ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΤΟΥ ΜΕΛΗΤΟΣ ΕΠΙΓΟΝΟΥΣ

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΤΟΥ ΜΕΛΗΤΟΣ ΕΠΙΓΟΝΟΥΣ

Δημοσίευσηἀπό ΦΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ » Παρ 09/10/2009 00:47

Ἀπὸ τὸν πυρῆνα τῆς Ψυχῆς μου καὶ τῶν ἐξ αὐτῆς ἐκπορευόμενων πυραιθέρων ΕΥΧΩΝ καὶ ΕΥΛΟΓΙΩΝ, τὸ ἀκολουθούμενο ἀπόσπασμα, τῆς ἀπολογίας τοῦ "Προγόνου των Σωκράτους", ἀφιερώνεται καὶ εἰς τοὺς τοῦ Μέλητος Ἐπιγόνους Ἀφυπνισθέντας Φιλοσόφους.

«...τίνα δὲ ἀνθρώπων ἐλυθεριώτερον, ὅς παρ’ οὐδενὸς δῶρα οὔτε μισθόν δέχομαι ; δικαιότερον ἄν εἰκότως νομίσαιτε τοῦ πρὸς τὰ παρόντα συνηρμοσμένου, ὡς τῶν ἀλλοτρίων μηδενὸς προδεῖσθαι ; σοφὸν δὲ πῶς οὐκ ἄν τις εἰκότως ἄνδρα φήσειεν εἶναι ὅ ἐξ ὅτουπερ ξυνιέναι τὰ λεγόμενα ἠρξάμην οὐπώποτε διέλειπον καὶ ζητῶν καὶ μαθάνων ὅτι ἐδυνάμην ἀγαθόν ; ὡς δὲ οὐ μάτην ἐπόνουν οὐ δοκεῖ ὑμῖν καὶ τάδε τεκμήρια εἶναι, τὸ πολλοὺς μὲν πολίτας τῶν ἀρετῆς ἀφιεμένων, πολλοὺς δὲ ξένων, ἐκ πάντων προαιρεῖσθαι ἐμοὶ ξυνεῖναι ; ἐκείνου δὲ τὶ φήσομεν αἴτιον εἶναι, τοῦ πάντας εἰδέναι ὅτι ἐγὼ ἥκιστ᾿ ἄν ἔχοιμι χρήματα ἀντιδιδόναι, ὅμως πολλοὺς ἐπιθυμεῖν ἐμοί τι δωρῖσθαι ;
Τὸ δ᾿ ἐμὲ μὲν μηδ᾿ ὑφ᾿ ἑνὸς ἀπαιτεῖσθαι εὐεργεσίας, ἐμοὶ δὲ πολλοὺς ὁμολογεῖν χάριν ὀφείλειν ; τὸ δ᾿ ἐν τῇ πολιορκίᾳ τοὺς μὲν ἄλλους οἰκτίρειν ἑαυτούς, ἐμὲ δὲ μηδὲν ἀπορώτερον διάγειν ἤ ὅτε τὰ μάλιστα ἡ πόλις ηὐδαιμόνει ; τὸ δὲ τοὺς ἄλλους μὲν τὰς εὐπαθείας ἐκ τῆς ἀγορᾶς πολυτελεῖς πορίζεσθαι, ἐμὲ δὲ ἐκ τῆς ψηχὴς ἄνευ δαπάνης ἡδίους ἐκείνων μηχανᾶσθαι ; εἴ γε μὴν ὅσα εἴρηκα περὶ ἐμαυτοῦ μηδεὶς δύναιτ᾿ ἄν ἐξελέγξαι με ὡς ψεύδομαι, πῶς οὐκ ἄν δικαίως καὶ ὑπὸ θεῶν καὶ ὑπ᾿ ἀνθρώπων ἐπαινοίμην ; »
Βλ. Ξενοφῶντος «ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΣ» 16.
Ἀντιπροσωπευτικὸ εἰκονίδιο μέλους
ΦΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
 
Δημοσ.: 808
Ἐγγραφή: Δευ 02/09/2002 22:27

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΤΟΥ ΜΕΛΗΤΟΣ ΕΠΙΓΟΝΟΥΣ

Δημοσίευσηἀπό ΘΕΟΤΟΚΗΣ ΒΑΛΣΑΜΗΣ » Παρ 09/10/2009 14:23

Να προσθέσω σε όσα παραθέτει ο αγαπητός κ Φουράκης ότι στο δία ταύτα ο Σωκράτης είχε ακόμη αναφέρει,

Αλλ', ώ Κρίτων, ει ταύτη τοίς θεοίς φίλον, ταύτη γενέσθω.’ ‘εμέ δέ ''Ανυτος καί Μέλιτος αποκτείναι μέν δύνανται, βλάψαι δέ ού.'’
<<Ἐγχειρίδιον Επίκτητου>>

Στο δε θέμα της ''ευεργεσίας'', να προσθέσω ότι προσωπικά συμφωνώ απόλυτα! Ουδείς ασφαλέστερος εχθρός του ευεργετηθέντος!
Με λυπούν ιδιαίτερα κάποιες τελευταίες δημοσιεύσεις στην Δημοθοίνια επί του αντικειμένου...
ΘΕΟΤΟΚΗΣ ΒΑΛΣΑΜΗΣ
 


Ἐπιστροφὴ στην ΦιλοσοφίαΠαρόντες

Παρόντες σὲ αὐτὴ τὴν Δ. Συζήτηση: Δεν ὑπάρχουν ἐγγεγραμμένα μέλη καὶ 0 ἐπισκέπτες

cron