε σε περίπτωση αστοχίας υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα, γιατί απλούστατα το "αφεντικό" της, σε περίπτωση που αυτή κινδυνεύσει, δεν θα μπορεί να τη βοηθήσει στρατιωτικά.
Η Τουρκία, για να φέρει εις πέρας αυτήν την επιθετική πολιτική, ρισκάρει την ίδια της την ύπαρξη. Ρισκάρει κεκτημένα στρατών, τα οποία επιτεύχθηκαν με τεράστιες αιματοχυσίες, εθνοκαθάρσεις και μετακινήσεις ολόκληρων λαών. Το ίδιο όμως ρισκάρει και η ίδια η Γερμανία. Όχι μόνον η Τουρκία, αλλά και το "αφεντικό" της ρισκάρει τα πάντα από αυτήν την ολέθρια "σχέση". Ρισκάρει η Γερμανία να χάσει για λογαριασμό ολόκληρης της χριστιανικής Δύσης τον έλεγχο της Μέσης Ανατολής. Ρισκάρει να χάσει ακόμα κι αυτά, τα οποία μέχρι τώρα είχαν κατακτηθεί από τους χριστιανούς με μεγάλη πολιτική και διπλωματική "μαεστρία".
Στο σημείο αυτό ξεκινάει η ιστορία μας …Στην εποχή της βρετανικής παντοκρατορίας …Στην εποχή της PAX BRITANNICA …Στην εποχή που η Βρετανία κυβερνούσε τα κύματα και ο Ήλιος δεν έδυε ποτέ στην επικράτειά της. Αυτή η τρομερή αυτοκρατορία διέλυσε με μεγάλη ευκολία την Οθωμανική Αυτοκρατορία και σχεδίασε με ευφυή τρόπο την επόμενη "ημέρα" στην περιοχή, προκειμένου ν' αποκτήσει η ίδια τον έλεγχό της. Όλη αυτή η διπλωματική "μαεστρία" της Βρετανίας εφαρμόστηκε πλήρως με τη Συνθήκη της Λοζάννης. Αυτή η συνθήκη είναι υπεύθυνη για την ύπαρξη ακόμα και της ίδιας της Τουρκίας.
Γιατί όμως έχει ανάγκη η Τουρκία μια Διεθνή Συνθήκη, ώστε να μπορεί να υπάρχει; Γιατί απλούστατα στη μεγάλη "μοιρασιά" της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας οι Τούρκοι πήραν τη "λεόντειο" μερίδα αυτής της αυτοκρατορίας …Πήραν μεγαλύτερο "κομμάτι" απ' ό,τι δικαιούνταν πληθυσμιακά …Πήραν ολόκληρη τη Μικρά Ασία …Πήραν την περιοχή από το Αιγαίο και την Κωνσταντινούπολη μέχρι τη λίμνη Βαν και τις αρχές της κοιλάδας της Μεσοποταμίας. Οι ηττημένοι πρώην κυρίαρχοι της αυτοκρατορίας πήραν τη μερίδα του "λέοντος" χάρη στους ξένους προστάτες.
Για να τα εξασφαλίσουν όμως όλα αυτά, απαραίτητη προϋπόθεση ήταν να "παίζουν" ένα παιχνίδι με τους Έλληνες και τα υπόλοιπα κράτη της περιοχής …Τα "στημένα" καθεστώτα της περιοχής …Τα "στημένα" από τους ίδιους ιμπεριαλιστές, οι οποίοι έδωσαν τη Μικρά Ασία στους Τούρκους. Η Τουρκία σ' αυτήν την περίοδο επιβίωνε σχετικά εύκολα, γιατί "στημένη" ήταν η βενιζελική Ελλάδα και εξίσου "στημένη" ήταν η Μέση Ανατολή των Χουσεϊνιδων και των Αμπνταλάδων …Απλά πράγματα. Αυτοί, οι οποίοι διέλυσαν την αυτοκρατορία, φρόντισαν να την "παγιδεύσουν", προκειμένου να μην υπάρχει πιθανότητα ν' απειληθούν τα συμφέροντά τους από τους λαούς της περιοχής.
Έβαλαν τον έναν λαό απέναντι στον άλλο και με "στημένες" ηγεσίες —"διορισμένες" από τους ίδιους— έπαιζαν το παιχνίδι των τεχνητών αντιπαλοτήτων, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι η γενική "αδράνεια". Τοποθέτησαν "αντιδράσεις" απέναντι σε δικές τους "δράσεις" και πέτυχαν το μηδενικό "άθροισμα" στην περιοχή. Βασικοί παράγοντες αυτής της "προσθαφαίρεσης" ήταν η Ελλάδα και η Τουρκία. Ο ένας εκμεταλλευόταν τον άλλον και επιβίωναν όπως ακριβώς βόλευε τους Βρετανούς. Η Τουρκία εκμεταλλευόταν τον φόβο των Τούρκων για την Ελλάδα και ασκούσε σκληρή καταστολή υπέρ των κεμαλικών. Η Ελλάδα εκμεταλλευόταν τον φόβο των Ελλήνων για την Τουρκία και είχε "άλλοθι" να είναι προτεκτοράτο της Βρετανίας.
Αυτό, το οποίο θα δούμε τώρα, είναι το τι είναι υποχρεωτικό να σέβονται οι Τούρκοι στην περιοχή —ώστε ν' απολαμβάνουν τη Συνθήκη της Λοζάννης— και τι είναι μέρος μιας "παράστασης". Η "μειονότητα", για παράδειγμα, της Θράκης ήταν ένα "σενάριο" για μια "παράσταση". Ποτέ δεν αποτελούσε στόχο της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής η "ανεξαρτητοποίησή" της. Γιατί; Γιατί αυτό θα παραβίαζε τη Συνθήκη της Λοζάννης. Αν αυτή η Συνθήκη παραβιαστεί από την Τουρκία, κανένας δεν μπορεί να την προστατεύσει από μια κίνηση ανεξαρτητοποίησης των Κούρδων της Ανατολικής Τουρκίας. Ο αναγνώστης πρέπει να γνωρίζει ότι χάρη στη Συνθήκη της Λοζάννης ο τουρκικός στρατός έχει νόμιμη παρουσία στα εδάφη των Κούρδων. Όσο κι αν αυτό, το οποίο θα πούμε φαίνεται παράξενο, είναι αληθές. Χωρίς αυτήν τη Συνθήκη ο τουρκικός στρατός είναι παράνομος στα εδάφη της Ανατολικής Τουρκίας.
Το ανάλογο γίνεται και σε όλα τα επίπεδα. Η αμφισβήτηση από την πλευρά της Τουρκίας της ελληνικότητας του Αιγαίου είναι κι αυτό μέρος της "παράστασης". Η Τουρκία δεν μπορεί ν' αμφισβητήσει κεφάλαιο, το οποίο δόθηκε στην Ελλάδα εξαιτίας της Συνθήκης, γιατί θα πέσει και η ίδια θύμα αμφισβήτησης ανάλογης παραχώρησης. Ένα νησάκι ν' αμφισβητήσει η Τουρκία στο Αιγαίο, θέτει υπό αμφισβήτηση το μεγαλύτερό της "όπλο" στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ποιο είναι αυτό; Τα νερά των πηγών του Τίγρη και του Ευφράτη. Τα μεγάλα "φράγματα", που της δίνουν τη δυνατότητα να "ρυθμίζει" την περιοχή. Η αμφισβήτηση μερικών βράχων, όπως είναι τα Ίμια, θέτει σε κίνδυνο ό,τι της έχει παραχωρηθεί εις βάρος της Συρίας.
Αντιλαμβανόμαστε πως η σύγχρονη νταβούτια "οπτική" της Τουρκίας για τον ζωτικό της χώρο είναι λάθος. Τα ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας βρίσκονται στην Ανατολή. Εκεί "παίζει" παιχνίδια, που της επιτρέπουν το παραγοντιλίκι στους χώρους των πετρελαίων …Το παραγοντιλίκι, το οποίο της εξασφαλίζει την επιβίωση με τις "πλάτες" των ισχυρών …Το παραγοντιλίκι, το οποίο επιτρέπει στους ισχυρούς να εκβιάζουν τους λαούς της περιοχής με την επιβίωσή τους. Εκεί τούς είναι χρήσιμη η Τουρκία και εκεί "αγοράζει" την επιβίωσή της. Οι Δυτικοί δεν θέλουν σε καμία περίπτωση οι Κούρδοι να ελέγχουν τους υδάτινους πόρους της Μέσης Ανατολής. Δεν θέλουν μουσουλμάνους να ελέγχουν τα νερά των μουσουλμάνων. Δεν μπορούν να τους εκβιάσουν και ως εκ τούτου δεν τους θέλουν στο παιχνίδι της περιοχής. Τον έλεγχο αυτών των υδάτων θέλουν και μέχρι τώρα καταφέρνουν να τον δίνουν στους αστούς του κεμαλικού καθεστώτος …Στους ευάλωτους και άρα εκβιάσιμους κεμαλικούς, που, παρ' όλο που είναι μειονότητα, τους ανήκει σχεδόν ολόκληρη η Τουρκία.
Αυτό, δηλαδή, "πουλάει" η Τουρκία στη Δύση και εξασφαλίζει την ακεραιότητά της …Την αραχνοΰφαντη ακεραιότητά της. Η Τουρκία επιβιώνει στο μέγεθος που τη γνωρίζουμε, γιατί είναι το μακρύ και σίγουρο "χέρι" της Δύσης στην περιοχή …Το "χέρι", το οποίο ξεκινάει από το χριστιανικό και άρα ασφαλές Αιγαίο και φτάνει μέχρι το Δέλτα της Μεσοποταμίας. Η κεμαλική Τουρκία υπό τις εντολές της Δύσης απειλεί με ερημοποίηση τη Μέση Ανατολή, ελέγχοντας τα νερά, τα οποία ποτίζουν την πιο πλούσια γεωργική περιοχή της …Την περιοχή, η οποία στην κυριολεξία ταΐζει με προϊόντα σχεδόν ολόκληρο το Ισλάμ της Μέσης Ανατολής. Εκβιάζει με ζωογόνο νερό αυτούς, οι οποίοι μπορούν να εκβιάσουν την παραγωγική Δύση με το "ζωογόνο" τους πετρέλαιο.
Εκεί βρίσκονται τα ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας και όχι στο Αιγαίο. Το Αιγαίο είναι χώρος "παιχνιδιού" …Να "παίζουν" οι κεμαλιστές με την Ελλάδα το γνωστό παιχνίδι της αντιπαλότητας και να "μαντρώνουν" τον τουρκικό λαό υπό την σκληρή ηγεσία τους. Ελάχιστα θα ήταν τα κέρδη της Τουρκίας …ακόμα κι αν αποκτούσε ολόκληρο το Αιγαίο. Το Αιγαίο μοιάζει με "σαλόνι" για την Τουρκία, αλλά στην πραγματικότητα είναι μια όμορφη πίσω "αυλή". Γι' αυτήν την πίσω "αυλή" η Τουρκία δεν θα ρίσκαρε τίποτε, ώστε ν' αλλάξει το καθεστώς, το οποίο προσδιορίζεται από τη Συνθήκη της Λοζάννης. Αυτό θα ήταν καθαρά πράξη αυτοκτονίας. Γιατί; Γιατί από τη μία θα ρίσκαρε μια πολεμική σύγκρουση, η οποία θα την εξασθενούσε στο ανατολικό της μέτωπο και από την άλλη θα έχανε το σίγουρο και ασφαλές θεατρικό "σκηνικό" του Αιγαίου, το οποίο της επιτρέπει να παραμένει συμπαγής.
Όλα αυτά τα γνωρίζει η Τουρκία και τα σεβάστηκε με θρησκευτική προσήλωση για σχεδόν έναν αιώνα …Τον κρίσιμο αιώνα, κατά τον οποίο έπρεπε να επιβιώσει πάνω σε σαθρά "θεμέλια" αυθαιρεσιών και παράνομων κτήσεων. Γι' αυτόν τον λόγο ποτέ δεν ρίσκαρε το παραμικρό για κέρδη ασήμαντα, τα οποία θα απειλούσαν την επιβίωσή της. Απόδειξη αυτού του γεγονότος είναι ότι στην εποχή εκείνη, που η Ελλάδα βρισκόταν υπό γερμανική κατοχή —και με "συμπάθειες" στο ναζιστικό καθεστώς— δεν τόλμησε να διεκδικήσει τίποτε εις βάρος της Ελλάδας στο πρακτικά ανοχύρωτο Αιγαίο. Δεν ήθελε τίποτε εις βάρος της Ελλάδας, γιατί δεν ήθελε ν' απειλήσει τη συνθήκη της Λοζάννης.
Τι συμβαίνει όμως και άλλαξε εκτάκτως συμπεριφορά; Τι συμβαίνει και ρισκάρει να τα χάσει όλα; Τι συμβαίνει και επιχειρεί αυτές τις "πειρατείες" έξω από το Καστελόριζο; Μιλάμε για σοβαρά συμβάντα στην κόψη του "ξυραφιού" και όχι για αεροπορικές παραβιάσεις του τύπου "…κουβέντα να γίνεται". Μιλάμε για συμβάντα, τα οποία μπορεί, εξαιτίας ενός λάθους, να οδηγήσουν σε πολεμική σύρραξη …Μιλάμε για ύδατα και όχι για αέρα "κοπανιστό". Το ρίσκο από την πλευρά της είναι μεγάλο, γιατί η Τουρκία δεν είναι απλά αδύναμη ως "οργανισμός". Κινδυνεύσει στην κυριολεξία με τριχοτόμηση, αν χαθεί ο έλεγχος του κράτους από το σκληρό κεμαλικό καθεστώς …Από τον βασικό πυρήνα και ίσως τον μόνο πυρήνα του τουρκικού κράτους. Γιατί με τριχοτόμηση; Γιατί έχει τρία διαφορετικά στοιχεία στο εσωτερικό του, τα οποία μπορούν να το οδηγήσουν στην "έκρηξη" και τη διάλυση. Τρία διαφορετικά στοιχεία, τα οποία συνυπάρχουν μεταξύ των ορίων της ανοχής και του μίσους.
Το πρώτο στοιχείο είναι οι Κεμαλιστές. Είναι σχεδόν άθεοι —λόγω συμφερόντων— και στην πλειοψηφία τους βαλκανικής καταγωγής. Είναι οι "ξανθοί" ξένοι μεγαλοκεφαλαιοκράτες και μεγαλοαστοί της τουρκικής Δημοκρατίας. Το δεύτερο στοιχείο είναι οι ισλαμιστές …στην πλειοψηφία τους φτωχοί κι αδικημένοι από το άθεο καθεστώς των "ξανθών" Τούρκων. Αυτοί είναι οι "μελαχρινοί" γηγενείς Μικρασιάτες φτωχοί δουλοπάροικοι, μικροκτηματίες και εργάτες. Τέλος είναι και ο κουρδικός πληθυσμός …Οι "μαύροι" της Τουρκίας. Ένας πληθυσμός, ο οποίος είναι τεράστιος και διεκδικεί τα εθνικά του δικαιώματα, "περιμένοντας" να του δώσουν την ευκαιρία οι "λευκοί". Τι είναι ευκαιρία γι' αυτόν; Μια πολεμική σύγκρουση της Τουρκίας με έναν εξωτερικό εχθρό, η οποία θα "προσανατολίσει" τους εσωτερικούς μηχανισμούς ασφαλείας προς τα "έξω". Αυτή είναι η "ευκαιρία" των Κούρδων.
Αυτά τα τρία στοιχεία είναι που κάνουν την Τουρκία να μοιάζει με "πυριτιδαποθήκη". Ως εκ τούτου αυτό, το οποίο αποφεύγει η Τουρκία, είναι να δίνει "ευκαιρίες" σε όλους αυτούς ν' αμφισβητήσουν την εξουσία του καθεστώτος της …Ν' αποφεύγει να δημιουργούνται "σπίθες" αμφισβήτησης στο εσωτερικό της. Αποφεύγει την "ανάφλεξη" με σκληρή καταστολή στο εσωτερικό και δεν εμπλέκεται σε εξωτερικές συγκρούσεις, για να μην μεταφέρει τη "φωτιά" του πολέμου στο εσωτερικό της. Μοιάζοντας λοιπόν με ένα ευαίσθητο ΤΝΤ, αποφεύγει οτιδήποτε προκαλεί "φωτιά" ή "κραδασμό", που μπορεί να την οδηγήσει στην "έκρηξη". Αυτά όλα τα γνωρίζουν οι κεμαλιστές και γι' αυτό ποτέ δεν εμπλέκονται σε πολέμους. Γι' αυτόν τον λόγο "απείχαν" απ' όλους τους μεγάλους πολέμους του τελευταίου αιώνα.
Η "ουδετερότητα" της Τουρκίας είναι αναγκαστική. Είναι όμοια μ' αυτήν του "αναπήρου", ο οποίος δηλώνει ακίνητος, επειδή απλά δεν θέλει ν' αποκαλύψει την "αναπηρία" του. Δεν μπορεί να συμμετάσχει σε καμία διαδικασία, γιατί, αν κινηθεί, θα "διαλύσει". Αυτό ακριβώς συμβαίνει με την Τουρκία. Είναι τόσο λεπτές οι ισορροπίες στο εσωτερικό της, που η παραμικρή σύγκρουση την απειλεί. Την απειλεί η παραμικρή διαμάχη, η οποία θα την αναγκάσει ν' αλλάξει τον "προσανατολισμό" των δυνάμεων της εσωτερικής καταστολής. Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό της αδυναμίας της. Παριστάνει το εθνικό κράτος, ενώ δεν είναι τέτοιο. Ο εθνικός της στρατός δεν είναι τέτοιος …Στην πραγματικότητα είναι η οργανωμένη και πάνοπλη μηχανή καταστολής του κεμαλικού καθεστώτος.
Όμως, όλα αυτά τα έξυπνα, που αφορούν την Τουρκία, είναι αποτελέσματα της ευφυούς αγγλικής πολιτικής, η οποία ασκήθηκε τον προηγούμενο αιώνα στην περιοχή …Της πολιτικής αυτών, οι οποίοι "γκρέμισαν" την Οθωμανική Αυτοκρατορία και θέλησαν και κατάφεραν να θέσουν υπό τον εκβιασμό τους τα κυρίαρχα στοιχεία της …Τα κυρίαρχα στοιχεία με προτεραιότητα τους Τούρκους και τους Έλληνες. Αυτήν τη "λεπτή" πολιτική της ελληνοτουρκικής "ισορροπίας", την οποία θεμελίωσαν προπολεμικά οι ίδιοι οι "εθνάρχες" των σημερινών κρατών, δεν τόλμησαν να την αλλάξουν μεταπολεμικά ούτε οι διάδοχοι των Βρετανών …οι Αμερικανοί. Στο θέμα της Τουρκίας έπαιξαν με τους όρους του βρετανικού "παιχνιδιού" και τίποτε παραπάνω. "Επένδυσαν" στη δήθεν ελληνοτουρκική αντιπαλότητα και διατήρησαν τα πάντα στο επίπεδο που τα βρήκαν.
Το μόνο πραγματικά διαφορετικό, που τόλμησαν να κάνουν οι Αμερικανοί στην περιοχή, ήταν η ίδρυση του Ισραήλ. Απλά δημιούργησαν ένα επιπλέον όπλο και το πρόσθεσαν στον επιτυχημένο σχεδιασμό. Συνέδεσαν αυτό το νέο "όπλο" με την Τουρκία και τοποθέτησαν το κομμάτι του "πάζλ" σε μια ασφαλή εικόνα. Η Τουρκία της νέας τότε εποχής θα παρέμενε ίδια κι απλά θα ήταν "πιασμένη" από δύο σταθερά σημεία …Όχι από ένα, όπως ήταν μέχρι τότε, αλλά από δύο …Από την Ελλάδα και το Ισραήλ …Από δύο μικρά, αλλά εθνικά πανίσχυρα κράτη. Η δήθεν "αντιπαλότητα" με την Ελλάδα τής έδινε έναν συμβατικό εχθρό δυτικού τύπου, για να δικαιολογεί εξοπλισμούς και ισχυρό στράτευμα, ενώ η συνεργασία της με το κράτος του Ισραήλ τής εξασφάλιζε την "ηρεμία" των ισλαμιστών και των Κούρδων στο εσωτερικό της. Το Ισραήλ έλεγχε τη "συμπεριφορά" των κρατών γύρω από την Τουρκία και αυτό βέβαια το "εισέπραττε" σε είδος …Για τους Εβραίους μιλάμε …και ως γνωστό οι Εβραίοι δεν κάνουν τίποτε τζάμπα.
Έτσι πορεύτηκε η Τουρκία στον τελευταίο αιώνα. Στην αρχή ως "προτεκτοράτο" της Βρετανίας με αντίπαλο την Ελλάδα και στη συνέχεια ως "προτεκτοράτο" των ΗΠΑ με επιπλέον σύμμαχο το Ισραήλ. Ακόμα δηλαδή και η εμφάνιση των ΗΠΑ στο προσκήνιο δεν την επηρέασε στο ελάχιστο. Δεν επηρέασε στο ελάχιστο τη "θρησκευτική" της προσήλωση στη Συνθήκη της Λοζάννης. Η εισβολή στην Κύπρο δεν αναιρεί τα όσα ισχυριζόμαστε. Η εισβολή αυτή δεν έχει καμία σχέση με τη Συνθήκη, η οποία προστατεύει την ακεραιότητα της Τουρκίας …και είναι αυτή της Λοζάννης. Η Κύπρος δεν "ανήκει" σ' αυτήν τη Συνθήκη. Η εισβολή στην Κύπρο μπορεί να μετεξελίχθηκε και σε ελληνική ζημιά, αλλά αυτό ήταν θέμα χειρισμού της ελληνικής πλευράς. Τι θέλουμε να πούμε μ' αυτό; Ότι αυτοί, οι οποίοι κατ’ εξοχήν συγκρούστηκαν στην Κύπρο, δεν ήταν οι Έλληνες με τους Τούρκους, αλλά οι Αμερικανοί με τους Βρετανούς.
Η εισβολή στην Κύπρο ήταν η "συνέχεια" μιας σύγκρουσης ιμπεριαλιστών, η οποία είχε ως στόχο τον έλεγχο της Μέσης Ανατολής. Όποιος θα κέρδιζε αυτήν τη σύγκρουση θα εξασφάλιζε για τον εαυτό του ένα επιπλέον πλεονέκτημα για τον έλεγχο της περιοχής. Με δεδομένη δηλαδή τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή —λόγω των παραπάνω— έπαιξαν μεταξύ τους οι ιμπεριαλιστές για το ποιος από τους δύο θα είχε τον μεγαλύτερο έλεγχο αυτής της σταθερής Μέσης Ανατολής …Απλά πράγματα. Μέχρι τότε αυτό το επιπλέον πλεονέκτημα το είχαν οι Βρετανοί και στη συνέχεια το διεκδίκησαν και οι Αμερικανοί. Αυτή η σύγκρουση ξεκίνησε από εκεί που μπορούσε να ξεκινήσει. Ξεκίνησε από την Ελλάδα, εφόσον οι "αλλαγές" στην Τουρκία γίνονται με πιο απλό τρόπο. Την Τουρκία την "κληρονομεί" ο πιο ισχυρός και δεν χρειάζεται να παγιδευτεί ο λαός της, εφόσον αυτός δεν θα "ερωτηθεί" ποτέ για τις επιλογές της ηγεσίας του.
Στην Ελλάδα λοιπόν ξεκίνησε η αμερικανοβρετανική σύγκρουση για τον έλεγχο της περιοχής …Μια σύγκρουση, η οποία δεν διέφερε από άλλες, οι οποίες δόθηκαν μεταξύ τους σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του Πλανήτη για τον ίδιο λόγο …Η σύγκρουση, η οποία θα οδηγούσε στη μεταπολεμική κυριαρχία των Αμερικανών …H σύγκρουση, η οποία θα οδηγούσε στην ανατροπή της PAX BRITANNICA και την επιβολή της PAX AMERICANA. Η σύγκρουση αυτή —για την κυριαρχία στην περιοχή— ξεκίνησε από την Ελλάδα. Ξεκίνησε με τη Χούντα και ολοκληρώθηκε με την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο. Αυτά όλα εξυπηρετούσαν τις ΗΠΑ εις βάρος της Βρετανίας. Η Χούντα γκρέμισε τον αγγλόφιλο θρόνο στην Ελλάδα και την παρέδωσε ως κράτος "ατόφια" στις ΗΠΑ. Στη συνέχεια η τουρκική εισβολή στην Κύπρο παρέδωσε και την Κύπρο στην αμερικανική "κυριότητα", περιορίζοντας τους Βρετανούς στα απομακρυσμένα ακρωτήριά της.
Η ελληνική "ζημιά" προέκυψε απλά, γιατί δεν γινόταν διαφορετικά να έρθει σε αίσιο τέλος η σύγκρουση γι' αυτούς που την προκάλεσαν και την κέρδισαν. Από την ελληνική "ζημιά" προκύπτει το κέρδος των Αμερικανών εις βάρος της Βρετανίας. Από την ελληνική "ζημιά" προκύπτει ένα στοιχειώδες κοινό κέρδος για τη Βρετανία, ώστε ν' αποφευχθεί η ρήξη με τις ΗΠΑ. Από την ελληνική "ζημιά" δόθηκε μια "αποζημίωση" στη Βρετανία, για να μην αντιδρά στην αυθαιρεσία του κατ’ όνομα μόνον συνεταίρου της. Τι θέλουμε να πούμε μ' αυτό; Ότι η Τουρκία πήρε αυτό το οποίο "δικαιούνταν", εφόσον είχε εθνική μειονότητα στο νησί, η οποία εκείνη την στιγμή —είτε αληθώς είτε ψευδώς, είτε προβοκατόρικα είτε όχι— εμφανιζόταν πως αδικούνταν από μια πλειονότητα. "Αδικούνταν" από μια πλειονότητα, η οποία με βάση τον νόμο "παρανομούσε", κατεβάζοντας εθνικό στρατό από τη "μητέρα" Ελλάδα και επιπλέον αγωνιζόταν για την Ένωσή της, χωρίς να ενδιαφέρεται για την άποψη της μειοψηφίας.
Εδώ πρέπει να προσέξει ο αναγνώστης, γιατί αυτό, το οποίο θα πούμε, είναι πολύ σημαντικό. Εδώ δεν μας ενδιαφέρει η αλήθεια όλων αυτών των ισχυρισμών. Εδώ μας ενδιαφέρει ότι η επέμβαση έγινε επί τη βάση αυτών των ισχυρισμών. Κατ’ αρχήν… ποια αλήθεια μπορεί να υπάρχει για την εξωτερική πολιτική ενός κράτους —όπως είναι η Ελλάδα—, η οποία είναι προτεκτοράτο εκείνου, που ελέγχει την Κύπρο; Η Ελλάδα ήταν προτεκτοράτο της Βρετανίας, η οποία είχε υπό την κατοχή της την Κύπρο. Ποιος δηλαδή μπορεί να μας πείσει ότι μέχρι τότε η Ελλάδα εξυπηρετούσε στην Κύπρο τα εθνικά της συμφέροντα εις βάρος της Βρετανίας, όταν η Βρετανία έλεγχε και την ίδια την Ελλάδα; Άρα; Άρα, με αυτό, το οποίο γνωρίζουμε ως "προδοσία" της Κύπρου, κάτι άλλο γινόταν …και αυτό δεν είναι σίγουρα αυτό το οποίο φαίνεται.
Αυτό, το οποίο μας ενδιαφέρει στο σημείο αυτό είναι πως κάποιοι είχαν δημιουργήσει τα δεδομένα, για να κάνουν "σημαία" τους αυτόν τον ισχυρισμό. Να τον κάνουν "σημαία", τους για να δημιουργήσουν τις συνθήκες της τουρκικής εισβολής. Ποιοι ήταν αυτοί; Οι Αμερικανοί προφανώς …Οι σφετεριστές του νησιού. Αυτοί προφανώς έβαλαν κάποιους εθνικιστές Έλληνες να παίζουν το "παιχνίδι" που βόλευε τους ισχυρισμούς και τα επιχειρήματα, τα οποία στη συνέχεια θα επικαλούνταν, για να "νομιμοποιήσουν" την "εισβολή".
Στα σχέδια των Αμερικανών ας ψάξει κάποιος τα "λάθη" της αμερικανόδουλης Χούντας …Στα σχέδια των Αμερικανών ας ψάξει κάποιος τον φουριόζικο μεταπολεμικό "πατριωτισμό" κάποιων Ελλήνων και Κυπρίων, οι οποίοι αγωνίζονταν δήθεν στην Κύπρο για την "Ένωσή" της με την Ελλάδα …Στα σχέδια των Αμερικανών ας ψάξει κάποιος τόσο την εγκατάσταση των ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων στο νησί όσο και την απεγκατάστασή τους την ώρα που θα έπρεπε. Την προδοσία της Κύπρου, δηλαδή, πρέπει να την αναζητούμε πολύ νωρίτερα από την τουρκική εισβολή σ' αυτήν. Να μην την αναζητούμε από την εποχή της απεγκατάστασης των ελληνικών δυνάμεων στην περιοχή, αλλά από την εποχή της εγκατάστασής τους.
"Προδότες" και "ήρωες", δηλαδή, πιόνια του ίδιου ιμπεριαλιστή ήταν …Του ιμπεριαλιστή, ο οποίος με αυτά τα παιχνίδια ήθελε να ελέγξει την Κύπρο εις βάρος αυτού που την έλεγχε ήδη και ήταν η Βρετανία. Αν δεν υπήρχαν δηλαδή οι "ήρωες", δεν θα μπορούσαν να δημιουργηθούν οι "προδότες" και αυτό είναι κάτι, το οποίο ένας ιμπεριαλιστής το δημιουργεί μόνος του. Από εκεί και πέρα η εξέλιξη ήταν η γνωστή. Η Τουρκία, ως νόμιμη προστάτιδα δύναμη, εισέβαλε στην Κύπρο και θεωρητικά πήρε μόνον αυτό το οποίο "δικαιούνταν" ως ποσοστό επί του νησιού. Αυτός, ο οποίος έχασε, ήταν οι Έλληνες και οι Βρετανοί. Γιατί; Γιατί οι Έλληνες, εφόσον οι Τούρκοι πήραν ό,τι "δικαιούνταν", έπρεπε να πάρουν κι αυτοί το αντίστοιχο. Η "πράσινη γραμμή" έπρεπε να γίνει ελληνοτουρκικό σύνορο και να τελειώνει η υπόθεση μεταξύ των νόμιμων διεκδικητών. Να μοιραστεί το νησί μεταξύ των εθνών που το κατοικούσαν και να φύγουν οι ξένοι κατακτητές.
Αυτό όμως δεν συνέφερε τους Βρετανούς, αλλά ούτε και τους Αμερικανούς, γιατί θα έφευγαν καί οι δύο από το μοιρασμένο πλέον νησί. Τι έκαναν; Το ελληνικό μέρος το ονόμασαν κράτος της "ελεύθερης" Κύπρου. Γιατί; Για να το βάζουν να καταγγέλλει την "εισβολή" και άρα να νομιμοποιεί καί τους δύο στο νησί. Να νομιμοποιεί τους Βρετανούς σαν "προστάτιδα" δύναμη, αλλά να νομιμοποιεί και τους Αμερικανούς, οι οποίοι μέχρι τότε δεν είχαν καθόλου πρόσβαση σ' αυτό …Να νομιμοποιεί αυτούς, οι οποίοι ελέγχουν τον ΟΗΕ και άρα αυτούς, οι οποίοι ελέγχουν τις "ειρηνευτικές" δυνάμεις …Με συνοπτικές διαδικασίες —και εις βάρος των Ελλήνων και των Βρετανών— έβαλαν οι Αμερικανοί "πόδι" στην Κύπρο.


Συνεχίζετε…
Πολλοί θέλουν το καλό μας
Μην τους αφήσετε να μας το πάρουν !!!!!!!
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ενεργό μέλος
Ενεργό μέλος
 
Δημοσ.: 782
Ἐγγραφή: Δευ 25/02/2008 10:02

Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΚΑΙ ΤΟ… « ΓΚΛΟΥΟΝΙΟ»

Δημοσίευσηἀπό ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ » Δευ 25/04/2011 09:19

Τα ρίσκα της Νέας Τάξης.


Με την εισβολή στην Κύπρο και την αμερικανόδουλη μεταπολίτευση στην Ελλάδα, οι Αμερικανοί "ρύθμισαν" τα πράγματα, ώστε να μπούμε στην αμερικανική εποχή, η οποία είχε ανατείλει μετά τον πόλεμο. Αφού χρησιμοποίησαν τη Χούντα, για ν' ανατρέψουν το βρετανόφιλο Παλάτι στην Ελλάδα και να βάλουν "πόδι" στην Κύπρο, την "έκαψαν", για να μην προκαλεί τους Έλληνες. Της "φόρτωσαν" όλα τα "σφάλματα" και τις "προδοσίες" και τη μετέτρεψαν σε αποδιοπομπαίο "τράγο", βάζοντας τους Έλληνες στη "δημοκρατική" εποχή. "Ρύθμισαν" τα πάντα από την αρχή στην Ελλάδα, εφόσον η Τουρκία δεν είχε μια τέτοια ανάγκη. Η Τουρκία δεν άλλαξε την πάγια συμπεριφορά της, εξαιτίας της εισβολής της. Δεν άλλαξε τίποτε στην Τουρκία και την πολιτική της με την κατοχή της Βόρειας Κύπρου …Δεν άλλαξαν οι "προσανατολισμοί" της και τα "ζωτικά" της συμφέροντα.
Ζημιά είχε η Τουρκία από την κατοχή της Κύπρου κι απλά το έκανε ως "δώρο" στον νέο κυρίαρχο της περιοχής. Αιμορραγούσε οικονομικά, λόγω της πανάκριβης εισβολής και κατοχής, αλλά δεν άλλαζε η γενική της στάση απέναντι στον υποτιθέμενο "αντίπαλό" της, που ήταν η Ελλάδα. Αυτό ήταν και το μόνο κέρδος της. Συντηρούσε την αντιπαλότητα με την Ελλάδα, έστω και λίγο πιο ακριβά …Μέχρι εκεί όμως …Δεν έπαιζε "χοντρά" παιχνίδια εις βάρος της. Τι έγινε όμως τώρα και άλλαξε τη συμπεριφορά της; Τι έγινε και φτάνει τόσο εύκολα στην "κόψη" του "ξυραφιού";
Αυτό, το οποίο έγινε τώρα, είναι η Νέα Τάξη …Η Νέα Τάξη Πραγμάτων, η οποία είναι υποχρεωμένη να ελέγξει με διαφορετικό τρόπο τις ίδιες όμως περιοχές. Για όσο διάστημα υπήρχε ο προηγούμενος σχεδιασμός, δεν υπήρχε πρόβλημα. Ο αμερικανικός έλεγχος ήταν σίγουρος. Δεν χρειαζόταν κάποια αλλαγή μετά την "επιτυχία" τους στην Κύπρο. Δεν χρειαζόταν ούτε να εμπλακεί η Γερμανία στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου ούτε ν' αλλάξει η συμπεριφορά της Τουρκίας απέναντι στην "εχθρική" Ελλάδα ή το "φιλικό" Ισραήλ. Το "παραμύθι" λειτουργούσε τέλεια και όλοι ήταν ευχαριστημένοι.
Όλα θα πήγαιναν τέλεια —και για πάντα—, αλλά δυστυχώς γι' αυτούς συνέβησαν πράγματα, τα οποία ήταν πέρα από τις δυνάμεις τους να ελέγξουν. Στις αρχές της δεκαετίας του '90 συνέβη ένα τρομερό κοσμοϊστορικό γεγονός. Η Σοβιετική Ένωση κατέρρευσε και μαζί της παρέσυρε και το Ανατολικό Μπλοκ. Η Σοβιετική Ένωση όμως δεν ήταν μια τυχαία παράμετρος της παγκόσμιας εξουσίας. Η Σοβιετική Ένωση ήταν η ικανή και αναγκαία συνθήκη, για να λειτουργήσει το Δυτικό Μπλοκ …Το Μπλοκ, το οποίο έλεγχαν οι Αμερικανοί. Ήταν το απαραίτητο "αντιστήριγμα" για μια ολόκληρη πολιτική "κατασκευή". Εξαιτίας αυτής της πτώσης η PAX AMERICANA βρέθηκε στον "αέρα". Χωρίς εχθρό ήταν αδύνατον να επιβιώσει. Χωρίς "βαρβάρους" από ποιους θα μας προστάτευαν οι Αμερικανοί, ώστε να τους ανεχόμαστε να βάζουν "χέρι" στις πατρίδες μας; Ως εκ τούτου το σύνολο των δεδομένων αυτής της Τάξης έπρεπε ν' αναθεωρηθεί.

Μέχρι τότε οι Αμερικανοί έλεγχαν τα κράτη με ιδεολογικούς περιορισμούς και φόβητρα και ελλείψει εχθρών έπρεπε ν' αλλάξει ο σχεδιασμός. Δεν μπορούσαν πλέον να ελέγξουν τα κράτη με τον γνωστό αγγλοσαξονικό-αντικομμουνιστικό τρόπο. Έπρεπε, είτε να γυρίσουν "πίσω" στην εποχή που τα εθνικά κράτη ανταγωνίζονταν για τα εθνικά τους συμφέροντα είτε να δημιουργήσουν ένα νέο "παραμύθι". Το πρώτο δεν συνέφερε τους Αμερικανούς, γιατί θα έχαναν τα κέρδη της "κηδεμονίας" ολόκληρου του δυτικού κόσμου. Το δεύτερο ήταν επίσης δύσκολο, γιατί θα προϋπέθετε την ανάληψη τεράστιων ρίσκων. Θα "έμπαιναν" σε έναν "απάτητο" χώρο και εκεί δεν υπήρχε γνώση να τους προστατεύσει.

Οι Αμερικανοί, ως άσχετοι, έκαναν αυτό, το οποίο συνήθως κάνει ο άσχετος. Ρίσκαραν. Με "όπλα" το δολάριο, τις πολυεθνικές και τον έλεγχο του παγκόσμιου τραπεζικού συστήματος, θεώρησαν ότι μπορούσαν να "κατακτήσουν" το κόσμο. Σκεπτόμενοι ως άσχετοι, θεώρησαν έξυπνο τους άλλοτε "ομήρους" τους να τους "αγοράσουν". Είχαν στο πλευρό τους και τους ειδικούς του χρήματος και θεώρησαν ότι μπορούν να τα καταφέρουν. Οι Εβραίοι μπήκαν επικεφαλής του σχεδιασμού και έφτιαξαν την Νέα Τάξη …Τη Μονεταριστική Νέα Τάξη …Αυτό γνώριζαν, αυτό έφτιαξαν …Τοκογλύφοι ήταν και τοκογλυφικό σύστημα έφτιαξαν …Ειδικοί του χρήματος ήταν και αυτό μπορούσαν να κάνουν.

Έκαναν "επίθεση" με χρήμα, για να υπερχρεώσουν τα κράτη, ώστε στη συνέχεια να τα "αγοράσουν". Στόχος φιλόδοξος, αλλά και πρωτοφανής στην παγκόσμια ιστορία. Ποτέ και κανένα αυτοκρατορικό σύστημα δεν επιχείρησε να κατακτήσει μέσω κοινής αγοραπωλησίας τα κράτη που το ενδιέφεραν. Έμοιαζε βέβαια με την περίπτωση των Ινδιάνων, οι οποίοι πουλούσαν τη γη τους στους Αμερικανούς για λίγο ουίσκι και μερικές χάντρες …αλλά... Έμοιαζε, η περίπτωση …αλλά δεν ήταν ίδια. Οι Ινδιάνοι ήταν νικημένοι στρατιωτικά και οι Δυτικοί με τις "χάντρες" απλά αγόραζαν "νομιμότητα". "Αγόραζαν" ηθική νομιμοποίηση, για να "σκεπάσουν" ένα ανήθικο έγκλημα.

Η περίπτωση της Νέας Τάξης έμοιαζε, αλλά δεν ήταν ίδια. Τα κράτη και οι λαοί δεν ήταν νικημένοι από τους Αμερικανούς. Θα "ξεπουλούσαν" τις πατρίδες τους, χωρίς να έχουν νικηθεί στρατιωτικά και αυτό δεν ήταν κάτι το οποίο είχε ξανασυμβεί. Η υπερχρέωση μπορεί να γινόταν εύκολα με διεφθαρμένες ηγεσίες και αυτοκτονικά δάνεια, αλλά κανένας δεν μπορούσε να γνωρίζει πώς θ' αντιδρούσαν τα κράτη την ύστατη ώρα.

Αυτό, το οποίο έχει σημασία, ήταν ότι το δοκίμασαν. Με επικεφαλής τον Ροκφέλερ και τον Ρότσιλντ, οι οποίοι "κηδεμόνευαν" το αμερικανικό κράτος μέσω των Μπους, "χτίστηκε" η Νέα Τάξη …Η Νέα Τάξη, η οποία θεωρητικά θα ήταν μια νέα εκδοχή της PAX AMERICANA, αλλά, όπως εξελίχθηκε στην πραγματικότητα, έγινε μια PAX HEBRAICA. Με επικεφαλής τον Γκρίσπαν της FED και όλη τη συμμορία των Σόρος, των Μπλανκφέιν, Τρισέ, Καν, Μπενράνκε κλπ., "επιτέθηκαν" στον κόσμο. Επιτέθηκαν στα κράτη και στους λαούς. Με φτηνό χρήμα, το οποίο τύπωναν αβέρτα στα υπόγεια της FED, ανέβαζαν συνεχώς τα χρέη των αφελών κρατών και λαών.

Επί δύο σχεδόν δεκαετίες υπερχρέωσαν τους πάντες και τώρα υποτίθεται περιμένουν να "κατακτήσουν" τον κόσμο με κατασχέσεις. Να τον "κατακτήσουν" όχι με στρατούς, αλλά με ΔΝΤικούς "κλητήρες" και "τροϊκανούς" λογιστές. Στο τέλος αυτή η κατ’ όνομα μόνον PAX AMERICANA έγινε τόσο αμιγώς HEBRAICA, που επιτέθηκε στις ίδιες τις ΗΠΑ και τις ρήμαξε. 14 τρις δολάρια εξωτερικό χρέος έχει η δήθεν Πλανητάρχισσα. Πεινάει ο θεωρητικά κυρίαρχος λαός του Πλανήτη. Άνεργος, υπερχρεωμένος και άστεγος. Ζεσταίνεται γύρω από βαρέλια και κατοικεί σε αντίσκηνα. Μόνον οι Εβραίοι των ΗΠΑ ευημερούν στις ΗΠΑ, εφόσον η δική τους Τάξη Πραγμάτων επικράτησε.

Αλλάζοντας λοιπόν ο παγκόσμιος σχεδιασμός, έπρεπε ν' αλλάξει και ο σχεδιασμός της Μέσης Ανατολής. Τα ιδεολογικά "δίπολα", που τη δίχαζαν και την παρέδιδαν στον έλεγχο των Αμερικανών, δεν είχαν πλέον νόημα. Έπρεπε να βρουν άλλον τρόπο και άλλον εχθρό, για να "πουλάνε" προστασία και άρα "κηδεμονία". Για να καταλάβουμε όμως τι μπορούσαν να κάνουν οι Εβραίοι και τι όχι, θα πρέπει να έρθουμε στη θέση τους. Να δούμε τι "χαρτιά" είχαν, ώστε ν' αντιληφθούμε πλήρως τι μπορούσαν να "παίξουν". Τα καλά "χαρτιά" τους στην ευρύτερη περιοχή ήταν η Γερμανία, η Ελλάδα, η Τουρκία και το Ισραήλ …Τα απόλυτα ελεγχόμενα "χαρτιά" τους. Από εκεί και πέρα έπρεπε να βρουν ένα σενάριο, για να τα "παίξουν".

Με την κατάρρευση λοιπόν της Σοβιετικής Ένωσης και του κομμουνισμού έπρεπε να βρουν άλλο "παραμύθι", για να χωρίσουν τα "στρατόπεδα" της Μέσης Ανατολής. Το μόνο χαρακτηριστικό της περιοχής, που είχε πρακτική σημασία, ήταν το Ισλάμ. Μόνον το θρησκευτικό στοιχείο μπορούσαν να εκμεταλλευτούν. Πώς όμως θα το εκμεταλλεύονταν; Θα δημιουργούσαν τα νέα "στρατόπεδα" των αντιπάλων και θα τα έλεγχαν απόλυτα, όπως συνέβαινε την προηγούμενη εποχή. Όπως την προηγούμενη εποχή οι Αμερικανοί έλεγχαν τους πάντες, εξαιτίας του ελέγχου της Μόσχας, έτσι θα επιχειρούσαν και οι Εβραίοι να ελέγχουν τον χώρο με έναν τρόπο ανάλογο. Θα χώριζαν τα στρατόπεδα των αντιπάλων και θα έλεγχαν απόλυτα τους επικεφαλής τους …Τους δικούς τους "μονομάχους" …"Παράσταση" θα έστηναν.

Όταν όμως στήνεις "παράσταση", πρέπει να ελέγχεις απόλυτα τους πρωταγωνιστές. Οι ελεγχόμενοι πρωταγωνιστές στην περιοχή είναι μόνον η Τουρκία και το Ισραήλ. Άρα αυτούς θα έβαζαν επικεφαλής των νέων "στρατοπέδων". Τη μωαμεθανική Τουρκία επικεφαλής του ισλαμικού "στρατοπέδου" και το σιωνιστικό Ισραήλ επικεφαλής του αντιισλαμικού "στρατοπέδου". Σ' αυτήν τη νέα περίοδο, δηλαδή, δεν τους συνέφερε να βρίσκονται αυτά τα δύο κράτη στο ίδιο "στρατόπεδο". Δεν τους συνέφερε απέναντι στο εκρηκτικό Ισλάμ της Μέσης Ανατολής να έχουν μια αντιμωαμεθανική Τουρκία με σύμμαχο ένα επίσης αντιμωαμεθανικό Ισραήλ. Δεν τους συνέφερε την "ηγεσία" στο Ισλάμ να την αναλάβει ένα καθεστώς τύπου Ιράν. Ήταν θέμα χρόνου να δημιουργηθούν συσπειρώσεις και αντισυσπειρώσεις, οι οποίες θα απειλούσαν τόσο την "εύθραυστη" Τουρκία όσο και το αδύναμο Ισραήλ.

Κατάλαβε ο αναγνώστης τι λέμε; Θα έπαιζαν με τα ίδια "χαρτιά" διαφορετικό "παιχνίδι" σε διαφορετική "παρτίδα". Το δήθεν απειλητικό κομμουνιστικό σύστημα, που "ακουμπούσε" την Ευρώπη και την τρομοκρατούσε, θα το αντικαθιστούσαν με ένα δήθεν "ισχυρό" και εξίσου επεκτατικό τουρκομωαμεθανικό σύστημα. Τους βόλευε η επιλογή της Τουρκίας, γιατί εκτός των άλλων "ακουμπούσε" την Ευρώπη. Επιπλέον τους βόλευε η εχθρότητά της με την Ελλάδα …Η παραδοσιακή της εχθρότητα με την "άκρη" της Ευρώπης. Όλα τους τα "χαρτιά" θ' αποκτούσαν αξία. Το Ισραήλ μαζί με την Ελλάδα θα γίνονταν οι "πυλώνες" της χριστιανικής "άμυνας" απέναντι στο νέο μόρφωμα …Στο νέο μόρφωμα, που με την προπαγάνδα τους φρόντισαν να το εμφανίσουν φοβερό και τρομερό. Ποιος ξεχνά τον Μπους, που με "εντολή" Θεού ξεκίνησε τον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας; Αυτόν τον φοβερό και τεράστιο εχθρό θα τον ενσάρκωναν στο "πρόσωπο" της Τουρκίας.

Μιλάμε για απίθανο σενάριο. Έκαναν το μεγαλύτερο "ακροβατικό" κόλπο στην ιστορία της περιοχής. Έβαλαν την εκ του Συντάγματος αντιμωαμεθανική Τουρκία να παριστάνει τον "προστάτη" του Ισλάμ. Εκμεταλλεύτηκαν μια δήθεν αντικεμαλική κυβέρνηση, για να βάλει την Τουρκία να παριστάνει το φανατικό "ισλαμικό" κράτος …Το κράτος, το οποίο "αγωνίζεται" για τα δικαιώματα των απανταχού μουσουλμάνων …Τα δικαιώματα των μουσουλμάνων της Λωρίδας της Γάζας αλλά και της Θράκης και του Κοσόβου. Μιλάμε για "κωλοτούμπα" άνευ προηγουμένου. Θα τρίζουν τα "κοκάλα" του Κεμάλ, αν έβλεπε τι ρόλο έχει αναλάβει η Τουρκία να "παίζει" στη Νέα Τάξη …Η Τουρκία, η οποία φυλάκιζε και μαστίγωνε όποιους δήλωναν μουσουλμάνοι, ανέλαβε τον ρόλο του "μουλά" της περιοχής.

"Παράσταση" όμως χωρίς "σενάριο" και "συμπρωταγωνιστές" μπορεί να στηθεί; Όχι βέβαια. Γι' αυτόν τον λόγο επιστρατεύτηκε πρώτο να δράσει "αντιτουρκικά" το απόλυτα ελεγχόμενο Ισραήλ. Αυτό θα "νομιμοποιούσε" με την "έχθρα" του την "πρωτοκαθεδρία" της Τουρκίας στον ισλαμικό φονταμενταλισμό …Ποιο Ιράν και ποια Σαουδική Αραβία; Η Τουρκία ήταν ο πιο "φανατικός" υποστηρικτής της Παλαιστίνης και του Ισλάμ. Ποιος το βεβαίωνε αυτό; Ο απόλυτα ειδικός σε αυτό …Το Ισραήλ. Έστησαν και την προβοκάτσια με το "πλοίο της ειρήνης" και "ενεργοποίησαν" την "εχθρότητα" μεταξύ του Ισραήλ και της Τουρκίας.

Με λίγο αίμα δημιούργησαν το σώου που τους χρειάζονταν. Με τους νεκρούς στο Mavi Marmara δημιούργησαν την επιθυμητή αιματηρή παράδοση μιας νέας εχθρότητας μεταξύ των δύο κρατών. Αυτά όλα τα μεθόδευσαν οι Εβραίοι της PAX HEBRAICA. Αυτοί οι Εβραίοι, οι οποίοι ελέγχουν την Τουρκία και το Ισραήλ, ανέλαβαν να κάνουν το "σενάριο" της νέας "έχθρας". Βρίζονται δημοσίως, για να ρίχνουν στάχτη στα μάτια του κόσμου. Μέχρι και το Ιράν "τσίμπησε" με την "ευλάβεια" της άθεης Τουρκίας. Αυτή η τούμπα όμως δεν είναι ανώνυμη. Όπως συμβαίνει με όλες τις καλές "κωλοτούμπες", που αγγίζουν τα όρια της "ακροβασίας", έτσι κι αυτή έχει όνομα …Έχει όνομα κι αυτό είναι Νεοθωμανισμός.Συνεχίζετε…
Πολλοί θέλουν το καλό μας
Μην τους αφήσετε να μας το πάρουν !!!!!!!
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ενεργό μέλος
Ενεργό μέλος
 
Δημοσ.: 782
Ἐγγραφή: Δευ 25/02/2008 10:02

Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΚΑΙ ΤΟ… « ΓΚΛΟΥΟΝΙΟ»

Δημοσίευσηἀπό ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ » Τρί 26/04/2011 15:40

Τι είναι ο νεοθωμανισμός;

Ποιον απειλεί;

Εδώ θα πούμε μερικά πράγματα για τον νεοεμφανιζόμενο όρο του νεοθωμανισμού. Είναι κάτι παραπάνω από προφανές ότι αυτός ο περίεργος νεολογισμός δεν είναι εφεύρημα της τουρκικής, αλλά της γερμανικής διπλωματίας. Η Τουρκία όχι απλά δεν έχει λόγο να "θυμίζει" τέτοια πράγματα στον περίγυρό της, αλλά έχει συμφέρον να τους "εγγυάται" ότι τα "ξέχασε" και η ίδια. Γιατί; Γιατί ο οθωμανισμός για τη Μέση Ανατολή είναι ό,τι ο ναζισμός για την Ευρώπη …Είναι μια "τραυματική" ανάμνηση για την περιοχή …Μια τραυματική "ανάμνηση", που ο πρώτος, που πρέπει να δηλώνει ότι την ξέχασε, είναι αυτός, ο οποίος είναι υπεύθυνος γι' αυτήν.
Εκ των δεδομένων, δηλαδή, η "αναβίωσή" του δεν μπορεί να είναι "αίτημα", "όραμα" και φιλοδοξία των λαών της περιοχής. Είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι είναι εφεύρημα ανθρώπων, που δεν ανήκουν στην περιοχή …Ανθρώπων, που δεν γνωρίζουν ούτε τις ιδιομορφίες της Τουρκίας ούτε αυτές του Ισλάμ …Φαίνεται άλλωστε και από τους όρους που χρησιμοποιούνται. Η έννοια του "ζωτικού χώρου" είναι πρωτοφανής για την περιοχή. Ο νεοθωμανισμός λοιπόν, όπως τον εκφράζει ο Νταβούτογλου —και κανένας άλλος— μοιάζει με τον παγγερμανισμό, τον οποίο υποσχόταν ο Χίτλερ στους Ευρωπαίους. Είναι το όραμα αυτών που τον εκφράζουν και ο εφιάλτης αυτών που θα τον υποστούν.
Όσο δηλαδή επιθυμούσαν οι Ευρωπαίοι το "όραμα" για μια ενιαία Ευρώπη υπό τη Γερμανία, άλλο τόσο επιθυμούν οι μουσουλμάνοι την ενιαία Μέση Ανατολή υπό την Τουρκία. Όσο θα "ενθουσίαζε" τους σύγχρονους χριστιανούς Ευρωπαίους η διατύπωση ενός τέτοιου οράματος από τη Μέρκελ, άλλο τόσο "ενθουσιάζει" τους Άραβες μουσουλμάνους το "όραμα" του Νταβούτογλου. Όσο μπορεί να ενώσει ο χριστιανισμός τους Ευρωπαίους σε μια τέτοια γερμανική χαζομάρα, άλλο τόσο μπορεί να ενώσει ο ισλαμισμός τους Ανατολίτες σε μια τουρκική χαζομάρα. Όπως δηλαδή θα πολεμούσαν οι Ευρωπαίοι μια τέτοια γερμανική ύβρη, την οποία την πλήρωσαν παλαιότερα με το αίμα τους, έτσι θα την πολεμούσαν και οι Άραβες, εφόσον κι αυτοί πλήρωσαν παλαιότερα με το αίμα τους τη νίκη τους κατά του οθωμανισμού.
Υποτιμούν τους μουσουλμάνους όσοι πιστεύουν —έστω και ελάχιστα— αυτά τα σενάρια περί αναβίωσης του οθωμανισμού …Μουσουλμάνοι είναι οι άνθρωποι …όχι βλάκες. Δεν είναι μόνον οι Ευρωπαίοι έξυπνοι, που αποφεύγουν τους ανά τους καιρούς εμφανιζόμενους Χίτλερ. Είναι και οι μουσουλμάνοι, που δεν γίνονται πιόνια του κάθε γερμανοθρεμμένου Νταβούτογλου, που ούτε ο ίδιος δεν ξέρει τι ακριβώς εκφράζει ως υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας και βλέπει τους μουσουλμάνους ως θύματά του. Οι μουσουλμάνοι μάλιστα έχουν λόγους να μισούν ακόμα περισσότερο τη σημερινή Τουρκία, όχι μόνον για λόγους εθνικούς, αλλά και για θρησκευτικούς λόγους. Τη θεωρούν πως είναι άθεη και αδικεί τους ομόθρησκούς τους. Τη μισούν ακόμα περισσότερο, γιατί θεωρούν ότι είναι άδικη, εφόσον διατηρεί κατακτημένους τους Κούρδους ομόθρησκούς τους. Αυτή η "δημοφιλής" και άθεη Τουρκία όχι τους μουσουλμάνους δεν μπορεί να εκφράσει, αλλά ούτε να συμμετάσχει στις λειτουργίες τους δεν καλείται.
Από αυτό και μόνον μπορούμε να καταλάβουμε πως κάτι περίεργο συμβαίνει, για να αφήνεται ο γερμανοτραφής Τούρκος νάνος να εκφράζει τέτοιες χιτλερικές φιλοδοξίες. Αντιλαμβανόμαστε πως, όταν γίνεται λόγος για τον νεοθωμανισμό, το "ακροατήριο" δεν είναι το προφανές. Κάποιους επιδιώκουν να τρομάξουν με αυτόν τον όρο και αυτός δεν αφορά τους μουσουλμάνους, οι οποίοι απλά δεν τον αποδέχονται. Ποιον μπορεί να αφορά; Κάποιον, που μπορεί να "καταλάβει" την ορολογία του και αυτός δεν είναι μωαμεθανός. Κάποιον, που μπορεί να τρομάξει από αυτήν την ορολογία. Κάποιον από την απέναντι "όχθη".
Σ' αυτούς απευθύνεται ο νεοθωμανισμός. Απευθύνεται σε αφελείς χριστιανούς, οι οποίοι δεν γνωρίζουν τι συμβαίνει στο Ισλάμ …Αφελείς, οι οποίοι θα φοβούνταν, όπως θα φοβόταν κάποιος άσχετος μουσουλμάνος μια "σταυροφορία" εις βάρος του Ισλάμ υπό την ηγεσία της Γερμανίας, για παράδειγμα. Γίνονται αυτά τα πράγματα; Όχι βέβαια. Μόνον αφελής μουσουλμάνος θα το πίστευε αυτό, γιατί δεν γνωρίζει τα μίση και τα πάθη που χωρίζουν τους Ευρωπαίους και υπερτιμά την έννοια του θρησκευτικού συμφέροντος. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και σ' αυτήν την περίπτωση.
Με μέσον αυτήν την "παράσταση" θέλουν να τρομάξουν κάποιους αφελείς και άσχετους χριστιανούς. Εδώ φτάνουμε λοιπόν στο επόμενο κομβικό μας σημείο. Εδώ μπαίνει στο παιχνίδι του επόμενό τους "χαρτί". Αυτή η "παράσταση", η οποία αφήνει παγερά αδιάφορο τον αραβικό κόσμο, έχει ως αποκλειστικό της στόχο να τρομάξει τους Έλληνες. Να τους τρομάξει στο επιθυμητό επίπεδο, για να μπουν στο "παιχνίδι" όπως βολεύει το νέο "σενάριο" και όχι όπως ήταν πριν. Γιατί θα ήθελαν να τρομάξουν τους Έλληνες; Γιατί απλούστατα οι Έλληνες την Τουρκία δεν τη φοβούνται με τη συμβατική της μορφή. Δεν μπορεί η Τουρκία να παριστάνει την απειλή, όταν παραμένει ένας κεμαλικός "αραμπάς". Αυτήν την Τουρκία τη μεταμορφώνουν σε δυνάμει οθωμανικό γίγαντα, για να τρομάξουν την Ελλάδα και να την αναγκάσουν ν' αναζητήσει νέες συμμαχίες. Ο οθωμανισμός ενεργοποιεί τα ένστικτα της Ελλάδας και τις αντιδράσεις αυτών των ενστίκτων περιμένουν να εκμεταλλευτούν.
Όπως κάποιοι οι Αμερικανοί κάποτε τής επέβαλαν μια Χούντα, για να την "ευθυγραμμίσουν" με το "σενάριό" τους, έτσι και τώρα μπορεί κάποιοι να επιδιώκουν να την τρομάξουν με τον ίδιο στόχο. Γιατί, αν η Γερμανία έχει ως στόχο της να "αλυσοδέσει" την Ελλάδα και να την "κατακτήσει" χωρίς στρατιωτικά μέσα, είναι βέβαιο πως έχει ανάγκη την "παράσταση" τρομοκρατίας. Στα πλαίσια των αναγκών αυτής της "παράστασης" ας αναζητήσει κάποιος την έννοια του νεοθωμανισμού.

Ο ρόλος της Γερμανίας.

Πριν δούμε τον ρόλο, που θα κληθεί να παίξει η Ελλάδα σ' αυτό το "σενάριο", χρήσιμο είναι να δούμε το "σκηνικό" του και βέβαια κάποιους άλλους "πρωταγωνιστές". Στον τομέα αυτόν η PAX HEBRAICA είχε προβλήματα, γιατί έρεπε να διευθετήσουν κι άλλα πράγματα. Κατ’ αρχήν ο κυρίαρχος "παίκτης", που θα συντόνιζε το παιχνίδι, θα έπρεπε να βρίσκεται πιο κοντά στο "τραπέζι". Γιατί; Γιατί, από τη στιγμή που οι Εβραίοι θα διεκδικούσαν την ιδιοκτησία των κρατών, θα έπρεπε να βρίσκονται οι ίδιοι κοντά στις υπό διεκδίκηση περιοχές …Ιδιαίτερα στις πιο επικίνδυνες από αυτές, όπου περίμεναν και τις περισσότερες αντιδράσεις.

Η αλλαγή αυτή, δηλαδή, δημιουργούσε ένα νέο πρόβλημα …Ένα μεγάλο πρόβλημα, εφόσον ο νέος σχεδιασμός απαιτούσε τη φυσική παρουσία του κυρίαρχου στην επικίνδυνη περιοχή. Δεν μπορούσε να λειτουργεί εξ αποστάσεως, γιατί έπρεπε να υπάρχει τρομοκρατία και ανάκληση τραυματικών εμπειριών, για να ευθυγραμμιστούν οι πάντες στις εντολές του. Η παγκόσμια Νέα Τάξη Πραγμάτων απαιτούσε ένα νέο και πιο λειτουργικό "κέντρο". Ναι μεν τα αφεντικά παρέμεναν ίδια, αλλά έπρεπε ν' αλλάξουν τα "γραφεία" τους. Να πάνε λίγο πιο "κεντρικά". Να πάνε προς την έμπειρη και πολύ πιο "εθνική" Ευρώπη. Ο νέος σχεδιασμός, δηλαδή, έπρεπε να μεταφέρει το "κέντρο" του στην Ευρώπη, γιατί εκεί περίμεναν τα περισσότερα προβλήματα.

Γι' αυτόν τον λόγο δεν τους εξυπηρετούσε πλέον η αμερικανική ήπειρος. Οι ΗΠΑ ήταν πολύ μακριά από αυτό την επικίνδυνη περιοχή και άρα δεν μπορούσε να λειτουργήσει ως "κέντρο". Τους χρειαζόταν ένα ισχυρό ευρωπαϊκό "υποζύγιο", για να "διευθετεί" τις διενέξεις τους με τα θύματά τους. Έπρεπε να εξασφαλίσουν έναν ισχυρό Ευρωπαίο, ώστε, όταν αρχίσουν να λεηλατούν την Ευρώπη, να έχουν τις "πλάτες" ενός ισχυρού βλάκα. Λογικό είναι αυτό. Μπορεί να υπάρξει τοκογλύφος χωρίς μπράβο; Μπορεί να απειλεί με καταστροφή τα θύματά του χωρίς "μπράβο"; Μπορεί μόνον με τους λογιστές του να καταστρέφει κόσμο; Όχι βέβαια. Οι Εβραίοι χρειάζονταν έναν "μπράβο" και όταν είσαι τοκογλύφος γνωρίζεις πώς να τον δημιουργείς μόνος σου.


Συνεχίζετε…
Πολλοί θέλουν το καλό μας
Μην τους αφήσετε να μας το πάρουν !!!!!!!
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ενεργό μέλος
Ενεργό μέλος
 
Δημοσ.: 782
Ἐγγραφή: Δευ 25/02/2008 10:02

Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΚΑΙ ΤΟ… « ΓΚΛΟΥΟΝΙΟ»

Δημοσίευσηἀπό ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ » Τετ 27/04/2011 09:07

Οι Εβραίοι, ως οι άριστοι των τοκογλύφων, γνώριζαν καλύτερα από τον καθένα τα κόλπα της συντεχνίας τους. Τον "μπράβο" τους οι τοκογλύφοι τον δημιουργούν τις περισσότερες φορές ανάμεσα από τα θύματά τους. Διαλέγουν ένα αφελές αλλά γιγαντόσωμο θύμα τους και του "ρυθμίζουν" ή του "χαρίζουν" τα χρέη του. Μετά τον χρησιμοποιούν εναντίον των άλλων, εφόσον τον διατηρούν όμηρο των ρυθμίσεών τους. Δεν χρειάστηκε και πολύ να ψάξουν γι' αυτόν τον "μπράβο". "Γραφεία" οι Εβραίοι είχαν στη Γερμανία. Η Γερμανία ήταν το γνωστό τους "υποζύγιο" …Το γνωστό τους "κορόιδο", που ειδικά τον τελευταίο αιώνα το "δουλεύουν" ασυστόλως. Κάπως έτσι στήθηκε το νέο κέντρο επιχειρήσεων της PAX HEBRAICA. Από τις ΗΠΑ θα έλεγχαν την αμερικανική ήπειρο και από την Γερμανία θα έλεγχαν την ίδια την Ευρώπη, αλλά και τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική.

Από τη Γερμανία εξαπέλυσαν την επίθεσή τους εναντίον όλης της Ευρώπης. Αυτό βέβαια δεν ήταν κάτι το πρωτοφανές γι' αυτούς. Επαναλαμβάνουν τους εαυτούς τους στην ουσία. Αρκεί να σκεφτεί κάποιος ότι η Γερμανία του Χίτλερ με τα χρήματα ακριβώς των ίδιων τοκογλύφων εξαπέλυσε τη μεγάλη της επίθεση στην Ευρώπη. Το ίδιο κάνουν και σήμερα απλά με διαφορετικό τρόπο. Το κάνουν με τα χρήματα και όχι με βόμβες. Κάποτε τους έδιναν χρήματα, για να βομβαρδίζουν την Ευρώπη με βόμβες, ενώ τώρα τους δίνουν φτηνά χρήματα, για να βομβαρδίζουν την Ευρώπη με ακριβότερα χρήματα. Όλα τα άλλα είναι τα ίδια. Ακόμα και οι συμμαχίες δεν αλλάζουν. Με τους ίδιους συμμάχους πάλι "παίζουν" οι Γερμανοί και αυτοί που παραδοσιακά βρίσκονται πίσω τους. Ο αφελής γιγαντόσωμος χριστιανός και οι Εβραίοι "τζογαδόροι", που τον σέρνουν σε "φασαρίες".

Όλα αυτά έγιναν με πολύ απλή μεθόδευση. Εκμεταλλεύτηκαν την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, για να παγιδεύσουν κάτω από τα "χαλάσματά" της τη Γερμανία. Έδωσαν στη Γερμανία ένα πανάκριβο εθνικό "όραμα" και τη χρηματοδότησαν. Εβραίοι "κατασκεύασαν" το γερμανικό "όραμα" της Ενοποίησης της Γερμανίας. Στην πραγματικότητα έβαλαν τη Γερμανία σε μια τρομερή δανειακή κατάσταση, για να την κρατούν "όμηρό" της. Της δάνεισαν υπέρογκα ποσά για την "Ενοποίησή" της και αυτό την έβαλε σε μια κατάσταση "πολέμου".
Τι σημαίνει πρακτικά αυτό; Στην εποχή που όλοι οι λαοί και τα κράτη έμπαιναν στη "σπατάλη" που συνέφερε τους Εβραίους τοκογλύφους, η Γερμανία έμπαινε στα "χαρακώματα" της ύφεσης. Στην εποχή που ο Γκρίνσπαν "βομβάρδιζε" τους λαούς με φτηνό χρήμα, οι Γερμανοί ήταν "κρυμμένοι" στα "χαρακώματά" τους, περιμένοντας το σύνθημα να επιτεθούν. Όταν οι άλλοι εμφάνιζαν "ανάπτυξη" με δανεικά, η Γερμανία έπαιρνε θέση "μάχης", παγώνοντας τους μισθούς και τις συντάξεις. Αυτό της έδωσε μια τεράστια ανταγωνιστικότητα, η οποία, όπως αντιλαμβανόμαστε, είναι αθέμιτη, εφόσον επιτεύχθηκε τεχνητά. Με αυτήν την ανταγωνιστικότητα —και άρα σε συνθήκες "επιστράτευσης"— ξεκίνησε η Γερμανία τον "πόλεμο". Τον "πόλεμο" να "ρουφήξει" ολόκληρη την οικονομία της Ευρώπης.
Αυτό ακριβώς ήταν το ζητούμενο. Όταν οι Ευρωπαίοι ήταν με τις "βερμούδες" στις παραλίες, οι Γερμανοί φορούσαν "στολές εργασίας" στα "στρατόπεδα" της Siemens και της Mercedes. Όταν οι Ευρωπαίοι "ναρκώνονταν" από τους τοκογλύφους, οι Γερμανοί διέφθειραν τα πάντα, για να παίρνουν τις δουλειές εις βάρος του ανταγωνισμού. Μέσα σε λίγα χρόνια η υπερχρεωμένη Γερμανία βρέθηκε να είναι "δανείστρια" ολόκληρης της Ευρώπης, εφόσον την είχε καταστήσει "αναγκαστικά" πελάτη της. Κατάλαβε ο αναγνώστης τον ύπουλο πόλεμο της Γερμανίας και αυτών που την ελέγχουν;
…Μιλάμε για απλό κόλπο τύπου "πισίνας". Σε ένα κοινό ρευστό περιβάλλον, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, κάποιοι έπαιξαν τα παιχνίδια τους εις βάρος των κρατών. Το παιχνίδι του "μπατακώματος", όπως λέγαμε, όταν κάναμε μπάνιο στη θάλασσα με τους φίλους μας. Οι Σιωνιστές βρήκαν την "παρέα" των ευρωπαϊκών κρατών να "επιπλέει" στην ευρωπαϊκή οικονομία και "έπαιξαν" μ' αυτά. Επειδή δεν μπορούσαν μόνοι τους να τα βυθίσουν —ώστε να τα λεηλατήσουν—, έκαναν το εξής απλό. "Βύθισαν" τη γιγαντόσωμη αλλά "κουτή" Γερμανία, την οποία πάντα ελέγχουν. Για την ενοποίησή της τής δάνεισαν ένα τεράστιο ποσό, ώστε να τη "βυθίσουν". Βυθίζουν τη Γερμανία και αυτή από ένστικτο και για να σωθεί, αρπάζεται από τους γύρω της. Το αποτέλεσμα; Αυτό, το οποίο επιθυμούσαν εκείνοι που τη "μπατάκωσαν". Η Γερμανία κατόρθωσε και βγήκε στην "επιφάνεια", βυθίζοντας ολόκληρη την υπόλοιπη "παρέα". Για να πάρει "ανάσα", σκαρφάλωσε πάνω στους άλλους και τους βύθισε. Αυτό ήταν το κόλπο. Η Ευρώπη απειλείται με οικονομική καταστροφή, επειδή οι Σιωνιστές δάνεισαν στη Γερμανία τα χρήματα για την ενοποίησή της.
Τώρα αυτή η Γερμανία, με το "θράσος" του αφελούς, ο οποίος δεν γνωρίζει ότι είναι "πιόνι" στα χέρια πονηρών παικτών, παριστάνει τον ιμπεριαλιστή. Με τη δανεική δύναμη του ισχυρού, προσπαθεί να διασφαλίσει την τεχνητή κι αναπάντεχη υπεροχή της, ασκώντας ιμπεριαλισμό …Τον ιμπεριαλισμό, που της δίνει η δύναμη της παραγωγικής της μηχανής. Αυτό όμως δεν είναι εύκολο. Το πρόβλημά της είναι αυτό, το οποίο είχε πάντα …Είναι "στεγνή" από πλουτοπαραγωγικές πηγές και κυρίως από πετρέλαιο …Το πρόβλημα του Χίτλερ. Δεν αλλάζουν τα προβλήματα, επειδή αλλάζει ο χρόνος. Αυτά τα ίδια προβλήματα οδηγούν στην αναζήτηση των ίδιων λύσεων …έστω και με διαφορετικούς τρόπους.
Η Γερμανία με τη θηριώδη παραγωγική μηχανή και την ανύπαρκτη ενεργειακή αυτονομία προσπαθεί να "κατέβει" στη Μέση Ανατολή. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Αναζητά "ανάσες", για να επιπλεύσει ανάμεσα σε μια "παρέα", η οποία "πνίγεται" από το βάρος της και είναι θέμα χρόνου ν' αντιδράσει. Αυτό ακριβώς μάχεται. Πριν αντιδράσει η ευρωπαϊκή παρέα, η Γερμανία αναζητά τη λύση, για να μην έχει πρόβλημα με την αντίδραση. Οι Εβραίοι την "προγραμμάτισαν" με τέτοιον τρόπο, ώστε ο ιμπεριαλισμός της να εξυπηρετεί τον δικό τους σχεδιασμό.
Αυτό ήταν και το πιο έξυπνο κόλπο τους. Ένα κόλπο, το οποίο στην ουσία θα τους προστάτευε από τα μάτια των εχθρών τους. Η Γερμανία θα έκανε αναγκαστικά ό,τι έπρεπε, χωρίς οι ίδιοι να είναι υποχρεωμένοι να την ελέγχουν. Η Γερμανία θα έκανε μόνη της αυτά, τα οποία βολεύουν τους ίδιους. Αυτό κάνει τώρα εν αγνοία της η Γερμανία. Επειδή δεν μπορεί να στηρίξει την παραγωγική της δραστηριότητα χωρίς τον έλεγχο του πετρελαίου που έχει ανάγκη, αναζητά τη διέξοδο προς τη Μεσόγειο. Γνωρίζει ότι στην πρώτη δυσκολία που θ' αντιμετωπίσουν τα θύματά της, θα αντιδράσουν, "κόβοντας" τις "αρτηρίες" της. Αυτό προσπαθεί να διασφαλίσει με την "κάθοδό" της προς τη Μεσόγειο. Προσπαθεί να επιτύχει αυτό, το οποίο επεδίωξε να επιτύχει και ο Χίτλερ.
Η μόνη διαφορά είναι ότι αυτήν τη φορά το επιδιώκει χωρίς τα άρματα και τις βόμβες. Μόνο με χρήματα, διαφθορά, χαφιέδες και προδότες. Εκεί συνεργάζεται με τους Εβραίους, γιατί αυτό συμφέρει τους Εβραίους. Αυτό εννοούμε, λέγοντας ότι οι Εβραίοι την "προγραμμάτισαν", για να εκμεταλλευτούν τις δικές της ανάγκες υπέρ των συμφερόντων τους. Για να εξυπηρετήσει λοιπόν τις ανάγκες της η Γερμανία, κάνει αυτό, το οποίο συμφέρει τους Εβραίους. Κάνει αυτό, το οποίο συμφέρει τους ισχυρούς της Νέας Τάξης. Επιχειρεί με όλα τα μέσα να πατήσει το "πόδι" της στην Ελλάδα …Στο τελευταίο "σκαλί" πριν τη Μέση Ανατολή. Θα πρέπει να τη λεηλατήσει και —για να μην αντιδρά— να τη διατηρεί υπό την ομηρία της …Στην Ελλάδα, όπου έχει "φτάσει" πλέον μέσω της άθλιας πολιτικής της μέσα στην Ε.Ε. …Στην Ελλάδα, όπου έχει "φτάσει", δημιουργώντας "διάδρομο" μέσα από τα "προτεκτοράτα" της πρώην Γιουγκοσλαβίας.
Τώρα, δηλαδή, φαίνεται ποιος ήταν ο στόχος της Γερμανίας και ο λόγος για τον οποίο αναμίχθηκε σε όλα τα εγκλήματα, τα οποία έγιναν στην πρώην Γιουγκοσλαβία. Τώρα φαίνεται για ποιον λόγο "πιέζει" την Ελλάδα με το "Μακεδονικό" Ζήτημα. Θέλει να "φτάσει" στη Μέση Ανατολή και αυτό δεν μπορεί να το κάνει, χωρίς να ελέγχει την Ελλάδα …Χωρίς να ελέγχει την ίδια τη χώρα και τον λαό της. Γι' αυτόν τον λόγο διέφθειρε τα πάντα στην Ελλάδα. Γι' αυτόν τον λόγο τη λεηλατεί. Θέλει ν' αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο των δικτύων υποδομών της, για να απειλεί και να εκβιάζει τον ελληνικό λαό. Θέλει ν' αποκτήσει πλήρη έλεγχο των στρατηγικών υποδομών της —αεροδρόμια, λιμάνια, ακριτικά νησιά—, για να μπορεί να χρησιμοποιεί την Ελλάδα σαν "πλατφόρμα" του ιμπεριαλισμού της. Θέλει ν' αποκτήσει πλήρη κυριότητα των σημερινών ακινήτων του δημοσίου, προκειμένου να μεταφέρει εποίκους στην Ελλάδα.

Συνεχίζετε…
Πολλοί θέλουν το καλό μας
Μην τους αφήσετε να μας το πάρουν !!!!!!!
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ενεργό μέλος
Ενεργό μέλος
 
Δημοσ.: 782
Ἐγγραφή: Δευ 25/02/2008 10:02

Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΚΑΙ ΤΟ… « ΓΚΛΟΥΟΝΙΟ»

Δημοσίευσηἀπό ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ » Πέμ 28/04/2011 15:55

Απώτερος στρατιωτικού τύπου στόχος είναι η ανεξαρτητοποίηση της Κρήτης. Γιατί; Για να εκμεταλλευτεί τη νησιωτική της φύση. Να τη γερμανοποιήσει και να τη στρατιωτικοποιήσει πλήρως, ώστε, ακόμα και στη χειρότερη περίπτωση, που η υπόλοιπη Ελλάδα θ' αντιδράσει, να μπορεί αυτή να διαθέτει έναν χώρο να "ταμπουρωθεί" …Να "ταμπουρωθεί" κοντά στον ζωογόνο για τα "ζωτικά" της συμφέροντα χώρο της Μέσης Ανατολής. Πληρωμένοι από τους Γερμανούς είναι όλοι αυτοί, οι οποίοι μιλάνε για "ανεξαρτησία" της Κρήτης. Πληρωμένοι από τους Γερμανούς είναι όλοι οι "αναλυτές", οι οποίοι μιλούν για αγοραπωλησίες νησιών, προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα χρέη. Επιδοτούμενοι από τις μυστικές υπηρεσίες της Γερμανίας είναι οι "στρατιές" των Γερμανοεβραίων —και όχι μόνον—, οι οποίοι αναζητούν ιδιοκτησίες στην Κρήτη.
Όμως, για να γίνουν όλα αυτά κατορθωτά, θα πρέπει η Γερμανία να "φτάσει" στην Ελλάδα και να την "κατακτήσει" …Να "φτάσει" με τον ιδιόρρυθμο τρόπο της και να την κατακτήσει με τον ίδιο επίσης ιδιόρρυθμο τρόπο. Μόνον αυτά είναι ιδιόρρυθμα. Όλα τα άλλα είναι ίδια. Οι σύμμαχοι, για παράδειγμα, της Γερμανίας είναι οι ίδιοι που υποστήριξαν και τον Χίτλερ. Κροάτες, Μουσουλμάνοι των Βαλκανίων, Αλβανοί και Βούλγαροι. Εχθροί της είναι και πάλι οι ίδιοι. Σέρβοι και Έλληνες. Η Γερμανία ρυθμίζει τα δίδυμα αντιπαλοτήτων που τη συμφέρουν, για να μην γίνονται ανεπιθύμητες συμμαχίες στην περιοχή. Απέναντι στους Σέρβους έβαλε τους Κροάτες. Απέναντι στους Έλληνες βάζει τους Βούλγαρους, αλλά όχι με τη μορφή της Βουλγαρίας —όπως έκανε ο Χίτλερ—, αλλά με τη μορφή των Σκοπίων. Βούλγαροι και εκτοπισθέντες πρώην δωσίλογοι και γερμανοτσολιάδες της Ελλάδας είναι οι "Μακεδόνες" των Σκοπίων.
Σέρβοι και Έλληνες είναι οι εχθροί της, που τη "χωρίζουν" από τα "λαχταριστά" πετρέλαια της Μέσης Ανατολής. Πώς προσπαθεί να τους νικήσει; Με έναν γνωστό για την ίδια τρόπο. Με τον "Γκεμπελικό" τρόπο. Σήμερα, για παράδειγμα, όλοι οι Έλληνες βλέπουν μια ολόκληρη "εκστρατεία" προπαγάνδας εναντίον τους. Σχεδόν σε καθημερινή βάση οι Γερμανοί "κατηγορούν" τους Έλληνες. Αυτοί, οι οποίοι διέφθειραν την Ευρώπη όσο κανείς άλλος στο παρελθόν, κατηγορούν τους Έλληνες σαν απατεώνες. Ό,τι αρνητικό και να συμβεί στην Ευρώπη, αναλαμβάνουν τα γερμανικά ΜΜΕ να τα "φορτώσουν" στους Έλληνες, γιατί είναι "απατεώνες". Μιλάμε για αθλιότητα, η οποία φτάνει στα όρια της γραφικότητας. Φτάνουν σε σημείο να κατηγορούν την Ελλάδα πως δεν πληρώνει τη Siemens, τη στιγμή που η Siemens είναι η κατ’ εξοχήν υπεύθυνη για τη διαφθορά στην Ελλάδα. Συνελήφθησαν Γερμανοί αεροσυνοδοί, να βγαίνουν από γερμανικό αεροπλάνο σε γερμανικό αεροδρόμιο με πλαστά ευρώ και τα γερμανικά ΜΜΕ άφησαν υπονοούμενα για την Ελλάδα και τους Έλληνες.
Γιατί το κάνουν αυτό …και μάλιστα φτάνοντας στα όρια της γραφικότητας; Γιατί αυτή είναι η "Γκεμπελική" μέθοδος, για να δημιουργήσεις "λόγους" και "αιτίες" να επιτεθείς "δικαίως" σε κάποιον. Δεν ενδιαφέρει κανέναν η αλήθεια της προπαγάνδας. Τους ενδιαφέρει να "λένε" συνεχώς αρνητικά πράγματα, γιατί πάντα στο τέλος κάτι "μένει". Με μέσον αυτήν την "επίθεση" έφτασαν στη Μεσόγειο. Πρώτα επιτέθηκαν στους Σέρβους. Όπως σήμερα επιτίθενται καθημερινά στους Έλληνες, αποκαλώντας τους "απατεώνες", πριν από μερικά χρόνια επιτίθονταν στους Σέρβους, αποκαλώντας τους "δολοφόνους". Γιατί; Για ν' αναλάβουν οι ίδιοι σαν "δίκαιοι" να τους επιτεθούν.
Όταν "πείθεις" τον κόσμο πως οι Σέρβοι είναι "δολοφόνοι", εξασφαλίζεις το "άλλοθι" να τους "βομβαρδίσεις" για το "καλό" της ανθρωπότητας. "Δολοφόνοι" είναι και "δικαιούνται" τον βομβαρδισμό. Σήμερα αυτοί οι "δίκαιοι" άνθρωποι θέλουν να λεηλατήσουν την Ελλάδα και τους Έλληνες. Για να εξασφαλίσουν το άλλοθί" τους, παίζουν και πάλι το ίδιο γκεμπελικό παιχνίδι. Όπως οι "δολοφόνοι" "δικαιούνται" να βομβαρδιστούν, έτσι και οι "απατεώνες" "δικαιούνται" να τα χάσουν όλα. Ποιος θα τους λυπηθεί; Όπως δεν λυπήθηκαν οι λαοί τους "δολοφόνους" Σέρβους, όταν τους βομβάρδιζαν οι "δίκαιοι", έτσι δεν θα λυπηθεί κανένας τους "απατεώνες" Έλληνες, όταν θα τους λεηλατούν οι ίδιοι "δίκαιοι".
Αυτό είναι το παιχνίδι της προπαγάνδας, αλλά αυτό απαιτεί και προδότες για να έρθει σε πέρας. Σέρβοι προδότες των Σέρβων, υπό την καθοδήγηση και βέβαια τη χρηματοδότηση των "δικαίων", πραγματοποιούσαν τα σερβικά εγκλήματα, τα οποία στη συνέχεια κατήγγειλαν οι "δίκαιοι" στην παγκόσμια κοινωνία. Έλληνες προδότες των Ελλήνων, υπό την καθοδήγηση και βέβαια τη χρηματοδότηση των "δικαίων", υπερχρέωναν τη χώρα σε βαθμό τέτοιο, που να μην υπάρχει αντικειμενική δυνατότητα αυτά τα χρέη να εξυπηρετηθούν και άρα να την εμφανίζουν αναξιόπιστη και άθλια. Γερμανοί υπερχρέωναν την Ελλάδα, για να την κατηγορούν κατόπιν ότι "έφαγε" τα χρήματα των Γερμανών.
Κατάλαβε ο αναγνώστης το "κόλπο"; Γι' αυτόν τον λόγο η συμμορία των Εβραίων τοκογλύφων "πνίγει" την Ελλάδα με καθημερινά υβριστικά δημοσιεύματα στον γερμανικό τύπο. Προσπαθεί να την απομονώσει, για να μην της επιτρέπει να βρει συμμάχους στην υπόθεση της αντίδρασης. Τη διαβάλει στο σύνολο της παγκόσμιας κοινωνίας, προκειμένου να την κάνει εξαρτώμενη από τη δική της "γενναιοδωρία". Ακόμα και ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται τα χρέη της —καθώς και τα δικαιώματα "μεταβίβασης" αυτών των χρεών— στον ίδιο στόχο αποσκοπούν …Να τρομοκρατήσουν τους Έλληνες και την Ελλάδα. Απειλούν πως θα δώσουν τα "δικαιώματα" των χρεών μας στους Τούρκους και άρα ότι θα τους "μεταβιβάσουν" νόμιμα δικαιώματα κυριότητας στα νησιά μας, εφόσον "ανάγκασαν" την προδοτική κυβέρνηση της Αθήνας να αποποιηθεί τα εθνικά δικαιώματα "ασυλίας", τα οποία προβλέπουν οι διεθνείς νόμοι για τα κράτη.
Εξαιτίας αυτής της τρομοκρατικής πολιτικής, κάθε γερμανικό κουτορνίθι, που ως λογιστής των τοκογλύφων "ελέγχει" την Ελλάδα, εμφανίζεται με μια άποψη περί "διαμελισμού" της χώρας …Μια άποψη, που, για παράδειγμα, δεν την εκφράζουν για την Πορτογαλία ή την Ιρλανδία. Κανένας και ποτέ δεν είπε ότι η Πορτογαλία ή η Ιρλανδία θα κινδυνεύσουν με διαμελισμό ή με απώλεια εδαφών τους, εξαιτίας των χρεών τους. Αυτό μόνον για την Ελλάδα λέγεται και ο αναγνώστης αρχίζει κι αντιλαμβάνεται πλέον το παιχνίδι …Το παιχνίδι της "απειλητικής" Τουρκίας …Το παιχνίδι της νεοθωμανικής Τουρκίας με τα νέα "ζωτικά" συμφέροντα.


Συνεχίζετε…
Πολλοί θέλουν το καλό μας
Μην τους αφήσετε να μας το πάρουν !!!!!!!
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ενεργό μέλος
Ενεργό μέλος
 
Δημοσ.: 782
Ἐγγραφή: Δευ 25/02/2008 10:02

Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΚΑΙ ΤΟ… « ΓΚΛΟΥΟΝΙΟ»

Δημοσίευσηἀπό ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ » Παρ 29/04/2011 09:16

Μια παρένθεση πριν την συνέχεια …

Πέμπτη, 28 Απριλίου 2011
Η θεωρία των δυόµισι πολέµων - Σε εγρήγορση Τουρκία και Ισραήλ από την κρίση στη Συρία

Η επιδεινούµενη κατάσταση στη Συρία κρατά σε ύψιστη εγρήγορση την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της Τουρκίας. Το ίδιο ακριβώς συµβαίνει και µε το Ισραήλ, παρότι οι σχέσεις των δύο χωρών µε τη ∆αµασκό έχουν διαφορετικό ειδικό βάρος. Για την Τουρκία, έπειτα από µια πολυετή περίοδο αµοιβαίας εχθρότητας, η Συρία είναι πλέον συµµαχική χώρα. Για το Ισραήλ η κυβέρνηση της ∆αµασκού παραµένει από τα πλέον ανυποχώρητα κι επικίνδυνα αραβικά καθεστώτα στη ρήξη του µε το εβραϊκό κράτος.


Παρά τη διαµεσολ άβηση της Τουρκίας σε µια προσέγγιση ΙΣραήλ - Συρίας, τα γεγονότα στον αραβικό κόσµο δεν επέτρεψαν τη συνέχιση της προσπάθειας. Ετσι η διάσταση Τελ Αβίβ - ∆αµασκού εξακολουθεί να εδράζεται σε πάγιες γεωστρατηγικές σταθερές των δύο χωρών, όπως η ιστορική αντίθεση όλων των κυβερνήσεων της Συρίας στο δικαίωµα ύπαρξης του Ισραήλ, η κατοχή από τον ισραηλινό στρατό της στρατηγικής περιοχής των συριακών κάποτε Υψωµάτων του Γκολάν, η στενή συνεργασία της Συρίας µε το Ιράν και ο έλεγχος που το καθεστώς της ∆αµασκού ασκεί µέσω της ισλαµιστικής οργάνωσης Χεζµπολάχ στον Λίβανο. Στους αποσταθεροποιητικούς – και πιθανόν συγκρουσιακούς – αυτούς παράγοντες για την περιοχή, είναι ζωτικής σηµασίας να συνυπολογιστεί και η κατοχή από τη Συρία βαλλιστικών πυραύλων που µπορούν να πλήξουν στόχους µεγάλης αποστάσεως, κάτι που δεν διαθέτει κανένα άλλο αραβικό κράτος. Ακριβώς αυτό το οπλοστάσιο αποτελούσε – και αποτελεί πάντα – ύψιστη απειλή για την Αγκυρα, όπως άλλωστε και ο κουρδικός πληθυσµός που κατοικεί στη Συρία, ο οποίος µαζί µε τους αντίστοιχους της ΝΑ Τουρκίας, του Β. Ιράκ και του Ιράν συνιστά γι’ αυτή διαρκή πονοκέφαλο. Από την πλευρά της ∆αµασκού, το ζήτηµα της τουρκικής σήµερα επαρχίας του Χατάι και η διαχείριση των υδάτων του Τίγρη και του Ευφράτη αποτελούσαν το ιστορικό σηµείο τριβής στις σχέσεις των δύο χωρών που έφτασαν επανειληµµένα στα πρόθυρα της πολεµικής σύγκρουσης.
Η Συρία είναι παράγωγο της Συνθήκης της Λωζάννης που προέκυψε, όπως όλος ο χάρτης της Μέσης Ανατολής, από τον διαµελισµό της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Η αραβική επανάσταση εναντίον του σουλτάνου ξεκίνησε από την περιοχή της µε την καθοδήγηση του Λόρενς της Αραβίας. Αυτή η «συναισθηµατική» παράµετρος που κράτησε την Τουρκία εχθρικά διακείµενη προς τη Συρία (και αντιστρόφως) εµπεριέχει ένα ουσιώδες ιστορικό επιµύθιο: ο δηµιουργός της σύγχρονης Τουρκίας Μουσταφά Κεµάλ υπηρέτησε ως νεαρός αξιωµατικός στη ∆αµασκό, όπου µάλιστα ίδρυσε έναν συνωµοτικό πυρήνα, µια φράξια της επαναστατικής οργάνωσης των Νεότουρκων στη Μέση Ανατολή. Από τη ∆αµασκό ο Κεµάλ έφυγε κρυφά και ήρθε – µέσω Πειραιά – στην πατρίδα του, τη Θεσσαλονίκη, προκειµένου να ενηµερώσει τους επιφανείς Νεότουρκους, που τότε είχαν εκεί την έδρα τους, για την οικτρή κατάσταση του οθωµανικού κράτους στις αραβικές περιοχές και τους «προδότες» πληθυσµούς τους. Αυτά το 1907. Τριάντα χρόνια αργότερα και ύστερα από µυστικές διπλωµατικές προσπάθειες, ο Κεµάλ ενσωµάτωσε στην Τουρκία την επαρχία του Χατάι στην παραθαλάσσια περιοχή της Αλεξανδρέττας, που προοριζόταν να δοθεί στη Συρία – η οποία ουδέποτε αναγνώρισε το «τετελεσµένο». Τη δεκαετία του 1980 ένα νέο καρκίνωµα εµφανίστηκε στις σχέσεις των δύο χωρών. Ηταν το µεγαλεπήβολο σχέδιο της Αγκυρας για τον έλεγχο-διαχείριση του Τίγρη και του Ευφράτη, δύο ζωογόνων υδάτινων αρτηριών που πηγάζουν από την Τουρκία και παρέχουν το σύνολο σχεδόν του νερού που χρειάζονται Συρία και Ιράκ.
Υπό την απειλήµιας πιθανής σύγκρουσης στην περιοχή, καθώς µάλιστα ήταν σε επικίνδυνη έξαρση το Κουρδικό και οι ελληνοτουρκικές διαφορές, η Αγκυρα επιδόθηκε τότε σε έναν σύνθετο διπλωµατικό µαραθώνιο. Η προσπάθειά της αποσκοπούσε να καθησυχάσει τους φόβους των αραβικών κυβερνήσεων, πολύ περισσότερο µάλιστα όταν έγινε επίσηµα γνωστό ότι η Τουρκία και το Ισραήλ συνήψαν υψηλού επιπέδου συµφωνίες οικονοµικής, επιστηµονικής και στρατιωτικής συνεργασίας. Ως πρόσθετο αντιπερισπασµό της προσπάθειας εκείνης, το κεµαλικό κατεστηµένο διατύπωσε την απειλή της θεωρίας των… δυόµισι πολέµων. Η θεωρία αυτή σήµαινε ότι η Τουρκία, ως περιφερειακή υπερδύναµη, µπορούσε να αντεπεξέλθει επιτυχώς – ταυτόχρονα – σε έναν πόλεµο µε τη Συρία, έναν µε την Ελλάδα και µισό µε τους Κούρδους.
Σήµερα, 15 χρόνια µετά τη διατύπωση αυτής της, αναπόδεικτης ευτυχώς, θεωρίας, το Κουρδικό τελεί υπό τον έλεγχο των ενδιαφερόµενων και συνεργαζόµενων χωρών (Τουρκίας, Συρίας, Ιράκ, Ιράν). Επιπροσθέτως, οι σχέσεις Τουρκίας - Συρίας διάγουν την καλύτερη φάση της ιστορίας τους. Τα 800 χιλιοµέτρων σύνορά τους δεν αποτελούν γραµµή αντιπαράθεσης, έχουν γίνει ανοιχτός ορίζοντας µιας αχανούς αγοράς που βαίνει συνεχώς διευρυνόµενη. Το θέµα του νερού έχει ρυθµιστεί. Η πολιτική της ∆ύσης ενάντια στις δράσεις της Συρίας και του Ιράν στην περιοχή έχει υποχρεωτικό καταλύτη την Τουρκία. Η εποχή που η Συρία περιέθαλπε τον Οτζαλάν αφέθηκε στη λήθη. Οπως και το ζήτηµα του Χατάι.
Ωστόσο, η Μέση Ανατολή είναι καζάνι που βράζει. Και κανείς δεν ξέρει αν όλα αυτά δεν επιστρέψουν στο προσκήνιο µε τη µορφή ενός χειρότερου εφιάλτη. Η περιοχή έχει µακρά παράδοση στις αιµατηρές συγκρούσεις, τα πραξικοπήµατα και τον δεσποτισµό.
TA NEA

Από: http://greeknation.blogspot.com/2011/04 ... _8780.html
Πολλοί θέλουν το καλό μας
Μην τους αφήσετε να μας το πάρουν !!!!!!!
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ενεργό μέλος
Ενεργό μέλος
 
Δημοσ.: 782
Ἐγγραφή: Δευ 25/02/2008 10:02

Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΚΑΙ ΤΟ… « ΓΚΛΟΥΟΝΙΟ»

Δημοσίευσηἀπό ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ » Σάβ 30/04/2011 09:19

Η συνέχεια

Τι κρύβει η "επίθεση" φιλίας του Ισραήλ στην Ελλάδα;


Ο αναγνώστης σιγά-σιγά "βλέπει" να "αχνοφαίνεται" η εικόνα του "πάζλ" του παιχνιδιού. Βλέπει, δηλαδή, ότι το "τραπέζι" της Μέσης Ανατολής "στήνεται" με συγκεκριμένο τρόπο. Το Ανατολικό Μπλοκ, το οποίο "ακουμπούσε" επικίνδυνα την Ευρώπη —και αυτή από φόβο υποτασσόταν στην αμερικανική κηδεμονία—, το αντικατέστησαν με ένα Μωαμεθανικό Μπλοκ, που φιλοδοξούν να υποτάξει εκ νέου την Ευρώπη στα σχέδιά τους. Τη Σοβιετική Ένωση με τις ιμπεριαλιστικές φιλοδοξίες την έχουν αντικαταστήσει με μια Τουρκία με νεοθωμανικές και εξίσου ιμπεριαλιστικές φιλοδοξίες. Αυτό είναι το "παιχνίδι" …Το "παιχνίδι", το οποίο στήθηκε πάνω στην "αντιπαλότητα" της Τουρκίας και του Ισραήλ. Από εδώ και πέρα θα δούμε πώς αυτοί οι βασικοί "παίκτες" δημιουργούν "στρατόπεδα", ώστε να παιχτούν και τα άλλα τα "χαρτιά" …Τα "χαρτιά" της Γερμανίας, αλλά και της Ελλάδας.
Η Ελλάδα, για να παίξει το "παιχνίδι" τους, θα πρέπει να ελεγχθεί απόλυτα. Αυτόν τον έλεγχο έχει αναλάβει η Γερμανία. Εφόσον λοιπόν στόχος της Γερμανίας είναι να απομονώσει την Ελλάδα, για να τη λεηλατήσει σε βαθμό αναίμακτης κατάκτησης, θα πρέπει να μπορεί να τη διατηρεί υπό μόνιμο καθεστώς τρομοκρατίας. Εφόσον δεν μπορεί η ίδια να διατηρεί εντός της Ελλάδας στρατιωτικές δυνάμεις κατοχής, επιδιώκει, κάθε φορά που υπάρχει αμφισβήτηση της κυριαρχίας της, να διατηρεί εκτός Ελλάδας μια μόνιμη στρατιωτική απειλή, αλλά και μια μόνιμη συμμαχική δύναμη. Επιθυμεί αυτό το στρατιωτικό παιχνίδι να έχει καί "μαστίγιο" καί "καρότο", για να την ελέγχει απόλυτα.
Γι' αυτόν τον λόγο έχει ανάγκη την Τουρκία και το Ισραήλ και εξαιτίας αυτής της ανάγκης παίζει αυτό το παιχνίδι με τους μυστικούς συμμάχους. Από τη στιγμή που ο ιμπεριαλισμός της Γερμανίας δεν έχει τη στρατιωτική του "έκφραση", είναι υποχρεωμένη η Γερμανία να παραχωρήσει αυτόν τον ρόλο σε "εργολάβους" και αυτοί είναι οι ρόλοι τόσο της Τουρκίας όσο και του Ισραήλ. Ο ένας θα είναι ο "κακός" της ιστορίας και ο άλλος ο "καλός" …Το γνωστό παιχνίδι του καλού και κακού μπάτσου. Από εκεί και πέρα το όλο θέμα για τους Γερμανούς είναι να μην αντιληφθούν οι Έλληνες το παιχνίδι που τους παίζουν, γιατί δεν θα μπορούν να τους διατηρούν "ομήρους".
Γι' αυτόν τον λόγο θέλουν την απομόνωση της Ελλάδας …Την πλήρη απομόνωσή της …ακόμα και από λαούς, οι οποίοι θα μπορούσαν να έχουν αυθεντικά κοινά συμφέροντα. Λαούς, όπως για παράδειγμα οι Κούρδοι. Κατά "σύμπτωση" με τους Κούρδους η Ελλάδα τα "χάλασε" την εποχή ακριβώς που συνέφερε όλο αυτό το μυστικό "Μπλοκ" των εχθρών της. Πώς τα "χάλασε" όμως; Θυμάται κανείς; Μήπως εξαιτίας της υπόθεσης Οτσαλάν; Ποιος ήταν ο ρόλος τόσο των Τούρκων όσο και των Ισραηλινών σ' εκείνη την περίπτωση; Μήπως τα σχεδίασαν όλα μόνοι τους και απλά τη ζημιά την απέδωσαν στους αφελείς; Οι Εβραίοι της PAX HEBRAICA σ' εκείνη την περίπτωση κατάφεραν να έχουν καί τον σκύλο χορτάτο καί την πίτα ολόκληρη.
Γιατί το λέμε αυτό; Γιατί κατόρθωσαν, μέσω του Ισραήλ και της Μοσάντ και εξυπηρέτησαν τα μέγιστα τους Τούρκους, αλλά την "προδοσία" Οτσαλάν δεν την "φορτώθηκαν" οι ίδιοι, αλλά τη "φόρτωσαν" στους Έλληνες. Στους μοναδικούς, δηλαδή, οι οποίοι δεν είχαν λόγο να εξασθενίσει το κουρδικό κίνημα …Κι όμως …Οι Έλληνες εμφανίζονται να έβγαλαν μόνοι τους τα μάτια τους. Θυμάται μήπως ο αναγνώστης ποιοι ήταν υπεύθυνοι για εκείνη την ανθελληνική προδοσία; …Η σημερινή κυβέρνηση των τοκογλύφων και του ΔΝΤ …Ο Πάγκαλος, ο Παπανδρέου, ο Πετσάλνικος και ο γνωστός φαν του ΔΝΤ ο Παπαδόπουλος …Ο πρόεδρος της Κυβέρνησης, ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και ο πρόεδρος της Βουλής …Ο πρώτος και ο δεύτερος της εκτελεστικής εξουσίας και ο πρώτος της νομοθετικής εξουσίας …Ο γιος του πρωθυπουργού του Εμφυλίου, ο εγγονός του δωσίλογου, ο οποίος παρακαλούσε τους Ναζί να τον κάνουν πρωθυπουργό της κατοχής και ο επαρχιώτης, ο οποίος ακόμα δεν καταλάβαμε ποιος και γιατί τού πλήρωνε τις σπουδές στη Γερμανία.
Κατάλαβε ο αναγνώστης τον λόγο που μιλάμε για νέες μεθόδους του γερμανικού ιμπεριαλισμού, οι οποίες όμως στηρίζονται στους παλιούς συνεργάτες; Κατάλαβε ο αναγνώστης πώς οι δωσίλογοι καταφέρνουν και γίνονται πρωθυπουργοί και πρόεδροι; Κατάλαβε πού βρέθηκαν τόσοι Χριστοφοράκοι μαζί, την ώρα που συνέφερε τη Γερμανία; Η υπόθεση Οτσαλάν, δηλαδή, είναι πολύ περισσότερα απ' ό,τι φαίνεται εκ πρώτης όψεως. Οι Έλληνες, οι οποίοι τον πρόδωσαν, πρόδωσαν κατ’ αρχήν την Ελλάδα και κατόπιν τον κουρδικό λαό.
Αντιλαμβανόμαστε πλέον πλήρως ότι όλα αυτά αναγκάζουν τους Γερμανούς, τους Ισραηλινούς και τους Τούρκους να ασκούν μυστική διπλωματία μέσω μυστικών μεταξύ τους σχέσεων. Δεν τους συμφέρει να καταλαβαίνουν οι Έλληνες τα παιχνίδια, τα οποία παίζουν εις βάρος τους. Ταυτόχρονα δεν τους συμφέρει να καταλαβαίνουν και τα υπόλοιπα κράτη της περιοχής τους στόχους τους, γιατί απλούστατα θα αντιδράσουν …Θα αντιδράσουν οι πάντες …Από τους πιο ισχυρούς μέχρι τους πιο αδύναμους …
Θα αντιδράσει η Βρετανία, αλλά και οι ΗΠΑ με τη νέα γερμανική "εισβολή" σε χώρους τους οποίους θεωρούν "δικούς" τους και επηρεάζουν τα πραγματικά ζωτικά συμφέροντά τους. Θα αντιδράσουν όλοι όσοι θίγονταν, κάθε φορά που ισχυροποιούνταν η Γερμανία …Τα μεγάλα θύματά της, τα οποία έχουν ακόμα νωπές τις μνήμες τους από τις ναζιστικές θηριωδίες …Από τους Σέρβους και τους Πολωνούς μέχρι τους Άραβες της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής …Τέλος θ' αντιδράσουν και κοινοί ανταγωνιστές της Γερμανίας, οι οποίοι θα τη βλέπουν να "ξεφεύγει" από τα μέτρα τους …Κράτη δεύτερης "γραμμής", όπως η Ιταλία ή η Γαλλία για παράδειγμα.
Για να εξαλείψει αυτή η διεθνής "συμμορία" τον κίνδυνο αυτόν, παίζουν το παιχνίδι της τουρκικής "προκλητικότητας". Προσπαθούν να εμφανίσουν τον "εργολάβο" σαν κοινό "εχθρό", ο οποίος με την προκλητική συμπεριφορά του μπορεί να δημιουργήσει νέους συμμάχους …Τον νέο κοινό "εχθρό", ο οποίος δημιουργεί νέες συμμαχίες. Τον κοινό "εχθρό" της Ελλάδας, αλλά και της Γερμανίας και του Ισραήλ. Έναν κοινό "εχθρό", ο οποίος θα "στρέφει" την Ελλάδα στην προστασία της ισχυρής Γερμανίας. Έναν κοινό "εχθρό", ο οποίος θα αποτελεί το "θεμέλιο" μιας νέας και ισχυρής ελληνοϊσραηλινής συμμαχίας. Αυτό το τελευταίο είναι και το κυρίως ζητούμενο της όλης μεθόδευσης. Θέλουν να βάλουν "ρυθμιστή" της ελληνικής συμπεριφοράς το Ισραήλ. Η Ελλάδα θα αντιδρά με βάση τα εθνικά της συμφέροντα μόνον όταν θα συμφέρει τον κρυφό συνέταιρο της Τουρκίας. Ποτέ δεν θα αφεθεί —ούτε κατά λάθος— να χτυπήσει τον τουρκικό "αραμπά", γιατί πάντα θα την εμποδίζει το "συμμαχικό" Ισραήλ.
Οι Εβραίοι, οι οποίοι ελέγχουν απόλυτα τόσο τη Γερμανία όσο και το Ισραήλ, θα γνωρίζουν τα συμβαίνοντα στις δύο πλευρές και θα μας "κουρδίζουν". Θα βάζουν την "εύθραυστη" Τουρκία να παίζει εκ του ασφαλούς σκληρά παιχνίδια πολέμου και απειλών εις βάρος της Ελλάδας. Εκ του ασφαλούς, γιατί θα ελέγχουν την αντίδραση της Ελλάδας, προκειμένου να μην απειλεί την Τουρκία. Γι' αυτόν τον λόγο οι Γερμανοί εκπαιδεύουν την ελληνική κοινωνία στην ανοχή απέναντι στις προσβολές. Γι' αυτόν τον λόγο έχουν ανάγκη την ελληνοϊσραηλινή συμμαχία.
Θα βάλουν τους Ισραηλινούς να παίζουν το γνωστό παιχνίδι του συμμάχου, το οποίο προκύπτει από μια κοινή έχθρα. "Φίλος" της Ελλάδας θα εμφανίζεται το Ισραήλ, όχι επειδή οι Έλληνες συμπαθούν τους φονιάδες της Γάζας, αλλά επειδή είναι "εχθρός" της Τουρκίας. Βάζουν την Τουρκία ν' αμφισβητεί "προφανή" δικαιώματα της Ελλάδα πάνω σε θέματα ΑΟΖ, μόνο και μόνο για να δώσουν στο Ισραήλ τη τζάμπα δυνατότητα είτε να προσφέρει "δώρα" σαν "φίλος" είτε να "υπερασπιστεί" δικαιώματα σαν "σύμμαχος" …Στρατηγικός σύμμαχος μεγάλων συμφερόντων.
Έτσι κι αλλιώς πρόβλημα εξαιτίας της "μοιρασιάς" δεν υπάρχει. Δεν έχουν λόγο να παίξουν οι Γερμανοί σ' αυτήν την μοιρασιά. Από τώρα είναι γνωστές οι πολυεθνικές, οι οποίες θα εκμεταλλευτούν τα κοιτάσματα του Αιγαίου ή του Λιβυκού Πελάγους …αν και εφόσον βέβαια αυτά υπάρχουν. Ελάχιστα τις απασχολεί αν τα "ψίχουλα" του "Ινδιάνου" θα τα πάρουν οι Έλληνες ή οι Τούρκοι. Αυτό, το οποίο τους ενδιαφέρει πρωτίστως είναι να διατηρούν μόνιμα "ανοικτό" τον "διάδρομο", ο οποίος βάζει τα συμφέροντά τους στη Μέση Ανατολή. Να διατηρούν μόνιμα ανοικτή μια "αρτηρία", που οδηγεί το πετρέλαιο κατ’ ευθείαν στη Γερμανία. Αυτό τους ενδιαφέρει και αυτό μπορούν να το καταφέρουν μόνον ελέγχοντας την Ελλάδα και κατέχοντας την Κρήτη.
Κατάλαβε ο αναγνώστης τον νέο σχεδιασμό; Η Τουρκία θα εμφανίζεται σαν εκφραστής τής δύναμης του Ισλάμ. Επειδή το Ισλάμ, σύμφωνα με τη δυτική λογική, δεν έχει ιδεολογία, αλλά μόνον επεκτατική διάθεση και ασκεί τρομοκρατία, η Τουρκία θα το εκφράζει απόλυτα. Θα αρκείται στον ρόλο του "Τραμπούκου", ο οποίος διεκδικεί τα πάντα με τη λογική του "ζωτικού χώρου". Από εκεί και πέρα το Ισραήλ και η Ελλάδα θα είναι τα προκεχωρημένα "φυλάκια" του ελεύθερου κόσμου …Οι πιστοί σύμμαχοι, οι οποίοι σε απόλυτο συντονισμό θα περιορίζουν αυτόν τον "Τραμπούκο" στις απαιτήσεις του. Η Γερμανία θα τους "συντονίζει" και πίσω από τη Γερμανία θα γελάνε με τα χάλια μας οι Εβραίοι της PAX HEBRAICA. Η Ελλάδα και οι Έλληνες θα είναι μονίμως όμηροι των Εβραίων, οι οποίοι τους μισούν και των Γερμανών, οι οποίοι τους λεηλατούν. Οι Τούρκοι θα την "πληγώνουν" την Ελλάδα και θα την "θεραπεύουν" οι συνέταιροί τους με τα "ξυράφια". Αυτό είναι το σχέδιο …και καλό είναι να το γνωρίζει ο αναγνώστης.

Συνεχίζετε…
Πολλοί θέλουν το καλό μας
Μην τους αφήσετε να μας το πάρουν !!!!!!!
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ενεργό μέλος
Ενεργό μέλος
 
Δημοσ.: 782
Ἐγγραφή: Δευ 25/02/2008 10:02

ΠροηγούμενηἙπόμενο

Ἐπιστροφὴ στην ΓενικάΠαρόντες

Παρόντες σὲ αὐτὴ τὴν Δ. Συζήτηση : Δεν ὑπάρχουν ἐγγεγραμμένα μέλη καὶ 1 ἐπισκέπτης