ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

Παραδόσεις, θρύλοι, ἤθη, ἔθιμα τοῦ τόπου μας

Δημοσίευσηἀπό ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ » Τετ 26/12/2007 03:24

Παροιμίες και Παροιμιώδεις Φράσεις.

Τούρζιξε τ'ν αβανιά.
(τόν κατηγόρησε άδικα,τον συκοφάντησε.)

Αγάλι αγάλια φύτευεν αμπελουργός αμπέλι
τσ'αγάλια 'γάλια γίνητσεν η αγουρίδα μέλι.

Από μακριά τσ'αγάπη.

Πρώτ' ά δέ στράψει,δέ βροντά τσ' ά δέ βροντά δέ βρέχει.

Ή γιαγάπη πάντα πάει μπρός τσαί πίστα δέ γυρζίζει,τόνα παιδί στ'άλλο παιδί το πόνο του χαρζίζει!

Όπου κ'τσές τσ'όπου στραβές στον άη Παντελέημονα.

Αγρόν αγόρακα!
Πραγματικα, για χαρη των μετεχοντων, των υποκειμενων της μεθεξης, τα ασωματα φαινονται υπο μορφη σωματικη οταν εμφανιζονται στον αιθερα να εχουν διαστασεις.
Ἀντιπροσωπευτικὸ εἰκονίδιο μέλους
ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
Ενεργό μέλος
Ενεργό μέλος
 
Δημοσ.: 649
Ἐγγραφή: Τρί 19/06/2007 17:41

Δημοσίευσηἀπό ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ » Τετ 26/12/2007 03:45

Ατζίστρι δέ πιάνει απάν'του!

Σέ π'λεί τσαί σ'αγοράζει.

Αγοραστό,λιμαστό!

Πή'ε στόν αγύριστε.

Τή λίμνα πολεμάς ν'αδειάσεις μέ τό παπούτσι σου.
Τόν αγέρα μές το δίχτυ.
(ματαιοπονείς,κοπιάζεις άδικα.)

Πώς πάν οι στραβοί στον Άδη; 'Ενας μέ τόν άλλε!

Αθηναίοι τσαί Θηβαίοι τσαί κατσοί Μυτιλ'ναίοι άλλα λένε τό βραδύ τσ' άλλα κάν'νε τό ταχύ.

Έπερε το γιαίμα τ'πίστα!
(του ανταπόδωσε τα ίδια.)

Τήν ακαμάτρζα τή β'ζού τσαί τά β'ζά τ'βαραίνουνε.

Έρθε δά πά στ'ν ακμή πούθελα φύ'ου.
(την τελευταία στιγμή.)
Πραγματικα, για χαρη των μετεχοντων, των υποκειμενων της μεθεξης, τα ασωματα φαινονται υπο μορφη σωματικη οταν εμφανιζονται στον αιθερα να εχουν διαστασεις.
Ἀντιπροσωπευτικὸ εἰκονίδιο μέλους
ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
Ενεργό μέλος
Ενεργό μέλος
 
Δημοσ.: 649
Ἐγγραφή: Τρί 19/06/2007 17:41

Δημοσίευσηἀπό ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ » Τετ 26/12/2007 04:03

Δέν ακούει Θεού βροντή.

Μ'δέ μέσ'έχει,μ'δέ άκρα.
(είναι ακατανόητο.)

Άλαλα τα χείλη τών ασεβών.

Ακρζ'βός στά πίτερα τσαί φτ'νός στ'άλευρα.

Μ'δέ φ'νή,μ'δέ ακρόασι.

Αλάργ' αλάργα τό φιλί νάχει τσαί νοστιμάδα.

Ά γελαστεί τσαί πεί καμιάν αλήθεια.

Σωθήκανε τά ψόματα τσ'έρθ' ή αλήθεια.

Άλλα μελετούν τα βόδια τσ'άλλα κάνει ο ζευγολάτης!

Τύφλα τό ένα,μούζα τό άλλο.
(το ένα χειρότερο άπ'τό άλλο.)
Πραγματικα, για χαρη των μετεχοντων, των υποκειμενων της μεθεξης, τα ασωματα φαινονται υπο μορφη σωματικη οταν εμφανιζονται στον αιθερα να εχουν διαστασεις.
Ἀντιπροσωπευτικὸ εἰκονίδιο μέλους
ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
Ενεργό μέλος
Ενεργό μέλος
 
Δημοσ.: 649
Ἐγγραφή: Τρί 19/06/2007 17:41

Δημοσίευσηἀπό ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ » Τετ 26/12/2007 04:22

Την αγκαθιά πού την λέγαν Έλληνα.
Τ'ν αγκάθα τόν Έλλ'να,πού βγαίνει στά χωράφια,τ'λένε έτσα δά,γιάτ' είναι πολύ πυκνή τσαί δ'νατή,κανείς δέ μπορεί,νά τέ ξερ'ζώσει.
Μόνου οί παλαιοί οί Έλληνοι,οί αντρειωμένοι έχανε τ'δύναμι τσαί τή πιάνανε μέ τά χέρια τ'νε τσαίτή ξερ'ζώνανε.
Από την Μαριγούλα του Φτούλη.
Πραγματικα, για χαρη των μετεχοντων, των υποκειμενων της μεθεξης, τα ασωματα φαινονται υπο μορφη σωματικη οταν εμφανιζονται στον αιθερα να εχουν διαστασεις.
Ἀντιπροσωπευτικὸ εἰκονίδιο μέλους
ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
Ενεργό μέλος
Ενεργό μέλος
 
Δημοσ.: 649
Ἐγγραφή: Τρί 19/06/2007 17:41

Δημοσίευσηἀπό ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ » Τετ 26/12/2007 13:38

Κάνει τόν άνεμο κ'βάρζι.
(δεν κάνει τίποτα.)

Αντηλιά έχει τσαί πλαγιάζει ακόμα;
(όταν αργεί να ξυπνήσει κανείς.)

Τραχανά έχου απλωμένε.
(αδιαφορώ.)

Άπ' της ετσάς τό γάλα!
(γιά ανύπαρκτη συγγένεια.)

Άρες,μάρες,κουκουνάρες,τσαί σωρέ παλαβομάρες.

Αρχοντόπ'λα,γουρ'νόπ'λα!
(=οτι τα πλουσιόπαιδα δεν γίνοται καλοί ανθρωποι.)

Λύθη ό αφαλές του.
(απ'τον φόβο.)

Ό παπάς τσείνους π'λέπει,τσείνους θυμιαίνει.

Τ'φάνη β'νό.
(δύσκολο,ακατόρθωτο.)
Πραγματικα, για χαρη των μετεχοντων, των υποκειμενων της μεθεξης, τα ασωματα φαινονται υπο μορφη σωματικη οταν εμφανιζονται στον αιθερα να εχουν διαστασεις.
Ἀντιπροσωπευτικὸ εἰκονίδιο μέλους
ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
Ενεργό μέλος
Ενεργό μέλος
 
Δημοσ.: 649
Ἐγγραφή: Τρί 19/06/2007 17:41

Δημοσίευσηἀπό ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ » Τετ 26/12/2007 14:15

Μ'δέ γάμος άκλαφτες,μ'δέ νεκρός αγέλαστες.

Στού λωλού τό στόμα περ'σσεύει τό γέλιο.

Τ'μικρού παιδιού τσαί τ'γέρου καλό μή ντ'νέ κάνεις.
(γιατί είναι αγνώμονες.)

Εξήντα χρονού Γιάννης,δέ γίνεται Μαστρογιάννης.

Σ'λλο'ι'σμένες σά ντό γ'ρούνι π' θά κλάσει.

Κάλλιο γεναίκα κάμισσα,περζί πολυοπροικούσα.
(κάμισσα=προκομμένη.)

Τά φτιά μας κόβανε,σκολαρίτσα γερεύγαμε.

Καθένας τό κορμάτσι του γιά τσυπαρζίσσι τόχει.
Πραγματικα, για χαρη των μετεχοντων, των υποκειμενων της μεθεξης, τα ασωματα φαινονται υπο μορφη σωματικη οταν εμφανιζονται στον αιθερα να εχουν διαστασεις.
Ἀντιπροσωπευτικὸ εἰκονίδιο μέλους
ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
Ενεργό μέλος
Ενεργό μέλος
 
Δημοσ.: 649
Ἐγγραφή: Τρί 19/06/2007 17:41

Δημοσίευσηἀπό ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ » Τετ 26/12/2007 15:26

ΔΩΔΕΚΑ ΛΟΓΟΙ

-Δώδεκα μήνες σέρνει ο χρόνες.

-Εντεκάμ'νο φοράδι.

-Δέκα δάχτ'λα δυό χέρες.

-Οχταπλόκαμο χταπόδι.

-Εφταπάρθενος χορός.

-Έξη άστρα σέρνει ή Πούλια.

-Πέντε δάχτυλα μιά χέρα.

-Τέσσερα β'ζά έχει η α'ελάδα.

-Τρζά ποδάρζα ή ποροστιά

-Δύο τσέρατα τό βόδι.

-Ένας έναι ό Θεός!


Ποροστιά=πυροστιά,σιδερένιο τρίποδο που απάνω του ακουμπούν τον τέντζερη στο τζάκι.
Πραγματικα, για χαρη των μετεχοντων, των υποκειμενων της μεθεξης, τα ασωματα φαινονται υπο μορφη σωματικη οταν εμφανιζονται στον αιθερα να εχουν διαστασεις.
Ἀντιπροσωπευτικὸ εἰκονίδιο μέλους
ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
Ενεργό μέλος
Ενεργό μέλος
 
Δημοσ.: 649
Ἐγγραφή: Τρί 19/06/2007 17:41

Δημοσίευσηἀπό ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ » Τετ 26/12/2007 15:41

Aκ'λουθώ τη σερματιά στ' σοκάτσι....
Πραγματικα, για χαρη των μετεχοντων, των υποκειμενων της μεθεξης, τα ασωματα φαινονται υπο μορφη σωματικη οταν εμφανιζονται στον αιθερα να εχουν διαστασεις.
Ἀντιπροσωπευτικὸ εἰκονίδιο μέλους
ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
Ενεργό μέλος
Ενεργό μέλος
 
Δημοσ.: 649
Ἐγγραφή: Τρί 19/06/2007 17:41

Δημοσίευσηἀπό ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ » Τετ 26/12/2007 19:48

Μ'σή ντροπή δ'τσή τ'νε,μ'σή δ'τσή μου.

Έντα όβρζος αμέρωτος έναι πλιά.
(άσπλαχνος.)
Βρωμά ό οβρζός,βρωμούν τσαί τα καλά του.
(οβρζός=εβραίος.)

Θώρειε με τσαί μή μ'ατζίζεις.

Δώ βαθιά τσαί τσεί ρ'χά,πού νά πέσου νά πνιγού;!

Έρριξε τά κ'τσά τσ' έρθε.
(ήρθε πάνω στην ώρα.)

Παλιές γάδαρος τσαινοργια περπατ'σα θά μάθει;
(δεν αλλάζει εύκολα παλιές συνήθειες.)

Κατσή δωρζά,κατσή πετρζά!
(δώρον άδωρον.)
Πραγματικα, για χαρη των μετεχοντων, των υποκειμενων της μεθεξης, τα ασωματα φαινονται υπο μορφη σωματικη οταν εμφανιζονται στον αιθερα να εχουν διαστασεις.
Ἀντιπροσωπευτικὸ εἰκονίδιο μέλους
ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
Ενεργό μέλος
Ενεργό μέλος
 
Δημοσ.: 649
Ἐγγραφή: Τρί 19/06/2007 17:41

Δημοσίευσηἀπό ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ » Τετ 26/12/2007 20:22

Μή μελετάς τό κακό,τσείνο έρχεται μοναχό του!

Δανείσου καλοπλιέρωσε τσαί πάλι ξαναγέρεψε.

Μόνε δείς τόνα καλό,απάντεχε τσαί τ'άλλο.
(οι ευτυχίες,όπως κι οι δυστυχίες,πάνε πάντα μαζί.)

Κάνε τ'γαδάρ' καλό,νά σέ κλωτσήσει.
(λέγεται για αχάρηστο και μοχθηρό.)

Τό καλό π'λί άπ' τ΄αυγό τσελαδεί.

Καμαρώνει σάν το γύφτ'κο στσεπάρνι.

Πήαν τα καπάνια τ' στό πίκουρνα.
(στράβωσε το στόμα του άπ' το φόβο ή φθόνο.)
Πίκουρνας=το πίσω μέρος του κρανίου,χαμηλά προς το σβέρκο,η παρεγκεφαλίς.
Πραγματικα, για χαρη των μετεχοντων, των υποκειμενων της μεθεξης, τα ασωματα φαινονται υπο μορφη σωματικη οταν εμφανιζονται στον αιθερα να εχουν διαστασεις.
Ἀντιπροσωπευτικὸ εἰκονίδιο μέλους
ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
Ενεργό μέλος
Ενεργό μέλος
 
Δημοσ.: 649
Ἐγγραφή: Τρί 19/06/2007 17:41

Ἑπόμενο

Ἐπιστροφὴ στην ΛαογραφίαΠαρόντες

Παρόντες σὲ αὐτὴ τὴν Δ. Συζήτηση: Δεν ὑπάρχουν ἐγγεγραμμένα μέλη καὶ 0 ἐπισκέπτες

cron