ΠΑΡΘΕΝΩΝ

Συζήτηση περὶ Μυθολογίας - Ἱστορίας

ΠΑΡΘΕΝΩΝ

Δημοσίευσηἀπό ΓΟΥΛΕΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ » Τετ 01/04/2009 22:45

Για να δούμε και τα παρακάτω βίντεο του αειμνήστου Λιαντίνη, τα οποία σίγουρα θα μας προβληματίσουν

Η οργή του Λιαντίνη για την "πλακέτα του αίσχους" στην Ακρόπολη (2ο βίντεο)

http://video.google.com/videoplay?docid=44920451189596553

Η οργή του Λιαντίνη για την "πλακέτα του αίσχους" στην Ακρόπολη (1ο βίντεο)

http://www.youtube.com/watch?v=gmzQnjcdNj8

__________________________________________________________________________

Οι δωριστί αρμονίες.Το αληθινό πρόσωπο της αρχαίας Σπάρτης

http://video.google.com/videoplay?docid=-6941156671492100116

_________________________________________________________________________

Ο Λιαντίνης στην Ακρόπολη, ταξιδεύει στην ιστορία και τον πολιτισμό της κλασικής και νεότερης Ελλάδας (1ο βίντεο).

http://video.google.com/videoplay?docid=4055169001240108895

Ο Λιαντίνης στην Ακρόπολη, ταξιδεύει στην ιστορία και τον πολιτισμό της κλασικής και νεότερης Ελλάδας (2ο βίντεο).

http://video.google.com/videoplay?docid=7410790036891738703
ΓΟΥΛΕΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 

ΠΑΡΘΕΝΩΝ

Δημοσίευσηἀπό πρώην μέλος » Πέμ 02/04/2009 00:35

Ἰώαννη,
ὅσο κι ἀν σοῦ φαίνεται παράξενο, γνωρίζω τὴν ἱστορία τοῦ Παρθενῶνος καὶ τῶν ἀνασκαφῶν. Δὲν ἀμφισβήτησα τὰ στοιχεία ποὺ παρέθεσες, ἀναφορικὰ μὲ τοὺς "Προπαρθενῶνες", οὖτε τὸν ρυθμό τους. Καλὸς ὁ Γροῦμοεν, ἀλλὰ δὲν ξεφεύγει άπὸ τῆν ἐγχειριδιακὴ μορφὴ τὸ ἔργο του. Χαρακτηριστικὸ παράδειγμα ὅτι δὲν παραθέτει πηγὲς στὴν συγκεκριμένη σελίδα. Ἄλλωστε τὸ θέμα μας δὲν ἦταν ἡ ἱστορία τῶν ἀνασκαφῶν καὶ τῶν κτισμάτων τῆς ἀθηναϊκῆς ἀκροπόλεως.
Τὸ θέμα τοῦ βωμοῦ, τὸ ὁποῖο ἀναφέρεις εἶναι ἰδιαιτέρως σημαντικό. Θὰ πρέπει νὰ σκεφθοῦμε ποῦ ἦταν τοποθετημένοι οἱ βωμοὶ στὰ ἀρχαῖα ἱερά. Ἔχουν ἐντοπιστεῖ ἀνασκαφικὰ ἴχνη βωμοῦ μεταξὺ Ἐρεχθείου καὶ Παρθενῶνος; Πραγματικὰ δὲν τὸ γνωρίζω. Καὶ πῶς ἐξηγεῖται ὁ κοινὸς βωμός; Ὁ Παπαχατζῆς στὰ "Ἀττικὰ" τοῦ Παυσανία, σελ. 353, ἀναφέρει ὅτι ἀνατολικὰ τῆς εἰσόδου τοῦ ἀνατολικοῦ τμήματος τοῦ ἐρεχθείου, τὸ ὁποῖο κατὰ πάσαν πιθανότητα ἦταν ἀφιρωμένο στὴν Θεὰ Ἀθηνὰ, ὅπου καὶ τὸ λατρευτικὸ ἄγαλμα, σὲ μικρὴ ἀπόσταση ἀπὸ τὴν εἴσοδο, ὑπήρχε ὁ μεγάλος βωμός. Ἄρα πρὸς τί καὶ δεύτερος βωμός;
Ἀναφορικὰ μὲ τὸ διιπετὲς ξόανο τῆς Θεᾶς. Τὸ ξόανο δὲν ἀπομακρύνθηκε ἀπὸ τὸν ναὸ κατὰ τὴν περσικὴ εἰσβολή καὶ έπομένως εἶχε τὴν τύχη ὅλων τῶν ὑπολοίπων σεβασμάτων καὶ παραδόθηκε στὴν πυρά, ὅταν κάηκε ἡ Ἀκρόπολη, τὸ Ἐρέχθειο καὶ ἡ "πάγκυφος ἐλαία", τὸ δῶρο τῆς Παλλάδος πρὸς τοὺς Ἀθηναίους. ἐὰν ἔφευγε τὸ λατρευτικὸ ἄγαλμα, δὲν θὰ εἶχαν λόγο νὰ παραμείνουν οἱ ἐλάχιστοι Ἀθηναίοι. ποὺ θεωροῦσαν ὅτι θὰ προστατευτοῦν ἀπὸ τὰ ξύλινα τείχη. Οἱ Ἀθηναίοι πιθανότατα μετὰ τὴν ναυμαχία τῆς Σαλαμίνος καὶ τὴν νίκη τῶν Πλαταιῶν κατασκεύασαν νέο ξύλινο ἄγαλμα, ἀκολουθῶντας τὸν τῦπο τοῦ παλαιοῦ. Τὸ ἄγαλμα αὐτὸ τοποθετήθηκε στὸν σηκὸ τοῦ παλαιοῦ ναοῦ, ὁ ὁποῖος εἶχε ἐπιδιορθωθεῖ μερικῶς, μέχρι τὸ 406 π.Χ., ὁπότε καὶ ὁλοκληρώθηκε ἡ κατασκευὴ τοῦ Ἐρεχθείου, καὶ ὁ παλαιὸς ναὸς σκοπίμως "ἐνεπρήσθη", ὅπως μᾶς ἀναφέρει ὁ Ξενοφῶν (Ἑλληνικά, 1,6,1.), πιθανότατα γιὰ τὸν ἐξωραϊσμὸ τοῦ χώρου.....(Παπαχατζῆς, 354 - 356). Ἄρα δὲν τοποθετήθηκε στὸν Παρθενῶνα τὸ ξόανο. Καὶ δὲν θὰ μποροῦσε, διότι, ἀν δεχθοῦμε ὅτι ἦταν ναός, τότε εἶχε λατρευτικὸ ἄγαλμα.
Ἐπιπλέον, ἀναφορικὰ μὲ τὰ ἐντοιχισμένα σπόλια στὰ τείχη τῆς ἀθηναϊκῆς ἀκροπόλεως. Ἡ πάγια τακτικὴ τῶν Ἑλλήνων γιὰ ἐπαναχρησιμοποίηση οἰκοδομικοῦ ὑλικοῦ, δὲν μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ σεβασμὸς τοῦ ὅρκου τῶν Ἀθηναίων. Ὅπως σαφέστατα φαίνεται ἀπὸ τὴν φωτογραφία τὰ σπόλια εἶναι τοποθετημένα στὴν θεμελίωση. ἐπιπλέον, ἀς μὴν λησμονοῦμε, ὅτι συχνάκις τὰ τεῖχη καλύπτονταν μὲ ἐπιχρίσματα γιὰ τὴν ὁμοιομορφία τῆς ὲπιφάνειας. Δὲν μποροῦμε νὰ ἀποκλύσουμε τὴν περίπτωση αὐτὴν καὶ γιὰ τὴν τείχιση τῆς ἀθηναϊκῆς ἀκροπόλεως. Δύσκολο βέβαια νὰ βρεθοῦν ὑπολέιμματα ἐπιχρίσματος μετὰ ἀπὸ τόσους αἱῶνες ἀδιάκοπης χρήσης τοῦ μνημείου.
Καὶ γιὰ τὴν τῶν Ἀθηναίων εὐσέβεια πολλὰ ἔχουμε νὰ ποῦμε..... Εὐσέβεια ἡ καταπάτηση τοῦ ὅρκου; Εὐσέβεια ἡ ἀλλαγὴ τῆς τῶν δήμων ὁνοματοθεσίας, ἡ ὅποῖα εἶχε δοθεῖ ἀπὸ τὸ δελφικὸ μαντεῖο, γιὰ ἐξυπηρέτηση πολιτικῶν ἐπιδιώξεων; Εὐσέβεια ἡ δολοφονία τοῦ Σωκράτους; Ἡ παρολίγον δολοφονία τοῦ Ἀριστοτέλους, ὁ ὁποῖος δήλωσε ὅτι φεύγει ἀπὸ τὴν Ἀθήνα γιὰ νὰ μὴν τὴν βαραῖνει καὶ ὀ δικός του θάνατος; Δείγμα εὐσεβείας καὶ ὁ ἐμπρησμὸς τοῦ σηκοῦ τοῦ ἀρχαίου Ναοῦ τῆς Ἀθηνᾶς, ὁ ὁποῖος εἶχε μερικῶς σωθεῖ ἀπὸ τὸν βανδαλισμὸ τῶν Περσῶν, γιὰ τὸν ἐξωραϊσμὸ τοῦ χώρου τοῦ περικλείου προγράμματος; Εὐσέβεια μπορεῖ νὰ βρεῖ κανεῖς στοὺς Ἀθηναίους, ὅπως καὶ στὴν πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων, στὰ ἀρχαϊκὰ χρόνια. Μετὰ δυστυχῶς ἐλλαττοῦται....
Ἐἂν ἐπιθυμοῦμε νὰ "κόβουμε καὰ νὰ ράβουμε" τὴν Ὕβριν, ὅπως καὶ τὸ Ἧθος, καὶ αὐτὸ δὲν εἶναι προσωπικὴ μομφή, ἀλλὰ τοποθέτηση τοῦ γράφοντος άναφορικὰ μὲ τὰ ὅσα περὶ ὕβρεως γρἀφθηκαν στὸ παρὸν θέμα, αὐτὸ εἶναι προσωπικό μας θέμα. Τὸ δεχόμαστε, τὸ ἀπορρίπτουμε. Τὸ Ἥθος, ἡ Δίκη, ἡ Νέμεσις, ἡ Αἰδῶς, ἡ Ὕβρις εἶναι σαφή. Ἀν ἑμεῖς θέλουμε νὰ ἐθελοτυφλοῦμε, δὲν ἔχει νὰ κάνει μὲ τὶς ἀξίες, τὶς ἰδέες ἢ τὶς ἀρετές, ἔχει νὰ κάνει μὲ ἑμᾶς, δυστυχῶς.... Καὶ ἔρχεται ἔτσι ὁ Θεῖος Ἡσίοδος καὶ συμπληρῶνει "Καὶ τότε δὴ πρὸς Ὄλυμπον ἀπὸ χθονὸς εὐρυοδείης/ λευκοῖσιν φάρεσσι καλυψαμένω χρόα καλὸν/ ἀθανάτων μετὰ φῦλον ἴτον προλίποντ' ἀνθρώπους/ Αἰδὼς καὶ Νέμεσις...." (Ἔργα καὶ Ἡμέραι, στιχ. 197 - 200).
πρώην μέλος
 

ΠΑΡΘΕΝΩΝ

Δημοσίευσηἀπό πρώην μέλος » Πέμ 02/04/2009 01:16

Μάριε,

Ερώτησις: Ο όρκος περιλαμβάνει μόνον καταστροφές Περσών ή κι άλλων βαρβάρων εν γένει;

Ὁ ὅρκος ποὺ δόθηκε πρὶν ἀπὸ τὴν Μάχη τῶν Πλαταιῶν ἀναφερόταν στὰ Ἱερά, τὰ ὁποῖα καταστράφηκαν ἀπὸ τὴν περσικὴ ἐπιδρομή. Νομίζω ὅτι ἦμουν ξεκάθαρος σὲ αὐτό ἀπὸ τὴν ἀρχή. Αὐτὰ ὁρκίστηκαν νὰ μὴν ἐπιδιορθώσουν γιὰ νὰ θυμοῦνται οἱ μελλοντικὲς γεννιὲς τὴν τῶν Περσῶν ἀσέβεια. Αὐτὴν τὴν ἀσέβεια τῶν Περσῶν τιμώρησε ὁ Ἀλέξανδρος, ὅπως ὁ ἴδιος εἶπε, πυρπωλῶντας ρὴν περσικὴ πρωτεύουσα.

Δεδομένο δεύτερο.Παραδέχτηκες ότι μετείχαν οι Αθηναίοι.Άρα δεν είναι όρκος αποκλειστικά των Αθηναίων.Όπως είπες κι εσύ,θα πρέπει να δούμε ποιοί άλλοι μετείχαν και ανοικοδόμησαν ναούς έπειτα και όπως ορίζει το δίκαιο,να αποδώσουμε ύβρι και σε αυτούς

Δὲν ἐξαιροῦνται τῆς Ὕβρεως καὶ ὅλοι ὅσοι ἀπὸ τοὺς ὑπολοίπους Ἕλληνες παραβίασαν τὸν ὅρκο. Εἶπα παραπάνω ποιές περιοχὲς ἐξαιροῦνται καὶ σὲ ποιές πρέπει νὰ ψάξουμε.

Αναφορικά δε,οι Δελφοί έχουν υποστεί πολλές καταστροφές σε επιδρομές από την μάχη των Πλαταιών και μετά,όπως και πολλοί άλλοι ναοί και μαντεία,αλλά ανοικοδομήθηκαν.Αυτό θα πρέπει να το θεωρήσουμε ως ύβριν ή εστιάζουμε μόνο στον Παρθενώνα;

Τὸ Δελφικὸ Ἱερὸ δεν καταστράφηκε ἀπὸ τὴν ἐπιδρομὴ τῶν Περσῶν κατὰ τὰ Περσικά. ἐπομένως δὲν τίθεται θέμα παραβάσεως ὅρκου γιὰ τοὺς Δελφούς.

Γιατί θα πρέπει να είναι κακό το να ανοικοδομείς έναν ναό και ειδικότερα έναν Παρθενώνα που αποτελεί κορυφαίο πνευματικό σύμβολο;

Δὲν θεωρῶ κακὸ τὴν κατασκευὴ ναοῦ. Θεωρῶ ὕβριν τὴν καταπάτηση τοῦ ὅρκου..... Πιστεύω ὅτι μάλλον δὲν γίνομαι ἀντιληπτός.

Οι Μακεδόνες επίσης δεν είχαν συμμάχους;Οι Αθηναίοι δεν ήταν σύμμαχοι των Μακεδόνων;

Μετὰ τὴν περίλαμπρη νίκη τῆς Χαιρωνείας καὶ τὸ συνέδριο τῆς Κορίνθου, ὁλόκληρη ἡ Ἑλλὰς, μὲ ἐξαίρεση τὴν Λακεδαίμονα, εἶχε δόσει τὸν τίτλο τοῦ αὐτοκράτορος στὸν Φίλιππο, καὶ μετὰ τὸν θάνατό του στὸν ἀλέξανδρο, καθὼς καὶ τὴν ἡγεσία γιὰ τὴν ἐκστρατεία ἐναντίον τῶν Περσῶν, γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῶν ἰωνικῶν πόλεων καὶ τὴν διάλυση τοῦ περσικοῦ κινδύνου. Πρώτη φορὰ στὴν ἱστορία, μὲ τὸ συνέδριο τῆς Κορίνθου, ἐνωποιείται ἡ Ἑλλάς. Ἡ μὴ συμμετοχὴ τῆς Λακεδαίμονας στὴν ἐκστρατεία δεικτικὰ τονίζεται ἀπὸ τὸν Ἀλέξανδρο στὸ ἐπίγραμμα τῆς ἀναθέσεως τῶν ἀσπίδων άπὸ τὴν μάχη τοῦ Γρανικοῦ στὴν Ἀθηνὰ Πολιάδα. " Ἀλέξανδρος Φιλίππου καὶ οἱ Ἕλληνες, πλὴν Λακεδαιμονίων".
Παρ' ὅλα αὐτά, ὅμως, δὲν ἦταν λίγοι οἱ Ἕλληνες, οἱ ὁποίοι πολεμοῦσαν, ὡς μισθοφόροι, φεῦ, στὸν στρατὸ τοῦ Δαρρείου, ἐναντίον τοῦ Ἀλεξάνδρου καὶ τῶν Ἑλλήνων, πλὴν Λακεδαιμονίων.... Ὅταν ὁ Ἀλέξανδρος νίκησε κατὰ κράτος τὸν περσικὸ στρατὸ, ὑπῆρξε σκληρὸς μὲ τοὺς Ἕλληνες μισθοφόρους. Τοὺς ἔστειλε νὰ δουλεύουν στὰ μεταλλεία τῆς Χαλκιδικῆς, φορῶντας μόνιμα πέδες (κάτι σὰν χειροπέδες) στὰ πόδια. Κατὰ τὴν ἀνασκαφὴ στὸ νεκροταφεῖο τῆς Ἀκάνθου στὴν Χαλκιδικὴ ἔχουν ἐντοπιστεῖ τὰ ὀστά τους μὲ τὶς πέδες στὰ πόδια..... Δὲν εἶχαν ὅμως ὅλοι αὐτὴν τὴν τύχη, καθὼς ὁ Ἀθηναῖος Λεωσθένης πρόλαβε καὶ μετέφερε πάρα πολλοὺς στὴν Εὐρώπη γιὰ νὰ γλιτώσουν ἀπὸ τὴν τιμωρία (Παυσανίας, Ἀττικά, 25,5).

Από την άλλη,οι Λακεδαιμόνιοι δεν ασκούσαν ισχύ πάνω στους συμμάχους τους;
Για ποιό λόγο εστιάζουμε μόνον στην Αθήνα;


Ἡ Λακεδαίμονα, ὅπως ἀνέφερα καὶ πιὸ πάνω, καθὼς καὶ τὸ σύνολο τῆς Πελοποννήσου, δὲν καταστράφηκαν ἀπὸ τοὺς Πέρσες, ἐπομένως δὲν τίθεται θέμα καταπατήσεως τοῦ ὅρκου.....

Καλό είναι να μην γενικεύουμε και να μην αφορίζουμε ότι έχει σχέση με την Αθήνα ή την αθηναϊκή δημοκρατία...

Δὲν νομίζω ὅτι ἡ παράθεση τῶν κακῶς κειμένων ἀποτελεῖ γενίκευση. Ρωτήθηκα καὶ ἀπάντησα γιὰ ποιόν λόγο θεωρῶ ὕβριν τὴν ὅλη στάση τῶν Ἀθηναίων. Γιὰ αὐτὸ καὶ εἶπα ἀπο τὴν ἀρχὴ ἀν θυμάστε " Ἁπλὰ Ἱστορία"....

Σημασία έχει επίσης το γιατί έχουμε δύο διαφορετικούς ρυθμούς στην Ακρόπολη όπως και το αν εξετάζουμε τον Παρθενώνα ιστορικά,πολιτικά,αισθητικά ή οντολογικά.

Ἀν μπορεῖτε νὰ δώσετε ἀπάντηση μὲ πολλὴ χαρὰ νὰ τὴν ἀκούσουμε. ἀπάντηση ὅμως καὶ ὄχι ἐρμηνεία, διότι οἱ ἐρμηνεῖες πολλάκις εἶναι ὑποκειμενικές....

Μὲ ἐκτίμηση,

Ἀλέξανδρος
πρώην μέλος
 

ΠΑΡΘΕΝΩΝ

Δημοσίευσηἀπό πρώην μέλος » Πέμ 02/04/2009 01:21

Θεωρῶ ὅτι μετὰ καὶ τὶς τελευταῖες παραθέσεις καὶ ἐρμηνεῖες ἐξήγησα γιατὶ θεωρῶ ὕβριν τὴν στάση τῶν Ἀθηναίων. Ἐλπίζω νὰ μὴν χρειαστεῖ νὰ ἐπανέλθουμε στὸ θέμα, καθὼς θὰ εἶναι μία στεῖρα ἐπανάληψη, τουλάχιστον ἀπὸ μέρους μου, μιᾶς καὶ δὲν ἔχω τίποτε παραπάνω νὰ προσθέσω. Δὲν εἶχα οὖτε ἔχω σκοπὸ νὰ πείσω κανέναν γιὰ τὴν ὀρθότητα τῶν ἐπιχειρημάτων μου, οὖτε βέβαια ἔχω τὴν ψευδαίσθηση νὰ θέλω νὰ τὰ ἀσπασθεῖ κανείς. Ὅλα τὰ παραπάνω δὲν μειώνουν τὴν ἀρχιτεκρονικὴ ἀρτιότητα τοῦ μνημείου, οὖτε τὸ ἴδιο βέβαια. Τὰ μνημεῖα πάντοτε λειτουργοῦν "μνήμης χάριν", ἀρκεῖ φυσικὰ νὰ γνωρίζουμε ὅλες τὶς παραμέτρους τῆς μνήμης.
Εὐχαριστῶ γιὰ τὴν ὑπομονή σας!

Ἀλέξανδρος
πρώην μέλος
 

ΠΑΡΘΕΝΩΝ

Δημοσίευσηἀπό ΓΩΝΙΩΤΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ » Τετ 08/04/2009 00:06

Ο Λια ντίνης βέβαια είπε και το άλλο
Ότι η Ακρόπολη είναι το Εβερεστ του πλανήτη
΄΄Οπως και το οτι όποιος πεθάνει ενώ όσο ήταν ζών είχε επισκεφτεί την Ακρόπολη
θα έχει ενα πράγμα να πει.Οτι ενω ζούσε ανέβηκε στο βράχο της Ακροπόλεως, δηλαδή αυτό ήταν το πιο σπουδαίο και το πιο σημαντικό πράγμα που κατάφερε να κάνει όσο ήταν εν ζωή.

Και γώ να προσθέσω οτι ο Παρθενώνας είναι οτι μεγαλύτερο και λαμπρο έχει να επιδείξει
ο πολιτισμός μας.Στέκεται αγέρωχος μέσα στην αινιγματική του ευδαιμονία,
ΣΑΝ ΤΟ ΒΡΑΧΟ ΟΠΟΥ ΑΦΗΝΕΙ
ΚΑΘΕ ΑΚΑΘΑΡΤΟ ΝΕΡΟ
ΕΙΣ ΤΑ ΠΟΔΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΧΥΝΕΙ
ΕΥΚΟΛΟΣΒΗΣΤΟΝ ΑΦΡΟ

ΟΠΟΥ ΑΦΗΝΕΙ ΑΝΕΜΟΖΑΛΗ
ΚΑΙ ΧΑΛΑΖΙ ΚΑΙ ΒΡΟΧΗ
ΝΑ ΤΟΥ ΔΕΡΝΟΥΝ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ
ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΡΦΗ. (Που λέει και ο άφθαστος Σωλομός) ..
ΓΩΝΙΩΤΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
Νεοεισερχόμενος
 
Δημοσ.: 22
Ἐγγραφή: Τετ 03/05/2006 19:18

ΠΑΡΘΕΝΩΝ

Δημοσίευσηἀπό ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ » Τετ 08/04/2009 22:04

Χαιρετώ την Δημοθοινία!
Καλησπέρα σας!
Επέλεξα τον Παρθενώνα για να σας γράψω,καθ'ότι νέοεισερχόμενος.
Διαβάζοντας παλαιότερα για την ιερή γεωγραφία μας είδα ότι:
Ο ναος του Παρθενώνος είναι δομημένος σε τέτοια θέση και με τέτοιο τρόπο, διότι αντλεί το μέγιστο της συμπαντικής ενέργειας, και την διαχέει "αποκλειστικά" στο εγγύς περιβάλλον του.
'Εχει δε πολύ έντονο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο και πηγαία ιερότητα,που τον καθιστά "άορνο πέτρα".
Είναι το σημείο αφετηρίας μιας εντονότατης ηλεκτρομαγνητικής δέσμης ενεργειακού διαύλου, ο οποίος καταλήγει στα Ιεροσόλυμα, ακριβώς στο χώρο όπου είναι κτισμένο το τέμενος του Ομάρ και κάποτε ο ναός του Σολομώντα.
Η γνώση τών ιδιοτήτων του ιερού βράχου και της σχέσης Δελφών και μεγάλης Πυραμίδος, οδήγησε τους "περί" τον Περικλή "Ε", τον 5ο π.χ αιώνα, να του υποδείξουν(;) την ιδέα της κατασκευής του Παρθενώνος, ως μέσον έλξεως και συγκεντρώσεως ενεργειακής δύναμης,καθιστώντας την Ακρόπολη τών Αθηνών, Ακρόπολη της οικουμένης, επαναφέροντας την, στην προ του καταποντισμού της Ατλαντίδος κατάσταση!
Δεν γνωρίζω άν η ερώτηση του κου Χαβουτσα ( φώς ή ύβρις) έχει να κάνει με αυτή την ιστορία, μα ούτε με ποιόν τρόπο ο Περικλής " έπεισε" τούς Αθηναίους να ξεχάσουν; τον όρκο και το μίσος εναντίον των Περσών, και να χτισθεί ο τρίτος κατα σειράν ναός, στην ίδια θέση όπου είχε ανεγερθεί το λεγόμενο Εκατόμπεδον της Πολιάδος Αθηνάς.
Τελειώνοντας τα γραφόμενα μου, να σας πώ ότι, ενδεχομένως να κάνω κάποιο λάθος ή λάθη.
Είναι πολύ πιθανόν διότι μελετώ όσο μπορώ, αλλά θα δανειστώ το: "εν οίδα ότι ουδέν οίδα".

Με φιλότητα
Ν.Σ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
Νεοεισερχόμενος
 
Δημοσ.: 13
Ἐγγραφή: Τρί 07/04/2009 17:45

ΠΑΡΘΕΝΩΝ

Δημοσίευσηἀπό ΠΕΡΟΥΚΑΝΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ » Πέμ 09/04/2009 00:07

Αγαπητέ Νίκο καλώς όρισες στη Δημοθοινία και καλές δημοσιεύσεις. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που ανέφερες. Θα μπορούσες να μας πεις τη βιβλιογραφία;
Ελλάς = φώς
Ἀντιπροσωπευτικὸ εἰκονίδιο μέλους
ΠΕΡΟΥΚΑΝΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Μέλος
Μέλος
 
Δημοσ.: 283
Ἐγγραφή: Παρ 07/12/2007 00:08

ΠΑΡΘΕΝΩΝ

Δημοσίευσηἀπό ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ » Πέμ 09/04/2009 17:43

Πάντα κρατώ σημειώσεις - αποσπάσματα απο βιβλία - τίς οποίες βρίσκω ενδιαφέρουσες.
Το βιβλίο δεν το έχω, οι σημειώσεις μου όμως λένε ότι είναι " η ιερή γεωγραφία της Ελλάδος " του Ν. Λίτσα.
Γενικώς αναφέρεται στίς τελλουρικές γραμμές "L" τίς οποίες γνώριζαν οι πρόγονοί μας, και αυτό φαίνεται απο τη διάταξη που έχουν στο χώρο τα σημαντικά ιερά και οι πόλεις. Τουλάχιστον ανά τρία, βρίσκονται σε ευθεία ακολουθώντας κάποια γραμμή "L".
Για παράδειγμα οι: Αθήνα -Ελευσίνα - Δελφοί, Θήβα -Τανάγρα - Αμφιάρειο, Χαλκίδα - Θήβα - Ολυμπία, Χαλκίδα -Αμφιάρειο - Δήλος, κ.λ.π.
Αναφέρει μάλιστα ο συγγραφέας, ότι ο Μέγας Αριστοτελης ( το Μέγας είναι δικό μου ) είναι αποκαλυπτικότατος λέγοντας ότι: " τα ιδρύματα δε τα καθιερωμένα δια την λατρείαν τών θεών, ου μόνον εις τον κατάλληλον τόπον δέον να είναι ιδρυμένα αλλά και εις τον αυτόν, εκτός εάν ο νόμος ορίζει άλλως ή μαντείον τι πυθόχρηστον"
Αριστοτέλης, πολιτικά VII 1331α, XI-25, 1331β.

Με κάθε επιφύλαξη βεβαίως!
Ν.Σ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
Νεοεισερχόμενος
 
Δημοσ.: 13
Ἐγγραφή: Τρί 07/04/2009 17:45

ΠΑΡΘΕΝΩΝ

Δημοσίευσηἀπό ΑΝΑΓΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ » Κυρ 12/04/2009 15:43

Συγνώμη, τα χρήματα για τον ναό, θυμάστε πως βρέθηκαν;

Μήπως τα υπεξαιρείσαι ο Περικλής από το Συμμαχικό Ταμείο;
Αυτό και μόνο για μένα αρκεί, ότι δηλαδή τα χρήματα που δόθηκαν για την περάτωση του ναού είναι αποτέλεσμα υπεξαίρεσης. Οπότε για μένα είναι ύβρις του Περικλή προς την Παρθένο Αθηνά.

Μήπως οι Αθηναίοι είχαν "γονατίσει" από τους αβάσταχτους φόρους του Περικλή;
Για ποιο λόγο την "έφτιαξε" ο Περικλής;

Αυτά τα λίγα έχω να πω.
"ΓΕΜΙΣΕ Ο ΤΟΠΟΣ ΑΠΟ ΜΕΝΤΩΡΕΣ"!
ΑΝΑΓΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΟΔΥΣΣΕΥΣ
 
Δημοσ.: 598
Ἐγγραφή: Δευ 21/03/2005 18:26
Τοποθεσία: ΒΥΡΩΝΑΣ-ΑΤΤΙΚΗ

ΠΑΡΘΕΝΩΝ

Δημοσίευσηἀπό ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ » Δευ 13/04/2009 23:04

Η μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας έχει μεγάλη συγγένεια με τον Παρθενώνα. Και οι δύο έχουν καμπύλες πλευρικές επιφάνειες.
'Ομως ενώ οι πλευρικές επιφάνειες της μεγ. Πυραμίδος είναι ΚΟΙΛΕΣ και συσσωρεύουν ενέργεια, οι πλευρές του Παρθενώνος είναι ΚΥΡΤΕΣ ώστε ο Ναός να εκπέμπει ενέργεια!
Το σχήμα του Παρθενώνος ( το κτίριο ) είναι πυραμιδοειδές και άν υλοποιηθεί στο χώρο, δημιουργεί Πυραμίδα ύψους 1852 μ. η οποία έχει υποθετικό όγκο, ίσο με τον μισό όγκο της μεγ. Πυραμίδος της Γκίζας.
Η Πεντέλη, απο το μάρμαρο της οποίας κατασκευάσθηκε εξ ολοκλήρου ο Παρθενών, είναι γνωστότατος τόπος δυνάμεως, συγκρινόμενος με τον 'Αθω, τη Δήλο , το δε Πεντελικό μάρμαρο έχει ηλεκτρομαγνητικές ιδιότητες, και κρυσταλλική δομή, και ώς εκ τούτου δύναται να παράγει απεριόριστες ποσότητες δυναμικής ενέργειας, αυτήν δλδ την ενέργεια που ονομάζουμε Βρίλλ.
Πρόκειται για την περίφημη ενέργεια που αντλούν οι ενδογήινοι, που τόσο επίμονα έψαχναν οι επιστήμονες του "Γ" Ράιχ σε όλα τα ορυχεία και τις σήραγγες της Ευρώπης, και πολύ περισσότερο της Ελλάδος.
'Αλλωστε μη ξεχνάμε ότι στην αρχαιότητα η Πεντέλη λεγόταν Βριλλήσιον όρος.
Ο Παρθενών κατασκευάσθηκε καμπύλος και πυραμιδοειδής για να λειτουργεί ώς θετικός μετασχηματιστής της τελλουρικής ενέργειας του ιερού βράχου, αποδίδοντάς την στόν πέριξ αυτού χώρο της πόλης τών Αθηνών!
Εάν λειτουργούσε σωστά το σύστημα, οι Αθηναίοι εκείνης της εποχής, χάρη στη δύναμη βρίλλ, θα μεταβάλλονταν σταδιακά σε υπεράνθωπα, σχεδόν αθάνατα πλάσματα!
'Ομως λόγω του πυραμιδοειδούς του σχήματος, εξέπεμπε στο 1/3 του υποθετικού του ύψους, περίπου στα 620 μ. πάνω από τον ιερό βράχο, οπότε η ενέργεια βρίλλ διαχέετο άσκοπα στην ατμόσφαιρα.
Το ότι ο Παρθενών είναι οικοδόμημα ενεργειακής δύναμης, μπορεί ο καθένας να το αντιληφθεί, άν ανέβει π.χ στο λόφο του Λυκαββητού και απλά τον παρατηρήσει.
Η οπτική σύγκριση με άλλα κτίρια της Αθήνας, όπως η βουλή, το Χίλτον ή άλλα που έχουν μεγαλύτερες διαστάσεις από το Ναό και βρίσκονται πλησιέστερα στον παρατηρητή, είναι μία έκπληξη, γιατί ο Παρθενών δείχνει μεγαλύτερος!
Αυτό δεν πρόκειται για "οπτική απάτη " βασισμένη στίς αναλογίες κατασκευής του ( που ακολουθούν την σχέση α/2α+1) η οποία εκμεταλλεύεται κάποια μικρή ατέλεια του ανθρώπινου οφθαλμού.
Είναι η δύναμη βρίλλ που ακόμα και σήμερα διαχέεται γύρω από το Ναό!!!
'Ισως αυτό να ήταν το μεγαλεπήβολο σχέδιο τών Αθηναίων; της εποχής του Περικλή! 'Ισως...
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
Νεοεισερχόμενος
 
Δημοσ.: 13
Ἐγγραφή: Τρί 07/04/2009 17:45

ΠροηγούμενηἙπόμενο

Ἐπιστροφὴ στην Μυθολογία - ἹστορίαΠαρόντες

Παρόντες σὲ αὐτὴ τὴν Δ. Συζήτηση : Δεν ὑπάρχουν ἐγγεγραμμένα μέλη καὶ 1 ἐπισκέπτης

cron