ΠΕΡΙ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ

Συζήτηση περὶ τοῦ ἤθους καὶ τοὺς ὕφους τῆς πολιτικῆς

Δημοσίευσηἀπό ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ » Κυρ 13/05/2007 06:08

Διαφορά θρησκειών και Ελληνικού θρώσκειν:Eίναι κοινωνική ανάγκη και στοιχείο κοινωνικής συνοχής ο θεσμός της θρησκείας.Η πίστη είναι κάτι διαφορετικό,προσωπικό και μοναδικό στον κάθε άνθρωπο.Απέναντι στο φαινόμενο της θρησκείας όμως πρέπει ως μορφωμένοι άνθρωποι να έχουμε ουδέτερη κριτική στάση και να το εξετάζουμε υπό το πρίσμα της επιστημονικής αντίληψης και σε σχέση πάντα με το κοινωνικό γίγνεσθαι και την ανταπόκρισή του στα δεδομένα της πραγματικότητας.Γι αυτό το λόγο υπάρχουν τα πανεπιστήμια και τα βιβλία.Η θρησκεία-δοξασία και η επιστήμη-φιλοσοφία είναι πράγματα διαφορετικά και ετερόκλητα και δεν πρέπει να μπλέκουν μεταξύ τους.
Οι γιαγιάδες στις εκκλησιές και οι νέοι στα έδρανα της επιστήμης.

Η θρησκεία των Ελλήνων ήταν-είναι ένας ζωτικός-ζωντανός οργανισμός διαιρούμενος σε επί μέρη τοπικά θρησκευτικά και μυστηριακά συστήματα η αρμονική λειτουργία των οποίων σε συνδυασμό με τις φιλοσοφικές σχολές και το θέατρο εξυπηρετούσαν την αρμονική λειτουργία της εντελέχειας του είδους.
Επίσης,άλλο αυτό που εννούμε εμείς σήμερα ώς θρησκεία=δόγμα και άλλο αυτό που όριζαν οι Έλληνες με τον ορισμό αυτό=θρώσκειν.
Για τους Έλληνες,η ιερότητα της φύσεως είναι γεωμετρική και απεικονίζεται στις αναλογίες των ναών τους και τους δεσμούς αρμονίας τους με τη φύση,
αλλά και με τον έναστρο νυχτερινό ουράνιο θόλο.
Για τους Έλληνες,τα αγάλματα απεικονίζουν την εκλεπτισμένη μορφή της ύλης που με τρόπο αφαιρετικό επιτρέπουν την εκδήλωση του είδους μέσα από τη μορφή,ενσαρκώνοντας την ενέργεια του εν δυνάμει στο εν ενεργεία της φύσεως,αποτυπώνοντας την ιδέα μέσα από την εντελέχεια του είδους.
Η πρόσθεση των λίθων και η οικοδόμηση των ναών προσδιορίζει συν τοις άλλοις και την πρόσθεση γνώσεων στην κοσμοθεωρητική αντίληψη του Έλληνα,ενώ η αφαίρεση τμημάτων από τον λίθο και η μετατροπή του σε άγαλμα προσδιορίζει την ταυτόχρονη στέρηση παθών από την ανθρώπινη ύπαρξη και τη διάπλαση του ίδιου του ανθρώπου,μέσα από την ισορροποία προσθετικής-αφαιρετικής τέχνης,της οποίας η βάση είναι το μέτρο.

<<Ότι δε αι ουσίαι και όσα υπάρχουν απολύτως προέρχονται από κάποιο υποκείμενον τούτον γίνεται φανερόν είς τον εξετάζοντα.Διότι πάντοτε υπάρχει κάτι που στέκεται από κάτω από το οποίο γίνεται το γινόμενον όπως τα φυτά και τα ζώα γίνονται από το σπέρμα.Γίγνονται δε τα γιγνόμεναι με μετασχηματισμόν,είτε με πρόσθεση τα μέν όπως ο ανδριάς,είτε με αφαίρεση τα δέ όπως ο Ερμής εκ του λίθου,είτε με σύνθεση όπως η οικία>>.[Αριστοτέλης, Φυσικά βιβλίο Α,κεφ 7 190β]

Τα θρησκευτικά συστήματα αποτελούν συλλογικές εκδηλώσεις πίστεως συναθροισμένες,θεσμοθετημένες και απολυτοποιημένες κάτω από κάποιο ιερατείο.
Η πίστη αποτελεί παράγωγο της γνωστικής διεύρηνσης,αιτιών-αρχών-στοιχείων είς βάθος αντίληψης και τελεολογικής διάπλασης της ανθρωπινης ύπαρξης.Συνεπώς,η πίστη απεικονίζει την αντίληψη του ανθρώπου περί του κοσμογονικού του γίγνεσθαι και του οντολογικού του είναι και είναι σχετική,ανάλογη του πνευματικού επιπέδου του ανθρώπου.Ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται την ιδέα του Όντος,βάση των γνώσεών του,των εμπειριών του,των παραδόσεων-δοξασιών του τόπου του ή και των πολιτισμικών επιρροών που έχει δεχτεί ο τόπος του.
Όσο εξελίσσεται πνευματικά η ανθρώπινη γνώση σε βάθος και εύρος,τόσο
αποδεσμεύεται η ανθρώπινη ύπαρξη από τις όποιες δυσειδαιμονίες και ανυψώνεται σταδιακά προς την αλήθεια.Δηλαδή,άλλη ιδέα περί του Όντος,περί της φύσεως και της ανθρώπινης υπάρξεως έχει ένας φιλόσοφος (τί ήν είναι και τί εστί;)) και άλλη ένας άνθρωπος που δεν έχει ασχοληθεί ποτέ με τη φιλοσοφία και την επιστήμη και η μοναδική του επαφή του με το αντικείμενο είναι μέσα από το εκκλησιαστικό δόγμα (περιούσιος λαός προφητών-απογόνων του Αβραάμ οι οποίοι είχαν προσωπικές-πελατειακές σχέσεις με αυτό που λέμε θεό,Χερουβείμ,Σεραφείμ και όλα αυτά τα παράδοξα).
Η διαφορά των δύο είναι ότι οι Έλληνες διέκριναν τις αρχές από τα στοιχεία,ή όπως αναφέρει και ο Αριστοτέλης στα Φυσικά βιβλ. Α κεφ 1 :
<<Η φυσική πορεία είναι να πηγαίνουμε από τα σαφέστερα καθ ημάς προς τα σαφέστερα καθ εαυτά.Όμως σαφή και έκδηλα δι ημάς είναι τα πλέον συγκεχυμένα σύνολα,και μόνον κατόπιν διακρίσεως ξεχωρίζουν τα στοιχεία από τις αρχές και γίνονται γνώριμα διά της αναλύσεως>>.

Όσο αναζητούμε τα αίτια,διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες και αφού διακρίνουμε τα στοιχεία από τις αρχές τους.Μέσα από αυτή τη διαδικασία διαπλάθεται η ανθρώπινη ύπαρξη προς το τέλος της δηλαδή προς τον καλύτερο σκοπό ο οποίος τείνει προς το αγαθό
Σε ευρήτερο επίπεδο,η θρησκεία εκφράζει το πνευματικό και πολιτισμτικό επίπεδο του κάθε έθνους,όπως η πίστη εκφράζει το πνευματικό και πολιτισμικό επίπεδο του κάθε ανθρώπου.

Επομένως,η σύχρονη εξέταση του φαινομένου της θρησκείας θα πρέπει να εξεταστεί όχι κατά το γένος,αλλά κατά το είδος και όχι ώς μεμονωμένο φαινόμενο και αποκομμένο του κοινωνικού και ιστορικού του γίγνεσθαι.Δηλαδή,η παρούσα θρησκεία αποτελεί την εικόνα της παρούσας κοινωνίας και φανερώνει το πνευματικό-πολιτιστικό επίπεδό της.
Ανάλογα,οι θρησκευτικές-μυστηριακές εκδηλώσεις των Ελλήνων απεικονίζουν το πολιτισμικό-πνευματικό υπόβαθρο εκείνων των κοινωνιών.
Και όταν λέμε θρησκεία εννούμε τον μέσο όρο πνευματικής εξέλιξης της εκάθωστε κοινωνίας,κι όχι το ανώτερο επίπεδό της το οποίο εκφράζεται μέσα από ομάδες επιστημόνων,φιλοσόφων κτλ...Εκεί η κοσμοθεωρητική εικόνα του ανθρώπου ψηλαφίζει την απεικόνηση του όντως Όντος.
Όσο κατεβαίνουμε τόσο ανθίζουν οι δυσειδαιμονίας και διευρύνονται οι δοξασίες.Ακριβώς στη μέση σχηματίζεται η μείξη των στοιχείων που σχηματίζει το φαινόμενο της θρησκείας και το εξελίσσει σε κάθε εποχή.
Η θρησκεία πηγάζει από το πνευματικό και πολιτιστικό επίπεδο της κοινωνίας.
Αντίστροφα,η θρησκεία διαμορφώνει το πνευματικό και πολιτιστικό επίπεδο της κάθε κοινωνίας.
Όταν δεν υπάρχει γύρω μας τίποτα αληθινό, πώς να υποψιαστούμε ότι όλα είναι ψεύτικα;
Ἀντιπροσωπευτικὸ εἰκονίδιο μέλους
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
Αστερίων
 
Δημοσ.: 2320
Ἐγγραφή: Τετ 29/03/2006 19:02
Τοποθεσία: Π Ο Λ Ι Τ Ε Ι Α

Δημοσίευσηἀπό ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ » Κυρ 13/05/2007 06:11

Διαφορές Ελλήνων-Χριστιανών:

Αν αναζητήσουμε την έννοια της ανθρώπινης ψυχής μέσα από τη φιλοσοφία των Ελλήνων ως προς την κοσμοθεώρηση του Ηρακλείτου περί του αυξομειώμενου πυρός (όχι του πυρός της κολάσεως που λένε οι χριστιανοί)και του διαρκούς γίγνεσθαι (όχι εν αρχή ήτο ο θεός και ποίησε το κόσμο σε 7 ημέρες),δηλαδή <<κόσμο τόνδε τον αυτόν απάντων ούτε τίς θεών ούτε ανθρώπων εποίησεν αλλά ήν αεί και εστίν και εσταί πύρ αείζωον απτόμενον μέτρα και αποσβεννύμενον μέστα>> (Ηράκλειτος 30.)αλλά και βάση των υπόλοιπων φυσικών (προσωκρατικών κυρίως) φιλοσόφων περί του αιθέρα και της φύσεως και πάντα σε σχέση με τον περί αλήθειαν ζήλο και την αναζήτηση του Είναι μέσα από την μετασωκρατική φιλοσοφία,αγγίζουμε την αχίλλειο πτέρνα της ανθρώπινης ύπαρξης.Και τούτη είναι η ερώτηση και η μελέτη του θανάτου η οποία σηματοδοτεί και διατηρεί ζωντανή την αναζήτηση της Α-λήθειας και εξελίσσει αεί την ανθρώπινη φύση.
Οι ναοί,τα φιλοσοφικά έργα,οι τραγωδίες...ολόκληρος ο Ελληνικός πολιτισμός στηρίζεται πάνω σε αυτό το πρότυπο:
<<Την επικράτηση της αθανασίας μέσα από το θάνατο>>
μέσα από τα αθάνατα μνημεία πνευματικού κύδους και ιστορικού κλέους,
διαχρονικές αξίες και θεμέλια του ανθρώπινου πολιτισμού.
Οι αρχές των πολιτευμάτων,της δημοκρατίας,της πολιτικής,του ρητορικού-δικανικού λόγου,της τέχνης,του δράματος,της μουσικής,του θεάτρου,του αθλητισμού,της ποίησης,της φιλοσοφίας,της ιατρικής,του χορού,της αρχιτεκτονικής,της ψυχαγωγίας,της σάτυρας και της κωμωδίας,
του φιλοσοφικού διαλόγου και του φιλοσοφικού στοχασμού,της αγαλματοποιίας,της αστρονομίας,της φυσικής,της γεωμετρίας,των μαθηματικών,της γεωγραφίας,της ιστορίας,της ψυχολογίας,της πολιτικής-στρατηγικής ανάλυσης και σκέψης,της αμφικτυονίας,της παιδείας,του πολιτισμού,της αναζήτησης,της εξέλιξης και του οράματος.
Όλα αυτά έχουν καταχωρηθεί δικαίως εις τα μεγαλουργήματα του Έλληνικού πολιτισμού.

Βρείτε μου μία εφεύρεση,ανακάλυψη...δείγμα πολιτισμού της Χριστιανικής κουλτούρας (και όχι πολιτισμού) μέσα στο φάσμα της ιστορίας του...

Η διαφορά του Ελληνικού πολιτισμού από τον νεοελληνικό/χριστιανοκρατούμενο υποπολιτισμό,είναι ότι οι Έλληνες είχαν μέσα τους έμφυτη και αδογμάτιστη την ροπή προς την παιδεία,την γνώση,τη σοφία,την εξέλιξη και την αρετή.
Ο χριστιανικός θρησκευτικός υποπολιτισμός ώς χαλδαικό και αβρααμικό
άγ-Ονο θρησκευτικό υδρίβιο περιορίζεται εντός των πλαισίων του δόγματός του και δεν νοείται να εξελιχθεί περεταίρω,όντας περιορισμένο από το ίδιο του το δομικό υπόβαθρο της Πεντατεύχου ή Παλαιάς διαθήκης.
Είναι σαφές ότι είναι κάτι το ξένο προς τον Ελληνικό πολιτισμό,το οποίο επιβλήθηκε διά της βίας και ώς επί της ουσίας είναι ένα δόγμα,ή δοξασία κατά την ελληνική,βάρβαρο και γεμάτο δυσειδαιμονίες.
Ωστόσο,μέρος αυτού του βαρβαρικού υδριβίου εξελληνίστηκε μερικώς και επιφανειακώς,εμμέσως ή αμέσως,διά της Ρωμαικής Αυτοκρατορίας ή διά του Ελληνικού Πολιτισμού ο οποίος κατέκτησε τους Ρωμαίους και τον Μεσογειακό Χώρο γενικότερα.Στο σημείο συνάντησης του γεωγραφικού κόμβου της Μεσογειακής λεκάνης με την Ασία και την Αφρική,πραγματοποιήθηκε η μοιραία συνάντηση Ιουδαισμού-Ελληνισμού,
με αποτέλεσμα τη γέννηση του άγονου Χριστιανισμού,ο οποίος λόγω δομικών αναγκών περιβλήθηκε μέ ένα φιλοσοφικό πέπλο Νεοπλατωνικών,
Νεοορφικών,Νεοπυθαγόρειων και Στωικών στοιχείων και επιρροών.

Η διαφορά όμως υπάρχει ακόμη,ακριβώς επειδή είναι δομική:
Οι Χριστιανοί εμπνέονται από τον αποκαλυπτικό και άρρητο λόγο :?: :? :!: των γραφών,δηλ κατά βάση της Πεντάτευχου,δηλ την ιστορία του εβραικού έθνους την οποία λατρεύουν οι Χριστιανοί ώς θρησκεία... :x
Εν αντιθέσει,οι Έλληνες εμπνεύονται από την μυθολογία και τα μυστήρια
(συμβολικές απεικονήσεις κοσμογονικών θεωρήσεων),από την επαφή με τη φύση και το σύμπαν και από την γνώση του εαυτού και του ανθρώπου.
Το ελληνικό θρώσκειν (κι όχι το δωδεκάθεο,αλλά αυτό που αποτυπώθηκε ως παράδοση γνώσης υπό τη μορφή μύθου μέσα από τα έπη των Ελλήνων),εξελίσσεται διαρκώς στο πέρασμα του χωροχρόνου (αν και όντας ένα ολοκληρωμένο κοσμοθεωρητικό σύστημα) παρέχοντας την δυνατότητα στον εαυτό του να αναπαραγάγγεται.
Ο χριστιανικός πολιτισμός ώς βάρβαρος και σε ΚΑΘΕΤΗ αντίθεση με τον Ελληνικό, στερείται παιδείας,έμπνευσης,τέλους(αριστοτελικού),ενώ λαμβάνει ώς μόνη σοβαρή και έγκυρη-θετική γνώση την αποκάλυψη του θεού σε μερικούς σαλούς προφήτες,όλως τυχαίως απογόνους του Αβραάμ και του Μωησή.
Η ψυχή λοιπόν στερείται την Α-λήθεια της Φύσης και εγκλοβίζεται στην πλασματική αλήθεια του τεχνητού αποκαλυπτικού δόγματος.
Φυσική συνέπεια να υπολειτουργεί ο εγκέφαλος και να χάνεται η επαφή με τη φύση και με την αναζήτηση των όντων.
Χάνεται επομένως η επαφή με το δράμα,με τη φιλοσοφία,με τις επιστήμες και τις τέχνες χάριν του εκκλησιάσματος και του θυμιατού και σταδιακά ο άνθρωπος περιορίζεται στο καθαρά βιολογικό-υλικό του μέρος παραμελώντας το διανοητικό-ή ψυχικό του αν θέλετε- μέρος.Σταδιακά χάνεται και η ίδια η επαφή με το Ελληνικό Φιλοσοφικό Πνεύμα,χάριν του Εβραικοχριστιανικού Αγίου Πνεύματος.
Την διαφορά ετούτη τη βιώσαμε κατά την διάρκεια των ψευτο-Ολυμπιακών αγώνων.Την διαφορά ετούτη την νιώθουμε ακόμη εντονότερα σήμερα.
Πρέπει να αφυπνιστούν οι Έλληνες που εθελοτυφλούν άμεσα,ώστε να αναδημιουργηθεί ο Ελληνικός Πολιτισμός εκ βάθρων.
Άλλος δρόμος δεν υπάρχει.Αναγέννηση ή εξαφάνιση.
Όταν δεν υπάρχει γύρω μας τίποτα αληθινό, πώς να υποψιαστούμε ότι όλα είναι ψεύτικα;
Ἀντιπροσωπευτικὸ εἰκονίδιο μέλους
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
Αστερίων
 
Δημοσ.: 2320
Ἐγγραφή: Τετ 29/03/2006 19:02
Τοποθεσία: Π Ο Λ Ι Τ Ε Ι Α

Δημοσίευσηἀπό ΔΟΥΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ » Δευ 14/05/2007 04:36

Το θρήσκευμα για ένα λαό είναι σημαντικότατος παράγοντας, γιατί διαμορφώνει συνειδήσεις. Οι Ιουδαϊκής βάσεως θρησκείες (εννοώ Γιαχβέ ως ένας και μοναδικός Θεός, Αβραάμ ως πατριάρχης, Μωϋσής ως προφήτης κτλ) έχουν οδηγήσει τους πιστούς τους σε αναμεταξύ τους αιματοχυσίες είτε επειδή οι ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ως Μεσσίες ήταν διαφορετικοί, (Ιησούς, Μοχάμεντ ή... ο εσσόμενος), είτε επειδή ο τρόπος που λατρεύεται ο Θεός ή ο Μεσσίας ήταν διαφορετικοί (Ορθόδοξοι-Καθολικοί-Προτεστάντες, Σιίτες-Σουνίτες).
Όλα αυτά βέβαια ήταν κατά τη γνώμη μου προσχήματα, και οι αληθινοί λόγοι των "Ιερών Πολέμων" γίνονται ολοένα και πιό ξεκάθαροι. Η έλλειψη αναζήτησης αιτίου και αιτιατού, και η απουσία της φιλοσοφικής προσέγγισης του Θείου οδηγεί στη μαζοποίηση και στο φανατισμό. Το κλείσιμο των Φιλοσοφικών Σχολών, το κάψιμο των "αιρετικών" αναζητητών της φιλοσοφίας, οδήγησε στην τυφλή υποταγή στις δέκα ντιρεκτίβες των Ιουδαίων, και στην υιοθέτηση των απόψεων και παραινέσεων της εκάστοτε θρησκευτικής εξουσίας. Βεβαίως φίλε Μάριε κανείς δέν πρόκειται σήμερα (ελπίζω) να σε κάψει στο παλούκι, αλλά έναν αφορισμό να τον φοβάσαι...
Μετά απο τη διάβρωση συνειδήσεων μέσω του θρησκεύματος, έρχεται η οικονομική εξαθλίωση (διεθνές τραπεζικό σύστημα).Μετά την ισοπέδωση του πνευματικού και πολιτισμικού επιπέδου (μουσική βιομηχανία, ρε-αλήτη shows, διαστρέβλωση του Αθλητικού Ιδεώδους), ακολουθεί η απόγνωση και η παρακμή. Και ένας αντίπαλος υπο παρακμή, νικιέται εύκολα. Και επειδή την ιστορία τη γράφουν οι νικητές, μπορεί και κάποια στιγμή, όχι το Μέγα Αλέξανδρο Σκοπιανό, αλλά και το Σωκράτη γιό του Ιακώβ να αποκαλέσουν.
ΔΟΥΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Νεοεισερχόμενος
 
Δημοσ.: 34
Ἐγγραφή: Κυρ 01/10/2006 03:21

Δημοσίευσηἀπό ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ » Τρί 22/05/2007 21:31

<<Στους χρόνους της Άλωσης οι στρατιώτες του Παλαιολόγου που υπεράσπισαν τα τείχη ήσαν οχτώ χιλιάδες.Την ίδια ώρα που στα μοναστήρια του κράτους βρίσκουνταν τετρακόσιες χιλιάδες καλόγεροι στην άλκιμη ηλικία του μάχιμου άντρα.Να τρώνε και να πέρδονται και να τρέφουνε πρωκτό.Και ο αρχηγός του κράτους την Κυριακή έψελνε πατριάρχης στην αγιά-Σοφιά και την Δευτέρα γονάτιζε τσανακογλύφτης στο σαράϊ>>.
[βλ. ΛΙΑΝΤΙΝΗΣ "ΓΚΕΜΜΑ" σελ. 118]


<<Ποιός είναι ο Γρηγόριος ο Ε';Είναι εκείνος που σύνταξε το κείμενο του αφορισμού στα 1799.Και η εκκλησία το βρόντηξε αργότερα στην ανθρωπιά του Καϊρη,όπως η κατάρα στο μέτωπο του Κάϊν.Του φωτισμένου σοφού,και του ήρωα στους ιερούς αγώνες Καϊρη.Γιατί άρχισε να ξεμπροστιάζει τους παπάδες και να φωτίζει τον κοσμάκη.
Ποιός είναι ο Γρηγόριος ο Ε';Είναι ο ίδιος που αφόρισε τον Υψηλάντη και τους Φιλικούς.Το μεγαλείο και το μυστήριο της Εταιρείας.
Ποιός είναι ο Γρηγόριος ο Ε';Είναι αυτός που στα 1819 με πατριαρχικό φιρμάνι απαγόρευσε στους παπάδες να βαφτίζουν τα παιδιά μας με ονόματα ελληνικά.Καταλαβαίνεις τί σου λέω τίμιε αναγνώστη;
Ποιός είναι ο Γρηγόριος ο Ε';Είναι ο πατριάρχης που έσκασε από το κακό του γιατί τον εμπόδισαν και δεν επρόφταξε να αφορίσει τον Ρήγα.Το μεγαλομάρτυρα Ρήγα.
Ποιός έίναι ο Γρηγόριος ο Ε';Είναι ο πατριάρχης που βλέπουμε στον αδριάντα του μπροστά στο εθνικό πανεπιστήμιο.δίπλα στο Ρήγα.Που ξανακούστηκε τέτοιο κυκλώπειο άγος!Ο Λεωνίδας και ο Εφιάλτης αγκαλιά.
Η ελληνική σχιζοφρένεια αγαλματοποιημένη μπροστά στα πόδια της ελληνικής παιδείας.Μπροστά στο αγνό βάθρο του μέλλοντος των παιδιών μας.>>

[Βλ. ΛΙΑΝΤΙΝΗΣ "ΓΚΕΜΜΑ" σελ. 122]


Αυτό το ρόλο διαδραμάτισε η εκκλησία στην νεώτερη Ελληνική ιστορία.
Και μην ξεχνάμε την Κυριακή της Ορθοδοξίας και τα 72 ανάθεμα τοις Ελλήνοισι.

Και πάμε στο σήμερα:
Στην εκκλησιαστική περιουσία που υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του κράτους.Στο αδιαχώριστο κράτος-εκκλησία και στο Υπουργείο Παιδείας και θρησκευμάτων.Λές και είμαστε στο Μεσαίωνα.Το ιερατείο να καθορίζει τα πολιτικά δρώμενα και την πορεία της παιδείας.Μουφτίδες και μαυροφορεμένες καλόγριες τύπου φανατικό Ισλάμ.
Στις λιμουζίνες της Αρχιεπισκοπής και τις off shore εταιρίες.Στους διάκους,
και τις Σουλτάνες του Αιγαίου,όργια,κύναιδοι και γεμάτες τσέπες,άδεια μυαλά...
Στο Δημοτικό μαθαίναμε θρησκευτικά: Αβραάμ,Ισαάκ,Μωησής,Ιακώβ και όλο τους το σώϊ.Στο γυμνάσιο μαθαίναμε χριστιανική ηθική.Στο λύκειο μάθαμε για τον Πλάτωνα κι αυτό συντακτικά και γραμματικά.Επί της Ουσίας,
κατηχητικό,παπαδοπαίδια,κυριακές στην εκκλησιά,πανηγύρια του Αϊ Σώστη,
μούμιες σκευρομένες σε μορφές αγίων και στην εξομολόγηση στον αμόρφωτο πνευματικό και στην απόλυτη υποταγή στο θείο νόμο του Ισραήλ!Ποιό γνώθι σ'αυτόν;Ποιός Αριστοτέλης;Αυτοί οι ειδωλολάτρες;Παραμύθια και ιστοριούλες.
Να σας θυμίσω μήπως τα οικόπεδα του πατριαρχείου που πούλησε ο Ειρηναίος στους Ισραηλίτες;Ή τα φάσκελα του γραμματικού του στους δημοσιογράφους;Να σας θυμίσω μήπως τον ρόλο της Χρυσοπ(λ)ηγής στον τόπο;Ή τον Βαβύλη και το Γιοσάκη;

Και ύστερα ψάχνουμε να βρούμε γιατί δεν είμαστε έλληνες...
Πώς θα γίνουμε Έλληνες;Με τις αγιαστούρες και τα Κύριε Ελέησον;
Με ποιά παιδεία;Με ποιά φιλοσοφία;Με ποιά ιστορία;
Να θυμήσω τις καμένες βιβλιοθήκες και τους γκρεμισμένους αρχαιοελληνικούς ναούς και τα νεόχτιστα ξωκκλήσια πάνω σε αυτούς ή τις φιλοσοφικές σχολές που έκλεισαν επί Ιουστινιανού;
Τί να προωτοθυμήσω;;;Μάρτυς μας η Ιστορία.


<<Πάν γαρ ερπετόν πληγή νέμεταιι>>.Ηράκλειτος απόσπασμα 11.
Όταν δεν υπάρχει γύρω μας τίποτα αληθινό, πώς να υποψιαστούμε ότι όλα είναι ψεύτικα;
Ἀντιπροσωπευτικὸ εἰκονίδιο μέλους
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
Αστερίων
 
Δημοσ.: 2320
Ἐγγραφή: Τετ 29/03/2006 19:02
Τοποθεσία: Π Ο Λ Ι Τ Ε Ι Α

Δημοσίευσηἀπό ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ » Παρ 25/05/2007 04:28

Για τους Έλληνες ο όρθός λόγος είναι ζήτημα εντελέχειας και επιστημονικής προσέγγισης.Και ο λόγος είναι άμεσα συσχετισμένος με την έννοια της ψυχής.Όπως γράφει και ο Ηράκλειτος στο απόσπασμα 45
<<ψυχής πείρατα ιών ούκ εξεύροιο πάσαν επιπορευόμενος οδόν.ούτω βαθύν λόγον έχει-τα πέρατα της ψυχής δε θα βρείς προχωρόντας.τόσο βαθύ λόγο περιέχει>>

Ο λόγος σχετίζεται με τις Μούσες και κυρίως την ποιητική και την μουσική,
καθώς μέσα από αυτές αποκρυπτογραφεί το μαθηματικό λόγο του σύμπαντος και τον εναρμονίζει προς τον ανθρώπινο λόγο.
Καθ'αυτό το τρόπο το θέατρο,η ποίηση και η μουσική αποτελούν για τους Έλληνες θρησκευτικά δρώμενα.
Ο Πλάτων αναφέρει στην Πολιτεία
<<όταν λοιπόν παραδίδεται κανείς στην απόλαυση της μουσικής και την αφήνει να πλυμμηρίζει την ψυχή του χύνοντας μέσα από τα αυτιά σαν μέσα από χωνί τις γλυκές εκείνες απαλές θρηνητικές μελωδίες και αρμονίες και περνάει όλη του τη ζωή σιγοτραγουδώντας και αγαλλιάζοντας από το τραγούδι,ο άνθρωπος αυτός πρώτα απ'όλα αν είχε μέσα του κάτι το
σκληρό το μαλακώνει,όπως η φωτιά το σίδερο κι από άχρηστο το μετατρέπει σε χρήσιμο.Κι αν δεν σταματήσει αλλά επιμένει να εκθέτει τούτο το κομμάτι της ψυχής του (θυμοειδές) στην μουσική το τήκτει κάνοντάς το έναν "μαλθακόν αιχμητήν"...[]...
Τί θα συμβεί όμως αν δεν κάνει κάτι άλλο και δεν έχει την παραμικρή επαφή με τις Μούσες;ακόμη κι αν υπήρχαν στην ψυχή του ψήγματα φιλομάθειας,επειδή ούτε να μάθει ούτε και να ερευνήσει τίποτα σχετικό με την πνευματική καλλιέργεια η έφεσή του για γνώση καθίσταται κουφή και τυφλή,καθώς ούτε σε εγρήγορση κρατιέται ούτε τρέφεται ούτε οι αισθήσεις καθαρίζονται.έτσι δεν συμβαίνει;...[]...
Ένας τέτοιος άνθρωπος καταντά εχθρός του λόγου και άμουσος,και αφού δεν πείθει με τα λόγια,χρησιμοποιεί τη βία σαν θηρίο άγριο χωρίς συμμετρία και χάρη.
Καθώς φαίνεται για το ψυχόμενον,το θυμοειδές και για το στοχαστικό κομμάτι της ψυχής κάποιος θεός θα υποστήριζα ότι το έχει δώσει στους ανθρώπους δια των δύο τεχνών,της μουσικής και της γυμναστικής,όχι για το σώμα και τη ψυχή,ώστε τεντόνοντας και χαλαρώνοντας στο σωστό σημείο το θυμοειδές να εναρμονίζεται μέσα στην ψυχή τους με στοχαστικό.>>
[βλ. Πλάτων "Πολιτεία" βιβλίο γ' 411-412]


Φυσικά,δεν είναι καθόλου τυχαίο που αμέσως μετά την μουσική,ο Πλάτων αναφέρεται στην ιδανική πολιτεία,καθώς η ενσάρκωσή της στηρίζεται στην ψυχική διάπλαση των ανθρώπων.
Η πορεία της διάπλασης για τους Έλληνες περνάει μέσα από τα μυστήρια,τα
σημαντικότερα εκ των οποίων είναι τα μυστήρια των Μουσών,τα οποία ανυψώνουν το ανθρώπινο είναι σε ανώτερες σφαίρες συνειδητότητας .
Μέσω των Μουσών -Ελικωνιδών και Πιεριδών......- οι Έλληνες οικοδομούν προσθετικά τον Ναό της κοσμοθεωρητικής τους αντίληψης και εξευγενίζουν αφαιρετικά την υφή της ψυχής τους.Διαμορφώνουν το λόγο και αγαλματοποιούν προσεγγίζοντας την μακαριότητα του Όντος,καθώς το ίδιο το άγαλμα ετυμολογικά προέρχεται από τη λέξη αγάλλομαι.
Για τους Έλληνες ο Ναός βρίσκεται έν σώματι και ο θεός εν πνεύματι.
Το "γνώθι σ'αυτόν" και το "μηδέν άγαν" που αναγράφονταν στους Δελφούς το πιστοποιεί αυτό.Η αρχή και το τέλος του προορισμού της μυήσεως αυτής,ήτο το εν Δελφοίς Ε.
Τα δρώμενα των Δελφών εμπεριείχαν πολύ απλές πράξεις.
Θεατρικούς αγώνες,αθλητικούς αγώνες,ποιητικούς αγώνες,φιλοσοφικές συζητήσεις,χορό,μουσικούς αγώνες,κατ'όπιν εξαγνισμού.
Η αφιέρωση προς το Όν ήταν η ίδια η εξέλιξη του ανθρώπου μέσω των παραπάνω δρώμενων.Αγνό και καθαρό φώς,δίχως ίχνος αποκρυφισμού.
Αυτός ήταν ο τρόπος λατρείας των θρησκευόμενων στους Δελφούς.
Η προσέγγιση των Μουσών.

Και ας προσγειωθούμε μετά από αυτό το χωροχρονικό κενό,στο σήμερα:
Ας αντιπαραβάλλουμε την παραπάνω εικόνα με ένα κυριακάτικο πρωινό στην εκκλησία:
Αγιασμοί,διώξιμο και κυνήγι δαιμονίων,θρησκευτικός δογματισμός,
μαυροφορεμένες ζητιάνες στα σκαλιά της εκκλησιάς να πουλάνε εικονίτσες,ο παπάς μέσα να χαϊδεύει το μούσι του και να ευλογεί το ποίμνιο που δεν καταλαβαίνει ούτε λέξη απ'όσα ακούσει,κύριε Ελέησον και εις Αβραάμ,Μωησή και Ιακώβ ευλογίες,εξορκισμοί,και το ποίμνιο να σταυροκοποιέται μανιασμένο,άμουσοι άνθρωποι=όνθρωποι να προσεύχονται και να φιλάνε ζωγραφισμένες εικόνες με σκευρομένες μορφές μαυροφορεμένων ασκητών και χρυσοφορεμένων βυζαντινών αυτοκρατόρων,διδάγματα μίας αγάπης άτοπης και ανυπόστατης,εξομολογήσεις στον κάθε αμόρφωτο ιερέα,ενοχές,αμαρτίες,σατανάδες,ιαχωβάδες,φόβοι,ελπίδες θαυμάτων,
πίστη δίχως λογική,αναμονές παραδείσων και αναστάσεων εκ τάφου,
ύλη,χρυσάφι,ξύλο και ένα ποίμνιο άβουλο στις βουλές του ιερατείου...

Αυτή είναι η ουσιαστική διαφορά του ελληνικού θρώσκειν από το χριστιανικό δόγμα.Κοσμοθεωρίες αντίθετες και συγκρουόμενες.

Πόλεμος φωτός - σκοταδιού....
Συνημμένα
post-30-56495-Iero_Apollonos.jpg
post-30-56495-Iero_Apollonos.jpg (0 Bytes) 373 προβολές
Όταν δεν υπάρχει γύρω μας τίποτα αληθινό, πώς να υποψιαστούμε ότι όλα είναι ψεύτικα;
Ἀντιπροσωπευτικὸ εἰκονίδιο μέλους
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
Αστερίων
 
Δημοσ.: 2320
Ἐγγραφή: Τετ 29/03/2006 19:02
Τοποθεσία: Π Ο Λ Ι Τ Ε Ι Α

Δημοσίευσηἀπό ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ » Τετ 06/06/2007 17:54

<<Και εγώ αδελφοί μου που ηξιώθην και εστάθηκα εις τον αυτόν άγιον τόπον τον αποστολικόν του Χριστού μας,εξέτασα πρώτον διά λόγου σας και έμαθα με την χάριν του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και Θεού δεν είσθε Έλληνες,δεν είσθε ασεβείς,αιρετικοί,άθεοι,αλλά είσθε ευσεβείς ορθόδοξοι χριστιανοί>>
[βλ.Κοσμάς Αιτωλός διδαχές,διδαχή α']
Όταν δεν υπάρχει γύρω μας τίποτα αληθινό, πώς να υποψιαστούμε ότι όλα είναι ψεύτικα;
Ἀντιπροσωπευτικὸ εἰκονίδιο μέλους
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
Αστερίων
 
Δημοσ.: 2320
Ἐγγραφή: Τετ 29/03/2006 19:02
Τοποθεσία: Π Ο Λ Ι Τ Ε Ι Α

Δημοσίευσηἀπό ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ » Πέμ 14/06/2007 02:51

ΠΟΛΛΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΕ ΒΑΣΑΝΙΖΟΥΝ

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ.

1ον ΟΤΑΝ Ο ΙΕΡΟΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ

ΤΗΝ ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΟΥ, ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟ ΕΝΩΝΩΝΤΑΣ

ΔΥΟ ΔΑΚΤΥΛΑ ΤΟΥ ΔΕΞΙΟΥ ΤΟΥ ΧΕΡΙΟΥ.

ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΡΑΜΕΣΟ.

ΜΗΠΩΣ ΑΥΤΗ Η ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΚΤΥΛΩΝ

ΣΧΗΜΑΤΙΖΕΙ ΚΑΙ ΚΡΥΒΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΤΡΙΨΗΦΙΟ ΑΡΙΘΜΟ;

2ον ΟΤΑΝ ΑΚΟΥΜΕ ΤΗ ΛΕΞΗ ΠΡΟΣΚΥΝΩ,

ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣ ΚΥΝΗΣΩ ;

ΜΗΠΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΥΝΟΣ;

ΚΥΝΙΚΟΣ = Ο ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΘΕΝΟΥΣ.

3ον ΓΙΑΤΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΝΑΟΙ ,ΟΣΟΙ

ΣΩΖΩΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ,ΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΖΩΦΟΡΟ ΤΟΥΣ,

ΠΟΥ Η ΖΩΦΟΡΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ, ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΟΠΗ,

ΤΑ ΤΡΙΓΛΥΦΑ, ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΟΧΘΟΥΣ, ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΩ

ΤΙΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ, ΚΑΙ ΠΟΥ ΟΛΗ Η ΜΕΤΟΠΗ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ

ΣΤΟ ΕΠΙΣΤΥΛΙΟ, ΚΑΙ ΠΟΥ ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΜΑΖΙ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ

ΘΡΙΓΚΟΣ, ΚΡΥΒΟΥΝ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΝΑ ΤΡΙΨΗΦΙΟ ΑΡΙΘΜΟ;

ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΟΝ ΕΔΩΣΑΝ, ΠΟΣΟΙ ΟΜΩΣ

ΤΟΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΑΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΑΝ;

ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ Ο ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ;

4ον ΤΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΠΟΥN ΟΙ ΑΡΧΑΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΛΑΞΕΥΩΝΤΑΣ ΣΤΟ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟ ΙΩΝΙΚΟΥ ΡΥΘΜΟΥ

ΜΙΑ ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ ΣΠΕΙΡΑ ,ΜΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣΤΡΟΦΗ ΣΠΕΙΡΑ

ΤΟ ΚΟΣΜΙΚΟ ΑΥΓΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΙΚΑ ΤΟΥ DNA;

5ον ΓΙΑΤΙ ΚΑΠΟΙΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ,

ΜΕ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΠΟΤΕ ΠΡΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟ ΔΕΞΙ ΠΟΔΙ ,

ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΤΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ;

ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΚΑΠΟΙΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΕΞΙ ΧΕΡΙ

ΣΤΟ ΣΤΗΘΟΣ;

ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΡΩΤΑΩ ΜΗΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ

ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΤΕ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ;

ΚΑΙ ΕΑΝ ΝΑΙ ΘΕΛΩ ΠΟΛΥ, ΜΑ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΝΑ ΜΑΘΩ.

ΕΠΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΟΡΕΥΤΕΣ

ΚΑΙ ΣΥΜΠΟΡΕΥΤΡΙΕΣ

Υ.Γ.O ΤΡΕΛΛΟΣ ΠΑΕΙ ΑΝΑΠΟΔΑ

ΤΑ ΟΣΑ ΕΙΝΑΙ, ΤΑ ΟΣΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ,ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΙΝ ,

ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΑ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ.
Σκαψε, Τι βλεπεις ; Ανθρωπους και πουλια,νερα και πετρες.
Σκαψε ακομα, Τι βλεπεις ; ιδεες κι ονειρατα ,αστραπες και φαντασματα.
Σκαψε ακομα τι βλεπεις ; Δε βλεπω τιποτα Νυχτα βουβη, πηχτη σα θανατος.
θα ναι ο θανατος.
Σκαψε ακομα .

Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
Μέλος
Μέλος
 
Δημοσ.: 84
Ἐγγραφή: Παρ 11/08/2006 18:18
Τοποθεσία: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Δημοσίευσηἀπό ΝΙΚΟΛΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ » Τρί 19/06/2007 00:18

Φίλε Ηλία χαίρε...

Σχετικά με την στατικότητα, πλαστικότητα και κινησιολογία των αρχαίων ελληνικών αγαλμάτων... Πολλοί ειδικοί της Τέχνης έχουν κατηγορήσει τους Έλληνες των αρχών της 1ης προχριστιανικής χιλιετίας ότι έχουν αντιγράψει τα πανάρχαια αιγυπτιακά αγαλματικά πρότυπα. Όποια Παγκόσμια Εγκυκλοπαιδεία και να ανοίξετε θα βρείτε αρκετά παραδείγματα αιγυπτιακών αγαλμάτων που θα υποστηρίξουν αυτήν την υπόθεση...


Συνημμένη φωτογραφία : Η "Τριάδα του Μυκερίνου". Γκίζα, ναός της Κοιλάδος του Μυκερίνου (Αρχαίο Βασίλειο, IV Δυναστεία, βασιλεία του Μυκερίνου, 2.490 - 2.472 π.Χ.


...συνεχίζεται...
Συνημμένα
post-30-01488-MYKERINOS01_s.jpg
post-30-01488-MYKERINOS01_s.jpg (0 Bytes) 379 προβολές
Ἀντιπροσωπευτικὸ εἰκονίδιο μέλους
ΝΙΚΟΛΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Παλαιό μέλος
Παλαιό μέλος
 
Δημοσ.: 1372
Ἐγγραφή: Πέμ 17/01/2002 02:28
Τοποθεσία: ΝΑΟΥΣΑ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΕΛΛΑΣ

Δημοσίευσηἀπό ΝΙΚΟΛΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ » Τρί 19/06/2007 00:19

Αλλά, ενώ τα αιγυπτιακά αγάλματα έμειναν ίδια στην πάροδο των χιλιετιών και των φαραωνικών Δυναστειών, τα ελληνικά "δάνεια" εξελίχθηκαν μέσα σε τρεις αιώνες από την επιβλητικότητα των Αρχαϊκών Χρόνων, στην ηρεμία των Κλασσικών Χρόνων...


Συνημμένη φωτογραφία : Κούρος των Αρχαϊκών Χρόνων από την Αττική. Ανήκει στο ευρύτερο εργαστήριο του "Γλύπτη του Διπύλου". Περίπου 600 π.Χ. Αποκτήθηκε από το Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης το 1932


...συνεχίζεται...
Συνημμένα
post-30-01542-KOUROS001_s.jpg
post-30-01542-KOUROS001_s.jpg (0 Bytes) 377 προβολές
Ἀντιπροσωπευτικὸ εἰκονίδιο μέλους
ΝΙΚΟΛΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Παλαιό μέλος
Παλαιό μέλος
 
Δημοσ.: 1372
Ἐγγραφή: Πέμ 17/01/2002 02:28
Τοποθεσία: ΝΑΟΥΣΑ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΕΛΛΑΣ

Δημοσίευσηἀπό ΝΙΚΟΛΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ » Τρί 19/06/2007 00:20

...

Ο "Ποσειδώνας του Αρτεμισίου". Εικονίζεται ο Ποσειδώνας (κατά άλλους ο Δίας που ρίχνει κεραυνό) με το υψωμένο δεξί χέρι του να κρατά την τρίαινα. Ανασύρθηκε από την θάλασσα κοντά στο ακρωτήριο Αρτεμίσιο της βόρειας Εύβοιας. Το πρωτότυπο έργο σπουδαίου καλλιτέχνη, ίσως του Κάλαμι, χρονολογείται γύρω στο 460 π.Χ. και εκτίθεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο των Αθηνών (Συλλογή χαλκών). Ένα λαμπρό σύμβολο της παγκοσμιότητας του ελληνικού πολιτισμού που ακτινοβολεί την ηρεμία των Κλασσικών Χρόνων.


Συνημμένη φωτογραφία : Ο πρέσβυς της Ελλάδος στην Αργεντινή δίπλα στο αντίγραφο του αγάλματος του "Ποσειδώνος του Αρτεμισίου", το οποίο κοσμεί κεντρική πλατεία του Μπουένος Άιρες στην καρδιά της Λατινικής Αμερικής, που, ως γνωστόν, σε όλους τους λαούς της συναντώνται διάχυτα φιλελληνικά αισθήματα


...συνεχίζεται...
Συνημμένα
post-30-01609-BUENOS01_s.jpg
post-30-01609-BUENOS01_s.jpg (0 Bytes) 373 προβολές
Ἀντιπροσωπευτικὸ εἰκονίδιο μέλους
ΝΙΚΟΛΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Παλαιό μέλος
Παλαιό μέλος
 
Δημοσ.: 1372
Ἐγγραφή: Πέμ 17/01/2002 02:28
Τοποθεσία: ΝΑΟΥΣΑ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΕΛΛΑΣ

Ἑπόμενο

Ἐπιστροφὴ στην Πολιτικὴ - Ἐκκλησία τοῦ ΔήμουΠαρόντες

Παρόντες σὲ αὐτὴ τὴν Δ. Συζήτηση : Δεν ὑπάρχουν ἐγγεγραμμένα μέλη καὶ 1 ἐπισκέπτης

cron