Η ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ ΡΟΔΩΝ

Θέματα ποὺ δὲν ἀνήκουν σὲ μία ἐκ τῶν ἀνωτέρω ἐπιστημονικῶν κατηγοριῶν

Η ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ ΡΟΔΩΝ

Δημοσίευσηἀπό ΚΑΛΑΒΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ » Τρί 02/06/2009 20:18

Η ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ ΡΟΔΩΝ

Εἰκόνα

Τό χρονικό ἑνός ἄλλου πολιτισμοῦ

Θά σαρκωθεῖ ἡ κατά Πλάτωνα Πολιτεία τό 4000 μ.Χ. στήν Γῆ μας ;

Εἰκόνα

Τό 1922 ὁ Ἐλβετός φιλέλλην μέ Αὐστριακές καταβολές Paul Amadeus Dienach (Πάουλ Ἀμαντέους Ντήναχ) ἔχοντας ἔλθει στήν Ἀθήνα τοῦ μεσοπολέμου, μετά ἀπό ἕνα ἀτύχημα πέφτει σέ ληθαργικό ὕπνο (κλινικά νεκρός γιά 15 λεπτά). Ἡ συνείδησή του κάνει ἅλμα στόν χρόνο. Μεταφέρεται λοιπόν στό ἔτος 3906 μ.Χ. διατηρώντας παράλληλα τήν συνείδηση τοῦ ἑαυτοῦ του. Ἔχει μεταβιωθεῖ στόν φυσικό ἐπιστήμονα Ἀνδρέα Νόρθαμ. Τήν ἐμπειρία τοῦ αὐτή τήν κατέγραψε ὑπό μορφήν σημειώσεων ἡμερολογίου στήν μητρική του γλώσσα καί παρέδωσε τά χειρόγραφα στόν μετέπειτα πρύτανη τῆς Παντείου Γεώργιο Παπαχατζή. Πέθανε ἀπό φυματίωση τό 1924 σέ ἡλικία 38 ἐτῶν στήν Ἀθήνα ἤ στήν πατρίδα του. Τά χειρόγραφα αὐτά μαζί μέ κάποια τετράδια σημειώσεων τοῦ 1918-1922 μεταφράσθηκαν στήν Ἑλλάδα ἀπό τόν Παπαχατζή μέ τόν τίτλο Κοιλάδα τῶν Ρόδων.

Ἀναμνήσεις ἀπό τό μέλλον.

Ἀναπολώντας τήν Ἀναουνσα Πλατόνια ἤ ἀλλιῶς τόν Πλατωνικό Εὐαγγελισμό.

Εἰκόνα

Βιώνει λοιπόν καί μᾶς μεταφέρει τά ἱστορικά δρώμενα πού ἄλλαξαν ἄρδην τήν ἀνθρωπότητα ἀπό τό 2000 ἕως τό 4000 μ.Χ. Περιγράφει τά ἐπιτεύγματα τοῦ μεγάλου αὐτοῦ πολιτισμοῦ τῆς 4ης χιλιετηρίδος στόν ὁποῖο θά ζήσουν οἱ μελλοντικοί ἀπόγονοι τῶν τότε Εὐρωπαίων. Ὁραματίζεται μία Οἰκουμένη μέ ἰδιότυπο ἀνθρωποκεντρισμό ὑπό τήν αἰγίδα τῶν Εὐρωπαίων ἡ ὁποία διαβιώνει μέσα σέ μία ἀνώτατη πνευματική ζωή συνδυαζόμενη μέ ὑλική εὐημερία. Ὁ λυρισμός, ἡ καλλιτεχνική δημιουργία, οἱ φιλοσοφικές περιδινήσεις, ἡ πίστη στό θεῖο, καί ὅλες οἱ ἀξίες καί τά ἰδανικά βρίσκονται στό ἀπόγειό τους.

Σκέψις οὔν ἀνάμνησις ἐστίν.

Εἰκόνα

Τό 3906 μ.χ, Ἡ κοιλάδα τῶν Ρόδων - ἡ πνευματική πρωτεύουσα τῆς Γής (κάπου στή νότιο Εὐρώπη, στήν περιοχή τῆς Μεσογείου…), κατοικεῖται ἀπό 6.000.000 ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι εἶναι τό ἀπαύγασμα τῆς πνευματικῆς ἀριστείας τῆς ὑφηλίου. Ἐκεῖ ὁ Homo Sapiens - Sapiens (Ἀλέξης Βόλκυ) μεταμορφώνεται (ἀποκτώντας τήν Ὑπερόραση, τήν ἄμεση φώτιση καί ἐπαφή μέ τό Φῶς), σέ Homo Occidentalis - Novus, τόν νέο ἄνθρωπο μέ ἀνατομικές ἀλλαγές στά σημαντικότερα ἐγκεφαλικά κέντρα.

Εἰκόνα

Ὁ Πάουλ Ἀμαντέους Ντήναχ δίχως νά εἶναι Ἕλλην, δίχως νά ἀνήκει σέ κάποια διαβόητη ὁμάδα, μυστική ἐταιρία, λέσχη, ὀργάνωση, στοά, πάνω στό ἄνθος τῆς ἡλικίας του, ἔγραψε ἕνα ἀπό τά σημαντικότερα βιβλία ὅλων τῶν ἐποχῶν. Ὅσοι ἀσχολήθηκαν σοβαρά μέ τό φαινόμενο Ντήναχ, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ὁ ἀείμνηστος συγγραφέας Θεόδωρος Ἀξιώτης κατέληξαν σέ ἕνα συγκλονιστικό συμπέρασμα : Ὁ Ντήναχ δέν ἦταν ὁ συγγραφέας τοῦ μεγαλύτερου μέρους τοῦ ἔργου τοῦ ἀλλά ὁ Ἀνδρέας Νόρθαμ.

Εἰκόνα
Μουσάων, αἵ τ’ ἄνδρα πολυφραδέοντα τιθείσι θέσπιον αὐδηέντα.
( Ἡσίοδος, ἀποσπάσματα )
Ἀντιπροσωπευτικὸ εἰκονίδιο μέλους
ΚΑΛΑΒΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Μέλος
Μέλος
 
Δημοσ.: 130
Ἐγγραφή: Πέμ 05/06/2008 20:40

Ἐπιστροφὴ στην Ἄλλα ἐπιστημονικὰ θέματαΠαρόντες

Παρόντες σὲ αὐτὴ τὴν Δ. Συζήτηση : Δεν ὑπάρχουν ἐγγεγραμμένα μέλη καὶ 1 ἐπισκέπτης

cron