ΤΟ ΥΠΕΡΟΠΛΟ ΜΠΕΒΑΤΡΟ

Θέματα ποὺ δὲν ἀνήκουν σὲ μία ἐκ τῶν ἀνωτέρω ἐπιστημονικῶν κατηγοριῶν

Δημοσίευσηἀπό ΦΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ » Τρί 05/11/2002 03:04

Απόσπασμα (ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ @ 05 Νοέ. 2002,00:54)
Είδα διαφήμιση του παραπάνω βιβλίου (ΟΜΑΔΑ ΕΨΙΛΟΝ ολική επαναφορά ...2011" συγγραφέας Δημήτρης Γιόλβας....)στην εκπομπή του Κ.Βελόπουλου.Μου κάνει εντύπωση πώς ένας υποτιθέμενος αγωνιστής διαφημίζει βιβλία ανύπαρκτων συγγραφέων......Αυτός δεν ελέγχει το τί ο ίδιος προτείνει;;;;


ΣΕΒΑΣΤΟΤΑΤΕ ΜΑΣ ΣΥΜΠΟΡΕΥΤΗ ΓΕΩΡΓΙΕ.
Μή Σού κάνει έντύπωση..... ΄Ο άνύπαρκος, ώς φυσικό πρόσωπο, καί κατά συνέπεια << Συγγραφέας>>, ή σωστότερα συρράπτης δημοσιευμένων κειμένων άλλων, Δημήτριος Γιόλβας καί ό κύριος Κ. Βελόπουλος είναι έν καί τό αύτό άτομο.
Δέν γράφω φυσικό πρόσωπο, διότι αύτό έχει έν κάποιο στοιχειώδη έμφυτο αύτοσεβασμό, ένώ τό άτομο είναι άπλώς μονάδα.
΄Ο τού βιβλίου τούτου συρράπτης ξένων κειμένων, όπως π.χ. τού γράφοντος, καί έμπορικός έκμεταλευτής καί οίκιοποιητής τών κόπων, μόχθων καί έργων άλλων, όπως, έπίσης τού γράφοντος, είναι λοιπόν τό άτόμο τούτο.
΄Εάν διαβάσεις, τό βιβλίο αύτό, θά διαπιστώσεις πώς, παρά τού ότι μέ εύχαριστεί κιόλας,είναι συρραφή αύτούσιων άποσπασμάτων άπ΄άλλα βιβλία, όπως τά δικά μου,τό <<(ΠΡΟ)-ΜΗΝΥΜΑΤΑ>> καί τό <<ΜΕΙΞΙΣ ΑΝΑΚΥΚΛΗΣΙΣ....>>, άλλά καί όμηλίας μου, τό 1995, είς τήν αίθούσα τού Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, τήν όποία ήχογράφησαν καί άποηχογράφησαν έν άγνοία μου.Ἀντιπροσωπευτικὸ εἰκονίδιο μέλους
ΦΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
 
Δημοσ.: 808
Ἐγγραφή: Δευ 02/09/2002 22:27

Δημοσίευσηἀπό πρώην μέλος » Τρί 05/11/2002 13:26

Αγαπητέ κ. Φουράκη
Έχω μια πολύμηνη απορία και μιας και αναφερόμαστε σε βιβλία και συγγραφείς θα ήθελα αν μπορείτε (και είναι εύκολο) να μου δώσετε απάντηση στην εξής ερώτηση.
Τα Προμηνύματα των Δελφών έχει γραφθεί από εσάς εξολοκλήρου ;

Για να μην παρεξηγηθώ αυτή η ερώτηση είναι μόνο μια απορία και τίποτε άλλο και το μόνο που θα ικανοποιήσει θα είναι την περιέργεια μου.

Πάντα Φιλικά Γιώργος
πρώην μέλος
 

Δημοσίευσηἀπό ΦΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ » Τρί 05/11/2002 16:05

Απόσπασμα (ΕΛΕΦΗΝΩΡ @ 05 Νοέ. 2002,12:26)

Αγαπητέ κ. Φουράκη
Έχω μια πολύμηνη απορία και μιας και αναφερόμαστε σε βιβλία και συγγραφείς θα ήθελα αν μπορείτε (και είναι εύκολο) να μου δώσετε απάντηση στην εξής ερώτηση.
Τα Προμηνύματα των Δελφών έχει γραφθεί από εσάς εξολοκλήρου ;

Για να μην παρεξηγηθώ αυτή η ερώτηση είναι μόνο μια απορία και τίποτε άλλο και το μόνο που θα ικανοποιήσει θα είναι την περιέργεια μου.


ΣΕΒΑΣΤΕ ΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΕ.
ΝΑΙ!!!!! ΝΑΙ!!!!! Τόσο αύτό, όσο καί όλα τά προηγούμενα καί έπόμενα έχουν γραφεί άπολύτως μόνο άπό έμένα.
Κάνενα, μά κανένα πολυσέλιδο ή καί μονοσέλιδο χειρόγραφο άλλου δέν έχει ποτέ χρησιμοποιηθεί σέ κανένα μου βιβλίο.
Κάνένας, μά κανένας, έκτός τής τότε, είς τό ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΕΣ..., τούς ....ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥΣ...., τό ΠΡΩΤΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ....καί φυσικά ΤΑ (ΠΡΟΜΗΝΥΜΑΤΑ...., πλήν τήν διορθώτρια Κυρία ΄Αννα Καζούρη- Λογοθέτη δέν έχει βάλει ούτε μία γραμμή.
΄Ολων αύτών, καί κυρίως τού δευτέρου, οί άλλεπάλληλες χειρόγραφες καί, δακτυλογραφημένες σημειώσεις καί κειμενογραμμένες σελίδε ( είναι δε πολλές χιλιάδες φυλαγμένες σέ μερικά χαρτοκιβώτια) ύπάρχουν καί είναι είς τήν διάθεσιν τού όποιουδήποτε.
΄Οσο δέ άφορά, μόνο τό <<ΤΑ (ΠΡΟΜΗΝΥΜΑΤΑ>>, τό πώς καί τό διατί αύτό έγγράφει, καί έγγράφει μόνο άπό ΄Εμένα, νομίζω πώς τό έχω, μέ άπόλυτη σαφηνεια καί είλικρίνεια καταγράψει είς τίς είσαγωγικές του σελίδες.
Φυσικά, γνωρίζω ποίοι καί καί διατί , διά δήθεν <<έμπιστευτικών των πληροφοριών>> ,διέδωσαν καί διαδίδουν
πώς κάποιοι άλλοι έχουν γράψει τά έργά μου καί δή τό περί ού ό λόγος.
Γνωστό είναι δέ, πώς τή βάση τών ψευδέστατων τούτων διαδώσεών των στηρίζεται είς τό ότι, όπως έχω δηλώση καί δηλώνω, δέν μαθήτευσα ούτε είς τήν πρώτη Γυμνασίου. Γνωστό καί άποδεδειγμένο όμως είναι, έπίσης, πώς γράφω καί δημοσιεύω άπό τά 17 έτη, δηλαδή τό 1955. Δεκάδες, πολλές δεκάδες, είναι τά δημοσιευμένα, κυρίως είς τήν καθημερινή έφημερίδα τών Χανίων < ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ>>, ένυπόγραφα κειμενά μου, όπου μερικά άναδημοσιευόνται είς τήν κύρια σελλίδα τού παρόντος ήλεκτρονικού μας περιοδικού.
Αύτα, πρός τό παρόν.Ἀντιπροσωπευτικὸ εἰκονίδιο μέλους
ΦΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
 
Δημοσ.: 808
Ἐγγραφή: Δευ 02/09/2002 22:27

Δημοσίευσηἀπό πρώην μέλος » Τρί 05/11/2002 19:01

Αγαπητέ κ.Φουράκη

Ευχαριστώ για την απάντηση σας.

Πάντα Φιλικά Γιώργος
πρώην μέλος
 

Δημοσίευσηἀπό ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ » Τετ 06/11/2002 02:29

Ευχαριστώ κύριε Φουράκη.....
Μέσα σε αυτό το καθοδηγημένο χάος,μού καθίσταται αδύνατο να αντιληφθώ και να ξεχωρίσω τους αυθεντικούς από τις "μαιμούδες".
Πάντως τον εν λόγω δημοσιογράφο-συγγραφέα καθώς και έναν άλλον-Ανέστης Κεραμυδάς νομίζω λέγεται-τους δείχνουν σχεδόν επί καθημερινής βάσεως τα τοπικά κανάλια της Θεσσαλονίκης........
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Νεοεισερχόμενος
 
Δημοσ.: 35
Ἐγγραφή: Τετ 30/10/2002 01:43

Προηγούμενη

Ἐπιστροφὴ στην Ἄλλα ἐπιστημονικὰ θέματαΠαρόντες

Παρόντες σὲ αὐτὴ τὴν Δ. Συζήτηση : Δεν ὑπάρχουν ἐγγεγραμμένα μέλη καὶ 1 ἐπισκέπτης

cron